gamyklinis robotas

Studijos

Elektros ir elektronikos fakultetas siūlo rinktis iš 7 bakalauro ir 5 magistrantūros studijų programų. Studijų metu įgysite ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių. Baigę studijas absolventai ne tik tampa savo srities specialistais, bet ir inžinieriais gebančiais kurti!

elektroninisautobusiukas

Kampanija „Ateitis – elektronikams“ siekia padėti jauniems žmonėms atrasti itin perspektyvias elektronikos inžinerijos specialybes. Iniciatyvoje dalyvauja dvi KTU Elektros ir elektronikos fakultete vykdomos studijų programos: Elektronikos inžinerija ir Transporto elektronika.

Atsinaujinančioji energetika apima saulės, vėjo, vandens ir kitus atsinaujinančius šaltinius, naudojamus gaminti elektrai ir šilumai. Energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių – tai naujausios technologijos, moderniausia įranga ir inovaciniai projektai. Šie kriterijai reiškia aukštos kvalifikacijos specialistų poreikį, kurie ruošiami Atsinaujinančiosios energetikos studijų programoje.

Studijų programos vadovė
Roma Račkienė
e. p. roma.rackiene@ktu.lt

Automatika yra vienas iš pagrindinių progreso variklių, veikiančių visose šiuolaikinės žmonijos veiklos srityse. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų bakalaurai, gebantys kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti nuo paprasčiausios įrengimų valdymo automatikos iki sudėtingų technologinių procesų bei transporto srautų valdymo sistemų, naudodami klasikinius bei modernius automatikos sprendimus, dirbtinį intelektą bei kompiuterines jusles.

Studijų programos vadovas
Virginijus Baranauskas
e. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt

Elektronikos inžinerijos studijų programoje ruošiami inžinieriai – elektronikai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronines sistemas, skirtas pramonei, medicinai, apsaugai ir logistikai, komunikacijų sistemoms, karinei technikai. Studijų programoje yra galimybė specializuotis biomedicininės elektronikos srityje, sužinoti kaip veikia ir kaip yra projektuojama elektroninė medicininė įranga, prisidėti prie atsakingo gydytojų darbo, padėti jiems naudoti sudėtingą techniką. Elektronikos ir IT sričių entuziastams, norintiems kurti, teikti ir palaikyti šiuolaikines skaitmenines paslaugas per informacijos perdavimo tinklus šioje studijų programoje siūloma rinktis Informacijos ir telekomunikacijų technologijų specializaciją.

Studijų programa dalyvauja iniciatyvoje – Ateitis elektronikams. 

Studijų programos vadovas
Andrius Chaziachmetovas
e. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 518

Elektronikos ir elektros inžinerijos studijų programoje ruošiami inžinieriai, gebantys kurti, diegti, tirti, tobulinti ir aptarnauti modernias elektronikos, elektros sistemas, skirtas pramonei. Elektronikos ir elektros inžinerija – unikali studijų programa, suteikianti žinias tiek elektronikos, tiek elektros inžinerijos srityse, taip praplėsdama būsimų studijų programos absolventų įgūdžius ir kompetencijas bei sėkmingą turimų žinių pritaikymą nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Studijų programos vadovas
Andrius Chaziachmetovas
e. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 518

Elektros inžinerijos programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos žinių, išmanančius galios elektroniką, energijos keitiklius, elektros mašinas, elektros tinklus ir elektrines, elektros rinką, gebančius projektuoti ir eksploatuoti elektros, energetikos bei elektronikos įrangą, spręsti jos gamybos problemas.

Studijų programos vadovė
Roma Račkienė
e. p. roma.rackiene@ktu.lt

Robotika yra viena moderniausių pažangiausių specializacijų, kuriai nušviečiama didžiausią perspektyvą turinti ateitis. Studijų programoje ruošiami robotikos ir kibernetikos bakalaurai, gebantys kurti, projektuoti, diegti bei aptarnauti robotus ir jų sistemas, naudojamas įvairiose pramonės šakose, viešajame sektoriuje, kosmoso ir karinėje pramonėje, buityje ir pan., kur sujungiami klasikiniai mechatronikos sprendimai, valdymo algoritmai, dirbtinis intelektas bei įvairios kompiuterinės juslės.

Studijų programos vadovas
Virginijus Baranauskas

e. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 291

Greitį, saugumą, ekologiškumą, komfortabilumą, ekonomiškumą ir kitas savybes transporte lemia elektronika. Šiuolaikinis transportas – nuo automobilio iki sudėtingos išmanios didmiesčio transporto valdymo sistemos – neįsivaizduojamas be elektronikos.

Studijų programa dalyvauja iniciatyvoje – Ateitis elektronikams. 

Studijų programos vadovas
Andrius Chaziachmetovas
e. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt 
Tel. +370 (37) 300 518

Senstanti visuomenė sveikatos apsaugos sistemai kelia sudėtingus iššūkius, kuriuos padeda spręsti Biomedicininė inžinerija. Studijų metu gilinamos teorinės žinios, lavinami tiriamojo darbo įgūdžiai kurti ir tobulinti medicininės diagnostikos, terapijos ir sveikatos stebėsenos įrangą. Absolventai dirba medicininių prietaisų pramonėje, mokslo centruose, valstybinėse reguliavimo institucijose.

Studijų programos vadovas
Andrius Chaziachmetovas
e. p.  andrius.chaziachmetovas@ktu.lt 
Tel. +370 (37) 300 518

Naujos žinios bei esamų įgūdžių gilinimas neatsiejami nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Vykdomi moksliniai tiriamieji darbai bei šios studijų programos perteikiamų žinių visuma leidžia mūsų absolventams išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Elektronikos inžinerijos magistrai dirba projektų vadovais; įmonių departamentų / skyrių vadovais, tyrėjais / mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais.

Studijų programos vadovas
Andrius Chaziachmetovas
e. p. andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Tel. +370 (37) 300 518

Įgytos kompetencijos ir žinios magistrams leis steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose.

Studijų programos vadovė
Roma Račkienė
e. p. roma.rackiene@ktu.lt

Rengiami absolventai turės išsamių tarpdalykinių žinių apie energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir efektyvaus vartojimo technologijas ir ekonomiką, gebės įgytas žinias ir įgūdžius integruoti bei taikyti spręsdami technologines ir ekonomines energetikos sektoriaus problemas. Absolventai gebės valdyti energetikos objektus bei priimti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus. Programos absolventų įgytos žinios leis vykdyti tyrimus, užtikrinančius darnią energetikos sektoriaus plėtrą, leis dirbti įvairiose įmonėse sprendžiant tiek energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros ir planavimo klausimus, tiek ir atskiros įmonės ekonomiško apsirūpinimo energijos ištekliais, energijos poreikių prognozavimo ir rizikos vertinimo, energijos išteklių rinkų valdymo ir reguliavimo klausimus.

Studijų programos vadovė
Roma Račkienė
e. p. roma.rackiene@ktu.lt

Valdymo technologijos – plačių galimybių inžinerinės veiklos sritis. Šios srities specialistų poreikis grindžiamas nuolatiniu įmonių poreikiu diegti ir tobulinti valdymo sistemas, kurios yra neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų magistrai, gebantys kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti technologinių procesų bei sistemų valdymo problemas.

Studijų programos vadovas
Virginijus Baranauskas

e. p. virginijus.baranauskas@ktu.lt

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

Tai viena iš plačiausių ir smarkiausiai besivystanti mokslo krypčių. Be elektros ir be inovatyvių elektronikos sprendimų negali gyvuoti nei viena mokslo ar pramonės šaka. Šioje kryptyje tyrimai atliekami tokiose srityse kaip ultragarsiniai matavimai ir diagnostika aviacijoje, energetikoje ir kitose pramonės šakose, elektronikos taikymas biomedicinos srityje, stebėsenos ir valdymo sistemos ūkio ir transporto objektuose, signalų ir vaizdų gavimo bei apdorojimo metodai. Tyrimai atliekami naudojant naujausią mokslinę ir technologinę įrangą, sukauptą „Santakos“ mokslo slėnyje. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos ir Italijos mokslo institucijose.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Liudas Mažeika        

e. p. liudas.mazeika@ktu.lt

Jungtinė doktorantūra su Lietuvos energetikos institutu

 

Vienintelėje Lietuvoje T006 mokslo kryptyje veikiančioje bendroje Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos energetikos instituto energetikos ir termoinžinerijos doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos T006 doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose: Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas; Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai; Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai. Rengiamose disertacijose atsispindi Šilumos energetikos, Branduolinės energetikos ir Elektros energetikos šakų savitumai.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Gintautas Miliauskas
e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu
Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)

 

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Ši doktorantūros programa ruošia būsimuosius mokslo lyderius Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre. Suteikiamas daktaro laipsnis patvirtina, kad doktorantas įgijo gilų akademinį išsilavinimą ir geba vykdyti originalius Informatikos inžinerijos krypties mokslinius tyrimus.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Robertas Damaševičius

e. p. robertas.damasevicius@ktu.lt

Dvigubo laipsnio studijos su Bolonijos universitetu (Italija)
Galimybė mokslinius tyrimus 3 metus vykdyti TWI (The Welding Institute) Jungtinėje Karalystėje

 

Matavimų inžinerija yra pagrindinė doktorantūros studijų programa Lietuvoje, tiesiogiai susijusi su žiniomis apie aukštos pridėtinės vertės sprendimų kūrimą įvairiose pramonės sektoriuose: kosmoso, žemės , vandens ir oro transporto, atsinaujinančių šaltinių ir atominėje energetikoje. Strateginių žmonijos energijos resursų apskaita, tokių kaip naftos, dujų, elektros ir k.t., priklauso nuo matuojamų dydžių. Taip pat gamybos, saugojimo ir palaikymo/aptarnavimo srityse yra poreikis kokybės kontrolei, neardomiesiems bandymams ir žmonių bei aplinkos saugai užtikrinti. Įgytas laipsnis Jums suteikia galimybes panaudoti įgytas išskirtines žinias pradedant tarptautinę karjerą vedančiojo institucijos specialisto, vyresniojo technologo ar technikos direktoriaus pareigose.

Mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas
Renaldas Raišutis
e. p. renaldas.raisutis@ktu.lt

Studijų projektai

Elektros ir elektronikos fakultetas

Rodyti daugiau