Sujungimų defektų daugiasluoksnėse struktūrose nustatymo metodas pagrįstas automati ne ultragarsinių neardomųjų bandymų duomenų analize

 

Projekto nr.: S-PD-22-25

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami podoktorantūros stažuočių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-03 - 2024-11-02

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Liudas Mažeika

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas