Baltijos šalių sujungimas, naudojant jūros energijos centrus (BaltHub)

 

Projekto nr.: 106840

Projekto finansavimas:

Jungtinė Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-01 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK

Projekto partneriai: TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK, TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SINTEF AS (SINTEF)

Vadovas:
Saulius Gudžius

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas