Mokslas

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslu kurdami inovatyvius ir pritaikomus sprendimus, atlikdami aktualius tyrimus ir siūlydami idėjas tobulėjimui. Atliekami tyrimai orientuoti į ryšių su verslu ir valstybės institucijomis stiprinimą, bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais plėtimą ir yra reikšmingi šalies ekonominei ir technologinei raidai.

 

Padaliniai

   
Padalinys Padalinio vadovas
Automatikos katedra doc. dr. Gintaras Dervinis
Elektronikos inžinerijos katedra prof. dr. Dangirutis Navikas
Elektros energetikos sistemų katedra prof. dr. Saulius Gudžius
Metrologijos institutas dr. Asta Meškuotienė
 

Tyrimų kryptys

Pagrindiniai darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu biotechnologiniuose procesuose.

Pritaikymas:

Bendradarbiaujant su UAB „Celltechna“ šiuo metu kuriamas ir testuojamas intelektinės automatizavimo platformos maketas/modelis, skirtas rekombinantinių baltymų sintezės procesų efektyviam valdymui.

Bendradarbiaujant su UAB „Biotechpharma“ sukurti inovatyvūs programiniai jutikliai ir valdymo schemos biotechnologinių procesų santykinio augimo greičio valdymui. Tyrimų rezultatai leido sukurti aukšto produktyvumo sistemas skirtas rekombinantinių baltymų sintezei, taip pat ir universiteto partneriui įgyti konkurencinį pranašumą tiekiant pasaulinei rinkai dedikuotus rekombinantinius baltymus.

UAB „Biotechpharma“ užsakymu sukurta ir ištirta efektyvi valdymo sistema biotechnologinių procesų pamaitinimo tirpalų valdymui. Projekto metu sukurti įrankiai leidžia visuose bioproceso vystymo stadijose ženkliai sumažinti gliukozės koncentraciją terpėje (<0.5 g/L), padidinti vystomų biotechnologinių procesų atsikartojamumą, sumažinti antrinių metabolitų ir nepageidaujamų produktų skyrimosi greičius, o taip pat kontroliuoti maksimaliai leidžiamą deguonies sunaudojimo reaktoriuje greitį bei ištirpusio anglies dvideginio koncentraciją kultivavimo terpėse. Projekto metu modelių pagalba suformuoti gliukozės pamaitinimo profiliai yra diegiami realiuose rekombinantinių baltymų sintezės vystymo projektuose.

UAB „Biotechpharma“ užsakymu sukurtas ir ištirtas realaus laiko pamaitinimo sistemos prototipas “Feeding box-B” technologinių procesų valdymui.

Vykdyto tarptautinio Lietuvos-Japonijos bendradarbiavimo projekto metu projekto partneriams pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip gautus rezultatus įdiegti realiuose kamieninių ląstelių kultivavimo procesuose.

Pagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas.

Pritaikymas:

AB „Lietuvos energijos gamyba“ užsakymu suteikta LEES adekvatumo vertinimo 2013-2018 m. paslauga.

UAB „EPSO-G“ užsakymu atliktas Lietuvos elektros energijos sistemos adekvatumo vertinimas 2019-2030 m. tikimybių metodu rezultatų/skaičiavimų atnaujinimas ir konsultavimas.

AB „Litgrid“ užsakymu pirkėjui parengtas Baltarusijos AE pagamintos elektros energijos patekimo į Lietuvos rinką ribojimo scenarijus.

UAB „Sostinės parkas“ užsakymu atliktas perdavimo tinklo oro linijos 110 kV Šiaurinė-Kino studija ir Verkiai-Vilnia su kabelių intarpais veikimo efektyvumo modeliavimas.

UAB „Elinta Motors“ užsakymu atliktas asinchroninio šešiafazio variklio ir variklio/generatoriaus tyrimas.

UAB „Santaviltė“ užsakymu sudarytas DC/DC keitiklio modelis ir atliktas charakteristikų tyrimas.

AB „Litgrid“ užsakymu suteiktos galimų elektros energijos tiekimo iš Baltarusijos Respublikoje statomos Astravo branduolinės elektrinės ribojimo priemonių identifikavimo studijos konsultacinės paslaugos, taip pat konsultacinės paslaugos antrosios LitPol jungties klausimais.

AB „LESTO“ užsakymu atlikta studija „Priemonių parinkimas siekiant sumažinti neigiamą viršįtampių įtaką/poveikį AB LESTO elektros skirstomajam tinklui“.

VŠĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ užsakymu sukurtas judančių transporto priemonių nustatymo sistemos prototipas.

Nacionalinės Lietuvos Elektros Asociacijos (NLEA) užsakymu sukurta koncepcija „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“.

Sprendžiamos problemos susijusios su industrinės aplinkos parametrų stebėsena ir valdymu naudojant elektronines sistemas, automatizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje. Kuriami inovatyvūs įtaisai, išgaunantys energiją iš vibracijų, leidžiantys sukurti jutiklius, funkcionuojančius be baterijų.

Pritaikymas:

Sukurtas ultragarsinis parkingo sensorius naudojamas UAB Arevita kuriamose ir diegiamose išmaniose parkavimo sistemose. Šios sistemos įdiegtos 28 prekybos centruose Europoje ir Artimuosiuose Rytuose.

UAB Eljunga užsakymu sukurti analoginis ir skaitmeninis kuro lygio matuokliai, montuojami į sunkvežimius, sunkiąją techniką, žemės ūkio technikas bei į talpyklas. Šie produktai sėkmingai komercializuoti ir pardavinėjami daugelyje pasaulio šalių.

Bendradarbiaujant su UAB Altas IT sukurtas į kelio dangą integruojamas sensorius, skirtas eismo parametrų (automobilių kiekis, greitis, ilgis) stebėsenai. Šis sensorius, detektavęs transporto priemonę, gali valdyti vaizdo kamerą ir prožektorių, taip užtikrinant geriausią pravažiuojančių transporto priemonių nuotraukų kokybę.

Alois Kober GmbH užsakymu atlikti moksliniai tyrimai ir sukurtas jėgos matavimo prototipas.

Bendradarbiaujant su UAB FabricAir atlikti moksliniai tyrimai ir sukurtas begarsio ventiliacijos difuzerio su UltraKPS technologija prototipas.

Vykdant MITA projektą sukurtas krašto apsaugos poreikiams „Universalaus jutiklių blokas“.

UAB Artezija užsakymu atlikti moksliniai tyrimai ir sukurtas grunto zondavimo ir elektrinio potencialo matavimo sistemos prototipas.

Su UAB Nanoenergija baigiami kurti jutikliai, funkcionuojantys be baterijų ir perduodantys informaciją į daiktų internetą.

Vykdomi įterptųjų sistemų tyrimai. Kuriamos automatinės gamybos sistemos elektronikos pramonės įmonėms. Bendradarbiaujama su įmonėmis Vokietijoje, Anglijoje, Lietuvoje ir Italijoje. Viso laboratorijoje yra sukurta gamybos priemonių, su kuriomis per metus pagaminama apie 100 mln. EUR vertės produkcijos. Tarp sukurtų produktų yra centralizuoto šildymo vamzdynų diagnostikos ir nuotėkių monitoringo sistema, mišinių statybinių medžiagų įmonėms gamybos sistemos, komunikacijų sietuvai išmaniai precizinei žemdirbystei, skaitmeninės televizijos sprendimai, išmanios apšvietimo valdymo sistemos ir kt. Inovacijos paskleistos daugelyje ES šalių.

Pritaikymas:

Bendradarbiaujant su UAB „Selteka“ sukurta automatinė skirtingų tipų elektronikos gaminių programavimo, kalibravimo, funkcinio testavimo ir klasifikavimo technologija ir robotizuota mechatroninė linija jai realizuoti. Sukurti testavimo rezultatų analizės metodai, skirti testavimo technologinės įrangos kokybiniam ir kiekybiniam įvertinimui bei automatinės savidiagnostikos bei kalibravimo būdai. Sukurta technologija ir testavimo linija, užtikrinantys adaptyvų kelių skirtingų gaminių testavimą.

Bendradarbiaujant su įmonėmis „Maxsoft”, „Wapice”, „Junkkari”, „Faw”, „Jetter“, CNet Svenska AB bei 6 užsienio ir Lietuvos universitetais ir mokslinių tyrimų institutais sukurtas multiprotokolinis IoT komunikacijų mazgas su PLC funkcijomis ir programinė įranga komunikacijoms ir valdymui naudojant kriptografiniu požiūriu saugią duomenų mainų technologiją.

Bendradarbiaujant su Venspilio aukštąja mokykla sukurtas izoliuoto šilumos tiekimo vamzdžio matematinis modelis. Išnagrinėti fizikiniai šilumos mainų per sluoksniuotus izoliuotus šilumos tiekimo vamzdžius efektai, kurie leidžia įvertinti galimus šilumos nuostolius dėl izoliacijos defektų. Sukurtas prietaisas defektų paieškai ir jų tipų įvertinimui.

Bendradarbiaujant su Venspilio skaitmeniniu centru sukurtas duomenų centras, mokymo programa, speciali programinė įranga šiuolaikinių DVB technologijų, E-komercijos bei aliarminių pranešimų sklaidos apmokymui bei įkurta skaitmeninės televizijos technologijų laboratorija su priemonėmis metodinės medžiagos kūrimui, transliavimui ir archyvavimui.

UAB „Sportinė aviacija“ užsakymu sukurta techninė įranga, signalų apdorojimo metodai bei algoritmai sklandytuvų dinaminiams ir pastovumo – pavaldumo bandymams atlikti.

UAB „Gitoma“ užsakymu sukurta išmani apšvietimo valdymo sistema su adaptyvaus valdymo ir energijos taupymo darbo režimais.

UAB „Eldes“ užsakymu sukurta technologija ir mechatroninė sistema elektronikos mazgų su RF komunikacijomis programavimui, testavimui ir kokybiniam klasifikavimui, nustatant defektų tipus.

UAB „Neigiamas pagreitis“ užsakymu sukurta transporto priemonių stabdžių sistemų reakcijos laiko matavimo įranga bei automatizuota įranga transporto priemonių stabdžių sistemų kokybės vertinimui.

UAB „Elas“ užsakymu sukurtas specializuotas kontroleris lazerinio apdirbimo staklėms.

UAB „Axioma metering“ užsakymu bendradarbiaujant su Danijos kompanija „Bila“ sukurta robotizuota elektronikos gaminių programavimo, funkcinio testavimo, apskaitos bei klasifikavimo sistema.

Daugeliui statybinių medžiagų gamybos bei kelių statybos įmonių yra sukurtos adaptyvios inertinių medžiagų bei užpildų dozavimo ir gamybos, armatūros ruošinių formavimo mašinų valdymo ir keraminių plytelių gamybos kokybės valdymo sistemos.

Sukurti antžeminės ir IPTV skaitmeninės televizijos priedėliai.

Naujų (unikalių) matavimo keitiklių, matavimo priemonių ir sistemų kūrimas. Jų techninių ir metrologinių charakteristikų tyrimai, integravimas į technologinius ir kontrolės procesus, sensorinių įrenginių tinklus, metrologinio laidavimo infrastruktūrą, pagrindinį dėmesį skiriant saugumui ir patikimumui. Sudėtingų matavimų algoritmų sudarymas, modeliavimas, daugiamačių matavimo rezultatų apdorojimas ir analizė. Naujų efektyvių atitikties įvertinimo metodų kūrimas. Kompleksiniai sprendimai, susiję su etaloninių priemonių sertifikavimu.

Pritaikymas:

AB “ORLEN Lietuva” užsakymu atlikti žaliavos ir produkcijos skirtingų kiekio matavimo metodų palyginimas ir analizė, pateiktos rekomendacijos dėl jų taikymo; atlikta matavimo priemonių, naudojamų produkcijos kiekio matavimui, patikros analizė. Sukurtas naujas optimalus kiekio matavimo paklaidų valdymo modelis, pateiktos rekomendacijos jo įgyvendinimui.

UAB „Elintos matavimo sistemos“ užsakymu atliktas dujų analizatorių DELTAsmart ir OPTIMA7 atititikties įvertinimas.

UAB „Litesko“ užsakymu suteikta karšto vandens netekčių, susidarančių pastatų karšto vandens sistemose, atitikimo karšto vandens kainų nustatymo metodikoje keliamiems tikslams analizės, tyrimo ir studijos paslauga.

UAB „Kauno stiklas“ užsakymu atliktas matavimo indų tūrio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas.

VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH užsakymu įvertinta ir patvirtinta FM1 tipo greičio matavimo sistema PoliScan.

UAB „Trys kepėjai“ užsakymu atliktas fasuotų produktų kiekio kontrolės procedūrų atitikties įvertinimas.

UAB „SiemTecha“ užsakymu atlikti masės skirtumo cilindrinėje talpoje matavimo neapibrėžties skaičiavimas ir priklausomybės nuo talpos aukščio situacijos modeliavimas.

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) užsakymu sukurta technologija, kuri leidžia radijo ryšio priemonėmis gauti ir priimti informaciją ir kurios signalo šaltinio tikslios vietos aptikimas įvairiomis elektromagnetinių bangų skenavimo, krypties bei vietos nustatymo priemonėmis yra apsunkintas. Sukurti ir išbandyti radijo ryšio priemonės prototipai.

AB „Telia Lietuva“ užsakymu atnaujinta TPLAS ir MTPLAS sistemų teisinė metrologinė priežiūra.

UAB „Saulės grąža“ užsakymu atlikta atsinaujinančiųjų energijos išteklių panaudojimo šilumos ir elektros energijos gamybai techninė galimybių studija.

UAB „Fima“ užsakymu parengta judančių transporto priemonių svėrimo sistemos bandymų programa (sistemos metrologinių parametrų identifikavimas; atskirų modulinės sistemos dalių bandymų duomenų analizė; kompleksinių matavimo būdų ir metodų parinktys; paklaidų kompiuterinis modeliavimas ir bandymų optimizavimas; reikiamos apimties programos parengimas).

AB „Panevėžio fonas“ užsakymu sukurtas fasuotų suspensijų koncentrato homogeniškumo kontrolės metodo ir priemonės (įrenginio) prototipas. Toks kontrolės metodas supaprastina, palengvina, pagreitina kontrolės procesą. Ekonomiškai ir techniškai pagrįstomis priemonėmis sukurta kontrolės sistema suteikia žinių trąšų suspensijų homogeniškumo matavimo proceso pažinimui ir kompleksiniam metrologiniam matavimo rezultato įvertinimui. Bendradarbiaujant su UAB „Panevėžio fonas“ sukurti AE keitiklių prototipai, tobulinta jų gamybos technologija, sukurta unikali AE keitiklių kalibravimo metodika ir įranga.

AB „Lietuvos geležinkeliai užsakymu įmonėje nustatyti, optimizuoti ir unifikuoti metrologinės priežiūros procesai.

UAB Deska užsakymu atliktas dinaminės svėrimo sistemos atitikties įvertinimas.

UAB „Ansell protective solutions Lithuania“ užsakymu sukurtas etaloninis automatinis laikmatis metrologinei siečiai užtikrinti.

Moksliniai tyrimai dedikuoti siekiant sukurti žmogui asistuojančią robotizuotą sistemą, galinčią autonomiškai justi 3D erdvę bei atpažinti žmogaus gestus (komandas) naudojant steroviziją ir skaitinio intelekto algoritmus.

Tokios sistemos yra skirtos asistuoti žmonėms pačiu natūraliausiu būdu – interpretuojant gestais ar balsu duodamas komandas.

Roboto 3D skanavimo sistema skirta justi supančiai erdvei ir leisti judėti neatsitrenkiant į esančius objektus. Taip pat vykdomi tyrimai susiję su akių judesių stebėsena.

Pritaikymas:

Bendradarbiaujant su UAB „Industrial robotics company“ sukurti technologiniai sprendimai, kuriais remiantis yra automatizuojama mažaserijinė gamyba. Gamyba yra visiškai automatizuojama nuo produkto surinkimo iki supakavimo. Rezultatai didina universiteto partnerės konkurencinį pranašumą.

Bendradarbiaujant su kompanijomis Robologics Ltd. (ISR) bei UAB „RMD Technologies sukurta multimodalioji sąsaja, pritaikyta neįgaliesiems, roboto rankai valdyti.

UAB Signeda užsakymu sukurtas vertikalios ašies vėjo jėgainės, efektyviai veikiančios mažų vėjų teritorijose, maketas. Tyrimų rezultatai leido pasiūlyti optimalius sprendimus užtikrinant akumuliatorių krovimą prie mažų vėjo greičių, kas leistų naudoti tokias energijos gamybos sistemas ir mažai vėjuotose vietose.

Bendradarbiaujant su UAB „TV partneris“ sukurti nauji algoritmai, skirti sporto statistikos surinkimui. Šie įrankiai dabar gali būti plačiai taikomi, nepriklausomai nuo to, kokie technologiniai sprendimai informacijai išvesti yra naudojami įvairiose sporto arenose.

Tyrimai vykdomi šiose kryptyse: 1) skleisto spektro signalai; signalų formavimo principai bei taikymas ultragarsiniuose matavimuose bei vizualizacijoje, 2) ultragarso elektronika; signalų siuntimo, priėmimo ir skaitmenizavimo elektronika, 3) ultragarso super-skyros metodai; vėlavimo matavimas, dekompozicija, vizualizacija, 4) elektromagnetinis suderinamumas; testavimo metodai, įranga, suderinamumo užtikrinimas, trukdžių mažinimo metodikos, taikymas pramonėje.

Pritaikymas:

Bendradarbiaujant su UAB „Axioma Metering“ sukurta signalo kokybės prognozavimo metodika.

Vykdant technologinės plėtros projektą projekto partnerių UAB Simbiotecha ir MB Inotechas sukurtas iLock prototipas parengtas sertifikacijai ir komercializavimui – atlikti elektromagnetinio suderinamumo tyrimai sėkmingam gaminio sertifikavimui bei optimizuotos energetinės sąnaudos.

AUT Solutions Group, LLC (JAV) užsakymu sukurtas laipiojančio roboto kombinuoto valdymo kontrolerio prototipas; sukurtas ultragarsinės neardomosios kontrolės roboto valdiklio elektronikos prototipas.

Miguel Hernández University of Elche užsakymu sukurtas ultragarsinės matavimo sistemos nanokompozitų tyrimui prototipas.

Atliktos ekspertinės priežiūros paslaugos įmonei „Littelfuse LT“ kuriant SCR jutiklio prototipą, UAB „Selteka“ kuriant naujos kartos LED šviestuvo maitinimo šaltinio bei intelektualios LED apšvietimo sistemos prototipus.

UAB „Rinkos projektai“ užsakymu sukurtas elektroninės avižėlės su LED šviestuku prototipas; LED technologijos pritaikytos mėgėjiškos žūklės reikmenų kūrimui.

UAB “Hannu Pro Vilnius“ užsakymu atlikta koordinačių nustatymo sistemų, naudojamų patalpose, galimybių studija.

UAB „Lokmita“ užsakymu sukurtas aukštos įtampos radioimpulsų paketų ultragarsinio generatoriaus maketas.

UAB „Alytaus autoklubo įmonė“ užsakymu sukurtas ralio teisėjo videoinformacinės sistemos maketas.

UAB „Person Premier“ užsakymu atliktas elektromagnetinių trukdžių mažinimas elektronikos testavimo įrangoje.

UAB “Rinkos projektai“ užsakymu suprojektuotas prototipas elektroninio jauko poledinei žvejybai.

UAB „SCiiL Baltic“ užsakymu sukurtas talpų nuotėkio aptikimo ultragarsu sistemos elektronikos prototipas.

Mokslinė veikla apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

Pritaikymas:

Sukurti metodai ir algoritmai, kalbos signalo analize (naudojant tiek ištęstos fonacijos (sustained phonation) įrašą tiek ir normalios Lietuvių kalbos įrašą) grįstam, Parkinsono ligos identifikavimui. Tai leidžia žmonėms patiems diagnozuoti pakitimus, netaikant sudėtingų ir brangiai kainuojančių diagnostinių medicininių priemonių.

Sukurti įvairiapusių ląstelių formos požymių skaitmeniniuose vaizduose išskyrimo, įvertinimo ir svarbiausiųjų atrinkimo metodai ir algoritmai, leidžiantys gauti tikslų ląstelės formos aprašymą. Sukurti P. minimum ląstelių natūralios populiacijos skaitmeniniuose vaizduose atpažinimo metodai ir algoritmai, leidžiantys pasiekti aukštą P. minimum ląstelių atpažinimo tikslumą, kuris yra pakankamas šios srities praktiniuose taikymuose.

AB „Lietuvos energijos gamyba“ užsakymu suteikta LEES adekvatumo vertinimo 2013-2018 m. paslauga.

UAB „EPSO-G“ užsakymu atliktas Lietuvos elektros energijos sistemos adekvatumo vertinimas 2019-2030 m. tikimybių metodu rezultatų/skaičiavimų atnaujinimas ir konsultavimas.

AB „Litgrid“ užsakymu pirkėjui parengtas Baltarusijos AE pagamintos elektros energijos patekimo į Lietuvos rinką ribojimo scenarijus.

UAB „Sostinės parkas“ užsakymu atliktas perdavimo tinklo oro linijos 110 kV Šiaurinė-Kino studija ir Verkiai-Vilnia su kabelių intarpais veikimo efektyvumo modeliavimas.

UAB „Elinta Motors“ užsakymu atliktas asinchroninio šešiafazio variklio ir variklio/generatoriaus tyrimas.

UAB „Santaviltė“ užsakymu sudarytas DC/DC keitiklio modelis ir atliktas charakteristikų tyrimas.

AB „Litgrid“ užsakymu suteiktos galimų elektros energijos tiekimo iš Baltarusijos Respublikoje statomos Astravo branduolinės elektrinės ribojimo priemonių identifikavimo studijos konsultacinės paslaugos, taip pat konsultacinės paslaugos antrosios LitPol jungties klausimais.

AB „LESTO“ užsakymu atlikta studija „Priemonių parinkimas siekiant sumažinti neigiamą viršįtampių įtaką/poveikį AB LESTO elektros skirstomajam tinklui“.

VŠĮ „Kelių ir transporto tyrimo institutas“ užsakymu sukurtas judančių transporto priemonių nustatymo sistemos prototipas.

Nacionalinės Lietuvos Elektros Asociacijos (NLEA) užsakymu sukurta koncepcija „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“.

Mokslo grupės

Elektros ir elektronikos fakultetas

Rodyti daugiau

KTU atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Elektros ir elektronikos fakultetas

Rodyti daugiau
 

Reikšmingiausios publikacijos

Gailius, Darius (išrad.); Vinauskienė, Rimantė (išrad.); Alešiūnas, Augustas (išrad.); Kvaraciejus, Gediminas (išrad.). Electronic nose for determination of meat freshness : United States patent / Inventors: Darius Gailius, Kaunas (LT), Rimantė Vinauskienė, Kaunas (LT), Augustas Alešiūnas, Vilniaus raj. (LT), Gediminas Kvaraciejus, Vilniaus raj. (LT) ; Applicants/Assignees: Kaunas University of Technology, Kaunas (LT), UAB Ars Lab, Vilnius (LT). US 9696291 B2. 2017-07-04. 11 p. [USPTO Patent Full-text and Image Database] [M.kr.: 10T, 05T] [Indėlis: 0,250]
Simutis, Rimvydas (išrad.); Levišauskas, Donatas (išrad.); Galvanauskas, Vytautas (išrad.); Repšytė, Jolanta (išrad.); Grincas, Vykantas (išrad.); Urniežius, Renaldas (išrad.). Mikroorganizmų augimo greičio automatinė valdymo sistema ir būdas = Automatic control system for growth rate of microorganisms /išradėjai: Rimvydas Simutis, Donatas Levišauskas, Vytautas Galvanauskas, Jolanta Repšytė, Vykantas Grincas, Renaldas Urniežius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6395 B. 2017-06-12. 10 p. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas. LEDs for large displays // Nitride semiconductor light-emitting diodes (LEDs) : materials, technologies and applications. 2nd edition / edited by JianJang Huang, Hao Chung Kuo, Shyh-Chiang Shen. Kidlington : Woodhead Publishing, 2017. ISBN 9780081019429. eISBN 9780081019436. p. 659-736. DOI: 10.1016/B978-0-08-101942-9.00021-6. [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas. LEDs for projectors // Nitride semiconductor light-emitting diodes (LEDs): materials, technologies and applications. 2nd edition / edited by JianJang Huang, Hao Chung Kuo, Shyh-Chiang Shen. Kidlington : Woodhead Publishing, 2017. ISBN 9780081019429. eISBN 9780081019436. p. 737-760. DOI: 10.1016/B978-0-08-101942-9.00022-8. [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 1,000]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Šeduikytė, Lina. Sustainable approach of the utilization of production waste: the use of phosphogypsum and AlF3 production waste in building materials // Energy efficient, sustainable building materials and products : [monograph] / edited by Izabela Hager. Kraków : Politechnika Krakowska, 2017. ISBN 9788372429667. p. 183-197. [M.kr.: 02T] [Indėlis: 0,333]
Augutis, Stasys Vygantas; Balčiūnas, Gintautas; Kerienė, Jadvyga Regina. Method for the measurement of the stratification of concentrated suspensions // Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2017, Vol. 106, p. 101-108. DOI: 10.1016/j.measurement.2017.04.036. [Scopus; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,359; AIF: 2,129; IF/AIF: 1,108; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,52, SNIP: 1,630, SJR: 0,734 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,667]
Markevičius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Andriukaitis, Darius. Vehicle speed and length estimation using data from two anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2017, vol. 17, iss. 8, article 1778, p. 1-13. DOI: 10.3390/s17081778. [Scopus; Academic Search Complete; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,677; AIF: 3,292; IF/AIF: 0,813; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,78, SNIP: 1,393, SJR: 0,576 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,917]
Vaičiukynas, Evaldas; Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. Detecting Parkinson’s disease from sustained phonation and speech signals // PLoS One. San Francisco, CA : Public Library of Science. eISSN 1932-6203. 2017, vol. 12, iss. 10, article e0185613, p. 1-16. DOI: 10.1371/journal.pone.0185613. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,806; AIF: 4,931; IF/AIF: 0,569; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,11, SNIP: 1,092, SJR: 1,201 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P, 01T] [Indėlis: 0,750]
Verikas, Antanas; Parker, James; Bačauskienė, Marija; Olsson, M. Charlotte. Exploring relations between EMG and biomechanical data recorded during a golf swing // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2017, vol. 88, p. 109-117. DOI: 10.1016/j.eswa.2017.06.041. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,928; AIF: 2,619; IF/AIF: 1,500; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,70, SNIP: 2,492, SJR: 1,433 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,375]
Žylius, Gediminas. Investigation of route-independent aggressive and safe driving features obtained from accelerometer signals // IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1939-1390. 2017, vol. 9, iss. 2, p. 103-113. DOI: 10.1109/MITS.2017.2666583. [Scopus; IEEE Xplore; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,654; AIF: 2,371; IF/AIF: 1,541; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,76, SNIP: 1,994, SJR: 0,502 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 1,000]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Mažeika, Liudas; Raišutis, Renaldas. Assessment of quantitative and qualitative characteristics of ultrasonic guided wave phase velocity measurement technique // Journal of nondestructive evaluation. New York: Springer Science+Business Media. ISSN 0195-9298. 2017, vol. 36, iss. 2, article 22, p. [1-13]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Engineering, Computing & Technology]. [IF: 1,504; AIF: 1,384; IF/AIF: 1,087; Q2; 2016 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)]. [Indėlis: 0,250]
Galvanauskas, Vytautas; Grincas, Vykantas; Simutis, Rimvydas; Kagawa, Yuki; Kino-Oka, Masahiro. Current state and perspectives in modeling and control of human pluripotent stem cell expansion processes in stirred-tank bioreactors // Biotechnology Progress. Malden MA : John Wiley & Sons. ISSN 8756-7938. eISSN 1520-6033. 2017, vol. 33, iss. 2, p. 355-364. DOI: 10.1002/btpr.2431. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,986; AIF: 2,921; IF/AIF: 0,680; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,12, SNIP: 0,762, SJR: 0,668 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,600]
Grinienė, Raimonda; Tavgenienė, Daiva; Baranauskytė, Urtė; Xie, Zhi-Yuan; Zhang, Baohua; Gelžinis, Adas; Grigalevičius, Saulius. New electroactive polymers with electronically isolated 3,6,9- triarylcarbazole units as efficient hole transporting materials for organic light emitting diodes // Optical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0925-3467. 2017, vol. 66, p. 230-235. DOI: 10.1016/j.optmat.2017.02.009. [Scopus; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,238; AIF: 3,399; IF/AIF: 0,658; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,23, SNIP: 1,055, SJR: 0,634 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,142]
Svilainis, Linas; Lukoševičiūtė, Kristina; Liaukonis, Dobilas. Reiterative deconvolution: new technique for time of flight estimation errors reduction in case of close proximity of two reflections // Ultrasonics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0041-624X. eISSN 1874-9968. 2017, vol. 76, p. 154-165. DOI: 10.1016/j.ultras.2017.01.003. [Scopus; Compendex; INSPEC; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,327; AIF: 2,475; IF/AIF: 0,940; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,51, SNIP: 1,755, SJR: 0,871 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,667]
Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Augutis, Stasys Vygantas; Gaidys, Rimvydas; Česnavičius, Ramūnas; Kižauskienė, Laura; Dundulis, Romualdas. Monitoring the condition of the cutting tool using self-powering wireless sensor technologies // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2017, vol. 88, iss. 9-12, p. 2803-2817. DOI: 10.1007/s00170-016-8939-z. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 2,705; IF/AIF: 0,817; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,30, SNIP: 1,548, SJR: 0,967 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09T] [Indėlis: 0,142]
Ražanskas, Petras; Verikas, Antanas; Viberg, Per-Arne; Olsson, Charlotte. Predicting physiological parameters in fatiguing bicycling exercises using muscle activation timing // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. 2017, vol. 35, p. 19-29. DOI: 10.1016/j.bspc.2017.02.011. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,214; AIF: 2,661; IF/AIF: 0,832; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,82, SNIP: 1,574, SJR: 0,659 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,375]
Bansevičius, Ramutis Petras; Jūrėnas, Vytautas; Bubulis, Algimantas; Markevičius, Vytautas; Kulvietis, Genadijus. Pjezoelektrinė roboto pavara = Piezoelectric robot drive / Išradėjai: Ramutis Bansevičius, Vytautas Jūrėnas, Algimantas Bubulis, Vytautas Markevičius, Genadijus Kulvietis ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6503 B. 2018-03-12. 9 p. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė] [M.kr.: 09T] [Indėlis: 0,200]
Venslauskas, Mantas (išrad.); Ostaševičius, Vytautas (išrad.); Jūrėnas, Vytautas (išrad.); Stankevičius, Edgaras (išrad.). Įrenginys, skirtas skatinti kraujotaką galūnėse ir žemo dažnio vibracijų sukėlimo būdas = A device for promoting blood circulation in the limbs and method for causing low frequency vibrations / išradėjai: Mantas Venslauskas, Vytautas Ostaševičius, Vytautas Jūrėnas, Edgaras Stankevičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. LT 6527 B. 2018-05-10. 9 p. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė] [M.kr.: 09T] [Indėlis: 0,125]
Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Hybrid modeling of biochemical processes // Hybrid modeling in process industries / edited by Jarka Glassey, and Moritz von Stosch. Boca Raton, FL : CRC Press, 2018, ch. 5. ISBN 9781498740869. p. 89-127. [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 1,858]
Jonaitis, Audrius; Gudzius, Saulius; Morkvenas, Alfonsas; Azubalis, Mindaugas; Konstantinaviciute, Inga; Baranauskas, Audrius; Ticka, Vidmantas. Challenges of integrating wind power plants into the electric power system: Lithuanian case // Renewable and sustainable energy reviews. Oxford : Elsevier. ISSN 1364-0321. 2018, vol. 94, p. 468-475. DOI: 10.1016/j.rser.2018.06.032. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 9,184; AIF: 5,237; IF/AIF: 1,753; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,54, SNIP: 3,594, SJR: 3,036 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 06T] [Indėlis: 0,858]
Nakutis, Žilvinas; Saunoris, Marius; Ramanauskas, Ramūnas; Daunoras, Vytautas; Lukočius, Robertas; Marčiulionis, Povilas. A method for remote estimation of wattmeter’s adjustment gain // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2018, vol. 00, iss. 00, p. 1-9. DOI: 10.1109/TIM.2018.2857118. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,794; AIF: 2,629; IF/AIF: 1,062; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,47, SNIP: 1,884, SJR: 0,938 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 1,000]
Nizevičienė, Dalia; Vaičiukynienė, Danutė; Michalik, Boguslaw; Bonczyk, Michał; Vaitkevičius, Vitoldas; Jusas, Vacius. The treatment of phosphogypsum with zeolite to use it in binding material // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2018, vol. 180, p. 134-142. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.05.208. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,485; AIF: 3,208; IF/AIF: 1,086; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,22, SNIP: 2,309, SJR: 1,607 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T, 05T, 02T] [Indėlis: 0,170]
Svilainis, Linas; Rodriguez-Martinez, Alberto; Chaziachmetovas, Andrius; Aleksandrovas, Arturas. Ultrasound transmission spectral compensation using arbitrary position and width pulse sets // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2018, vol. 67, iss. 8, p. 1778-1785. DOI: 10.1109/TIM.2018.2809838. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,794; AIF: 2,629; IF/AIF: 1,062; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,47, SNIP: 1,884, SJR: 0,938 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,750]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Kielė, Andrius; Janavičius, Eugenijus; Pupeikis, Darius. Effect of phosphogypsum on the stability upon firing treatment of alkali-activated slag // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2018, vol. 184, p. 485-491. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.213. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,485; AIF: 3,208; IF/AIF: 1,086; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,22, SNIP: 2,309, SJR: 1,607 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T, 02T] [Indėlis: 0,200]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Ait-Aider, Hacene. The capability assessment of the spectrum decomposition technique for measurements of the group velocity of lamb waves // Journal of Nondestructive Evaluation. New York, NY : Springer. ISSN 0195-9298. eISSN 1573-4862. 2018, Vol. 37, iss. 2, art. 29, p. 1-13. DOI: 10.1007/s10921-018-0484-2. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,690; AIF: 1,632; IF/AIF: 1,035; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,85, SNIP: 1,212, SJR: 0,773 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 0,250]
Drulytė, Indrė; Ruzgas, Tomas; Raišutis, Renaldas; Valiukevičienė, Skaidra; Linkevičiūtė, Gintarė. Application of automatic statistical post-processing method for analysis of ultrasonic and digital dermatoscopy images // Libyan journal of medicine. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1993-2820. eISSN 1819-6357. 2018, vol. 13, iss. 1, art. no. 1479600, p. 1-11. DOI: 10.1080/19932820.2018.1479600. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,656; AIF: 4,640; IF/AIF: 0,356; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,31, SNIP: 0,785, SJR: 0,494 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T, 06B, 10T] [Indėlis: 0,100]
Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Kaškonas, Paulius; Kaškonienė, Vilma; Maruška, Audrius Sigitas; Tiso, Nicola; Zych, Marcin. Initial impact of clear-cut logging on dynamics of understory vascular plants and pollinators in Scots pine-dominated forests in Lithuania // Turkish journal of agriculture and forestry. Ankara: TUBITAK. ISSN 1300-011X. eISSN 1303-6173. 2018, vol. 42, iss. 6, p. 433-443. DOI: 10.3906/tar-1804-71. [Zoological Record; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,434; AIF: 1,946; IF/AIF: 0,736; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,69, SNIP: 1,288, SJR: 0,636 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T] [Indėlis: 0,142]
Markevičius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Andriukaitis, Darius; Čepėnas, Mindaugas; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Malekian, Reza; Janeliauskas, Artūras; Walendziuk, Wojciech; Idzkowskic, Adam. Two thermocouples low power wireless sensors network : regular paper // AEU-International journal of electronics and communications. Jena : Elsevier. ISSN 1434-8411. eISSN 1618-0399. 2018, vol. 84, p. 242-250. DOI: 10.1016/j.aeue.2017.11.032. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,115; AIF: 2,826; IF/AIF: 0,748; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,46, SNIP: 1,437, SJR: 0,420 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,700]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas. Practical methods for vehicle speed estimation using a microprocessor-embedded system with AMR sensors // Sensors. Basel : MDPI AG. eISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 7, art. no. 2225, p. 1-12. DOI: 10.3390/s18072225. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,475; AIF: 3,434; IF/AIF: 0,720; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,23, SNIP: 1,550, SJR: 0,584 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,834]
Rodríguez-Martínez, A.; de la Casa-Lillo, M.A.; Svilainis, Linas; Álvarez-Arenas, T.E.G. Characterization of nanoparticles doped composites using ultrasound // Ultrasonics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0041-624X. eISSN 1874-9968. 2018, vol. 83, spec. iss. SI, p. 68-79. DOI: 10.1016/j.ultras.2017.06.017. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier] [IF: 2,377; AIF: 2,660; IF/AIF: 0,893; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,72, SNIP: 1,714, SJR: 0,973 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,250]
Tiwari, Kumar Anubhav; Raisutis, Renaldas. Identification and characterization of defects in glass fiber reinforced plastic by refining the guided Lamb waves // Materials. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1944. 2018, vol. 11, iss. 7, art. no. 1173, p. 1-23. DOI: 10.3390/ma11071173. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,467; AIF: 4,641; IF/AIF: 0,531; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,02, SNIP: 1,285, SJR: 0,732 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T, 10T] [Indėlis: 0,250]
Urniezius, Renaldas; Galvanauskas, Vytautas; Survyla, Arnas; Simutis, Rimvydas; Levisauskas, Donatas. From physics to bioengineering: Microbial cultivation process design and feeding rate control based on relative entropy using nuisance time // Entropy. Basel : MDPI AG. eISSN 1099-4300. 2018, vol. 20, iss. 10, art. no. 779, p. 175-185. DOI: 10.3390/e20100749. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,305; AIF: 2,952; IF/AIF: 0,780; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,41, SNIP: 1,189, SJR: 0,592 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 1,000]
Valinevičius, Algimantas (išrad.); Andriukaitis, Darius (išrad.); Navikas, Dangirutis (išrad.); Žilys, Mindaugas (išrad.); Markevičius, Vytautas (išrad.). Būdas greitai nustatyti transporto priemonių judėjimo greitį ir tą būdą įgyvendinantis įtaisas su AMR jutikliais : patento aprašymas = Method for fast determining of vehicle movement speed and device with amr sensors implementing it / Išradėjai: Algimantas Valinevičius, … [et al.] ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6678 B. 2019-11-25. 10 p.[Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (išrad.); Dumbrava, Vytautas (išrad.). Įranga ir būdas orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti = Device and method for determining a safe aircraft runway distance / išradėjai: Darijus Pagodinas, Vytautas Dumbrava ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6679 B. 2019-11-25. 8 p. [Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (išrad.); Dumbrava, Vytautas (išrad.). Device and method for determining a safe aircraft runway distance : international patent application / inventors: Darijus Pagodinas, Vytautas Dumbrava ; applicant: Kaunas University of Technology. WO 2019171182 A1. 2019-09-12. 11 p. [Espacenet][M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Valinevičius, Algimantas (išrad.); Andriukaitis, Darius (išrad.); Navikas, Dangirutis (išrad.); Žilys, Mindaugas (išrad.); Markevičius, Vytautas (išrad.). Method for fast determining of vehicle movement speed and device with AMR sensors implementing it : international patent application / inventors: Algimantas Valinevicius, … [et al.] ; applicant: Kaunas University of Technology. WO 2019155324 A1. 2019-08-15. 15 p.[Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Marozas, Vaidotas (išrad.); Blažauskas, Tomas (išrad.); Paulauskas, Andrius (išrad.); Ulozienė, Ingrida (išrad.); Ulozas, Virgilijus (išrad.); Totilienė, Milda (išrad.). Portable virtual reality system for carrying out a subjective visual vertical test : international patent application = Système de réalité virtuelle portable pour effectuer un test de la verticale visuelle subjective / inventors: Marozas Vaidotas, … [et al.] ; applicants: Kaunas University of Technology, Lithuanian University of Health Sciences. WO 2019021149 A1. 2019-01-31. 14 p.[Espacenet] [M.kr.: M 001, T 007, T 001] [Indėlis: 0,085]
Adaškevičiūtė, Vaida; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; Barčauskaitė, Karolina; Maruška, Audrius Sigitas. Comparison of physicochemical properties of bee pollen with other bee products //Biomolecules. Basel : MDPI Publishing. eISSN 2218-273X. 2019, vol. 9, iss. 12, art. no. 819, p. 1-22. DOI: 10.3390/biom9120819. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,694; AIF: 4,417; IF/AIF: 1,062; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,200]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Miklusis, Donatas; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Cepenas, Mindaugas; Walendziuk, Wojciech. Vehicle speed and length estimation errors using the intelligent transportation system with a set of anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 23, art. no. 5234, p. 1-16. DOI: 10.3390/s19235234. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,031; AIF: 3,797; IF/AIF: 0,798; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,834]
Urniezius, Renaldas; Survyla, Arnas; Paulauskas, Dziugas; Bumelis, Vladas Algirdas; Galvanauskas, Vytautas. Generic estimator of biomass concentration for Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae fedbatch cultures based on cumulative oxygen consumption rate // Microbial cell factories. London : BioMed Central. eISSN 1475-2859. 2019, vol. 18, iss. 1, art. no. 190, p. 1-17. DOI: 10.1186/s12934-019-1241-7.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,402; AIF: 3,786; IF/AIF: 1,162; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,600]
Kondamudi, Sri Chandan; Thotakura, Sandhya; Pasumarthi, Mallikarjuna Rao; Guduru, Rama Krishna Reddy; Sathyaraj, Sandesh Mysore; Jiang, X.X. A novel type coil-multipole field hybrid electromagnetic launching system // Results in Physics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-3797. 2019, vol. 15, art. no. 102786, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.rinp.2019.102786. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,042; AIF: 4,060; IF/AIF: 0,749; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]
Svilainis, Linas. Review on time delay estimate subsample interpolation in frequency domain // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0885-3010. eISSN 1525-8955. 2019, vol. 66, iss. 11, p. 1691-1698. DOI: 10.1109/TUFFC.2019.2930661. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,989; AIF: 2,911; IF/AIF: 1,026; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Dirvanauskas, Darius; Maskeliūnas, Rytis; Raudonis, Vidas; Damaševičius, Robertas; Scherer, Rafal. HEMIGEN: human embryo image generator based on generative adversarial networks // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 16, art. no. 3578, p. 1-16. DOI: 10.3390/s19163578.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,031; AIF: 3,797; IF/AIF: 0,798; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,009]
Dirvanauskas, Darius; Maskeliunas, Rytis; Raudonis, Vidas; Damasevicius, Robertas. Embryo development stage prediction algorithm for automated time lapse incubators // Computer methods and programs in biomedicine. Shannon, County Clare : Elsevier. ISSN 0169-2607. eISSN 1872-7565. 2019, vol. 177, p. 161- 174. DOI: 10.1016/j.cmpb.2019.05.027. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,424; AIF: 2,970; IF/AIF: 1,152; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,010]
Šimaitytė, Monika; Petrėnas, Andrius; Kravčenko, Julija; Kaldoudi, Eleni; Marozas, Vaidotas. Objective evaluation of physical activity pattern using smart devices // Scientific reports. London : Springer Nature. eISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, iss. 1, art. no. 2006, p. 1-9. DOI: 10.1038/s41598-019-38638-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,011; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,779; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,300]
Nakutis, Žilvinas; Saunoris, Marius; Ramanauskas, Ramūnas; Daunoras, Vytautas; Lukočius, Robertas; Marčiulionis, Povilas. A method for remote estimation of wattmeter’s adjustment gain // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2019, vol. 68, iss. 3, p. 713-721. DOI: 10.1109/TIM.2018.2857118. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,067; AIF: 3,093; IF/AIF: 0,991; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 1,000]
Raškinis, Gailius; Paškauskaitė, Gintarė; Saudargienė, Aušra; Kazlauskienė, Asta; Vaičiūnas, Airenas. Comparison of phonemic and graphemic word to sub-word unit mappings for Lithuanian phone-level speech transcription // Informatica. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, iss. 3, p. 573-593. DOI: 10.15388/Informatica.2019.219. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,928; AIF: 2,188; IF/AIF: 0,881; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 011, T 007][Indėlis: 0,100]
Urniežius, Renaldas; Survyla, Arnas. Identification of functional bioprocess model for recombinant E. Coli cultivation process // Entropy. Basel : MDPI AG. eISSN 1099-4300. 2019, vol. 21, iss. 12, art. no. 1221, p. [1-14]. DOI: 10.3390/e21121221. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,419; AIF: 3,170; IF/AIF: 0,763; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Andriukaitis, Darius; Laucka, Andrius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Sotner, Roman; Petrzela, Jiri; Jerabek, Jan; Herencsar, Norbert; Klimenta, Dardan. Research of the operator’s advisory system based on fuzzy logic for pelletizing equipment //Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 11, art. no. 1396, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym11111396. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,143; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,416; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,550]
Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Vaitkus, Vygandas. Adaptive control of biomass -specific growth rate in fed-batch biotechnological processes: a comparative study // Processes. Basel : MDPI AG. ISSN 2227-9717. 2019, vol. 7, iss. 11, art. no. 810, p. 1-18. DOI: 10.3390/pr7110810. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,963; AIF: 4,134; IF/AIF: 0,474; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Levišauskas, Donatas; Urniežius, Renaldas. Practical solutions for specific growth rate control systems in industrial bioreactors // Processes. Basel : MDPI AG. eISSN 2227-9717. 2019, vol. 7, iss. 10, art. no. 693, p. 1-13. DOI: 10.3390/pr7100693. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,963; AIF: 4,134; IF/AIF: 0,474; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Laucka, Andrius; Adaskeviciute, Vaida; Andriukaitis, Darius. Research of the equipment self-calibration methods for different shape fertilizers particles distribution by size using image processing measurement method // Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 7, art. no. 838, p. 1-16. DOI: 10.3390/sym11070838. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,143; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,416; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Kondrotienė, Kristina; Kašėtienė, Neringa; Kaškonienė, Vilma; Stankevičius, Mantas; Kaškonas, Paulius; Šernienė, Loreta; Bimbiraitė-Survilienė, Kristina; Malakauskas, Mindaugas; Maruška, Audrius Sigitas. Evaluation of fresh cheese quality prepared with newly isolated nisin Z-producing Lactococcus lactis bacteria //Probiotics and antimicrobial proteins. New York, NY : Springer. ISSN 1867-1306. eISSN 1867-1314. 2019, vol. 11, iss. 2, p. 713-722. DOI: 10.1007/s12602-018-9450-7. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,962; AIF: 3,927; IF/AIF: 0,754; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 003, T 010][Indėlis: 0,111]
Juočas, Lukas; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Woźniak, Marcin. Multi-focusing algorithm for microscopy imagery in assembly line using low-cost camera : original article //International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433- 3015. 2019, vol. 102, iss. 9-12, p. 3217-3227. DOI: 10.1007/s00170-019-03407-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,496; AIF: 3,472; IF/AIF: 0,718; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)][M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,300]
Nizevičienė, Dalia; Vaičiukynienė, Danutė; Kielė, Andrius; Vaičiukynas, Vilimantas. Mechanical activation on phosphogypsum: hydrosodalite system // Waste and biomass valorization. Dordrecht : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2019, vol. 10, iss. 11, p. 3485-3491. DOI: 10.1007/s12649-018-0339-1.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,358; AIF: 3,980; IF/AIF: 0,592; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, T 002] [Indėlis: 0,250]
Juchnevičienė, Žaneta; Meškuotienė, Asta; Jucienė, Milda; Dobilaitė, Vaida; Sacevičienė, Virginija. The evaluation of the uncertainty of the research method on the geometrical parameters of the embroidery elements // Journal of the Textile Institute. London : Taylor & Francis. ISSN 0040-5000. eISSN 1754-2340. 2019, vol. 110, iss. 8, p. 1202-1209. DOI: 10.1080/00405000.2018.1552423. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,063; AIF: 2,065; IF/AIF: 0,514; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 002][Indėlis: 0,200]
Vaičiukynienė, Danutė (išrad.); Kantautas, Aras (išrad.); Nizevičienė, Dalia (išrad.). Padidinto stiprumo gipsinės rišamosios medžiagos gavimo būdas / išradėjai: D. Vaičiukynienė, A. Kantautas, D. Nizevičienė; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6739 B. 2020-06-25. [Espacenet] [M.kr.: T 005, T 001, T 002] [Indėlis: 0,333]
Jegelevičius, Darius (išrad.); Lukoševičius, Arūnas (išrad.); Marozas, Vaidotas (išrad.); Petrėnas, Andrius (išrad.); Daukantas, Saulius (išrad.); Šimaitytė, Monika (išrad.); Rastenytė, Daiva (išrad.); Matijošaitis, Vaidas (išrad.); Laučkaitė, Kristina (išrad.); Makauskienė, Rosita (išrad.); Mikulėnas, Mantas (išrad.); Boero, Federico (išrad.); Sansalone, Andrea (išrad.). Būdas ir tą būdą įgyvendinanti biomedicininė elektroninė įranga stebėti žmogaus būseną po insulto / išradėjai: D. Jegelevičius, A. Lukoševičius, V. Marozas, A. Petrėnas, S. Daukantas, M. Šimaitytė, D. Rastenytė, V. Matijošaitis, K. Laučkaitė, R. Makauskienė, M. Mikulėnas, F. Boero, A. Sansalone ; savininkai: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB Gruppo FOS Lithuania. LT 6729 B. 2020-04-10. [Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,082]
Jegelevicius, Darius (išrad.); Lukosevicius, Arunas (išrad.); Marozas, Vaidotas (išrad.); Petrenas, Andrius (išrad.); Daukantas, Saulius (išrad.); Simaityte, Monika (išrad.); Rastenyte, Daiva (išrad.); Matijosaitis, Vaidas (išrad.); Lauckaite, Kristina (išrad.); Makauskiene, Rosita (išrad.); Mikulenas, Mantas (išrad.); Boero, Federico (išrad.); Sansalone, Andrea (išrad.). Method and biomedical electronic equipment for monitoring patient’s condition after a stroke : international patent application / inventors: D. Jegelevicius, A. Lukosevicius, V. Marozas; A. Petrenas, S. Daukantas, M. Simaityte, D. Rastenyte, V. Matijosaitis, K. Lauckaite, R. Makauskiene, M. Mikulenas, F. Boero, A. Sansalone; applicants: Kaunas University of Technology, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB Gruppo FOS LITHUANIA. WO 2020031104 A1. 2020-02-13. 17 p.[Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,082]
Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis; Narvydas, Gintautas; Narbutaitė, Rūta; Połap, Dawid; Woźniak, Marcin. Intelligent automation of dental material analysis using robotic arm with Jerk optimized trajectory // Journal of ambient intelligence and humanized computing. Berlin : Springer. ISSN 1868- 5137. eISSN 1868-5145. 2020, vol. 11, p. 6223-6234. DOI: 10.1007/s12652-020-02605-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,594; AIF: 3,740; IF/AIF: 1,228; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 002, T 007] [Indėlis: 0,166]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Kybartas, Darius; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas. Air-coupled ultrasonic probe integrity test using a focused transducer with similar frequency and limited aperture for contrast enhancement // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 24, art. no. 7196, p. 1-15. DOI: 10.3390/s20247196. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ][IF: 3,275; AIF: 3,581; IF/AIF: 0,914; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,750]
Rodrigues, Ana; Petrėnas, Andrius; Paliakaitė, Birutė; Kušleikaitė-Pere, Neda; Jaruševičius, Gediminas; Bumblytė, Inga Arūnė; Laguna, Pablo; Marozas, Vaidotas. Noninvasive monitoring of potassium fluctuations during the long interdialytic interval // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2020, vol. 8, p. 188488-188502. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3031471. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,745; AIF: 3,426; IF/AIF: 1,093; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,062]
Paškevičiūtė, Miglė; Januškevičienė, Indrė; Sakalauskienė, Kristina; Raišutis, Renaldas; Petrikaitė, Vilma. Evaluation of low-intensity pulsed ultrasound on doxorubicin delivery in 2D and 3D cancer cell cultures // Scientific reports. London : Springer. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 16161, p. 1-8. DOI: 10.1038/s41598-020-73204-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,998; AIF: 5,327; IF/AIF: 0,750; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, N 010, M 003] [Indėlis: 0,100]
Svilainis, Linas; Kybartas, Darius; Aleksandrovas, Arturas; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas E. High frequency focused imaging for ultrasonic probe integrity inspection // NDT & E international. Oxford : Elsevier. ISSN 0963-8695. eISSN 1879-1174. 2020, vol. 116, art. no. 102360, p. 1-15. DOI: 10.1016/j.ndteint.2020.102360. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,461; AIF: 2,203; IF/AIF: 1,571; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Yilmaz, Bengisu; Ba, Abdoulaye; Jasiuniene, Elena; Bui, HuuKien; Berthiau, Gérard. Evaluation of bonding quality with advanced nondestructive testing (NDT) and data fusion // Sensors: Special issue: Sensors applied to nondestructive testing and structural health monitoring. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 18, art. no. 5127, p. 1-17. DOI: 10.3390/s20185127. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,275; AIF: 3,581; IF/AIF: 0,914; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010][Indėlis: 0,100]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Miklusis, Donatas; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Cepenas, Mindaugas. Analysis of methods for long vehicles speed estimation using anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors and reference piezoelectric sensor //Sensors: Special issue: Advanced magnetic sensors and their applications. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 12, art. no. 3541, p. 1-15. DOI: 10.3390/s20123541. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,275; AIF: 3,581; IF/AIF: 0,914; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001][Indėlis: 1,000]
Nakutis, Žilvinas; Rinaldi, Stefano; Kuzas, Pranas; Lukočius, Robertas. A method for noninvasive remote monitoring of energy meter error using power consumption profile // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2020, Vol. 69, iss. 9, p. 6677-6685. DOI: 10.1109/TIM.2020.3002402. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,658; AIF: 3,337; IF/AIF: 1,096; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Augustauskas, Rytis; Lipnickas, Arūnas. Improved pixel-level pavement-defect segmentation using a deep autoencoder // Sensors: Special issue: Convergence of intelligent data acquisition and advanced computing systems. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 9, art. no. 2557, p. 1-21. DOI: 10.3390/s20092557. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,275; AIF: 3,581; IF/AIF: 0,914; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Tiwari, Kumar Anubhav; Raisutis, Renaldas; Mazeika, Liudas. Analysis of wave patterns under the region of macro-fiber composite transducer to improve the analytical modelling for directivity calculation in isotropic medium // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 8, art. no. 2280, p. 1-14. DOI: 10.3390/s20082280. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,275; AIF: 3,581; IF/AIF: 0,914; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,166]
Draudviliene, L.; Meskuotiene, A.; Tumsys, O.; Mazeika, L.; Samaitis, V. Metrological performance of hybrid measurement technique applied for the Lamb waves phase velocity dispersion evaluation // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2020, vol. 8, p. 45985-45995. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2974586. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,745; AIF: 3,426; IF/AIF: 1,093; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,200]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius. Electroluminescence-based isolated high voltage bus DC current sensor // Measurement. Oxon : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 151, art. no. 107203, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107203. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,364; AIF: 3,037; IF/AIF: 1,107; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Šiaudinytė, Lauryna; Juška, Vladas; Dumbrava, Vytautas; Pagodinas, Darijus; Bručas, Domantas; Rybokas, Mindaugas; Grattan, Kenneth Thomas Victor; Krikštaponis, Boleslovas. Measurement and determination of encoder disc surface parameters in x-z planes using a conventional optical disc reading head //Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 152, art. no. 107229, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,364; AIF: 3,037; IF/AIF: 1,107; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, T 009, T 001, T 010] [Indėlis: 0,375]
Žemgulys, Julius; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas. Recognition of basketball referee signals from real-time videos // Journal of ambient intelligence and humanized computing. Berlin : Springer. ISSN 1868-5137. eISSN 1868-5145. 2020, vol. 11, iss. 3, p. 979-991. DOI: 10.1007/s12652- 019-01209-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,594; AIF: 3,740; IF/AIF: 1,228; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]
Kaškonienė, Vilma; Bimbiraitė-Survilienė, Kristina; Kaškonas, Paulius; Tiso, Nicola; Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Maruška, Audrius Sigitas. Changes in the biochemical compounds of Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, and forest litter collected from various forest types // Turkish journal of agriculture and forestry. Ankara : TUBITAK. ISSN 1300-011X. eISSN 1303-6173. 2020, vol. 44, iss. 6, p. 557- 566. DOI: 10.3906/tar-1912-41. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,660; AIF: 2,282; IF/AIF: 0,727; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,142]
Quirce, Julio; Svilainis, Linas; Camacho, Jorge; Gomez. Alvarez-Arenas, Tomas. Ferroelectret ultrasonic transducers for pulse-echowater immersion // Applied sciences: Special issue: Ultrasonic transducers and related apparatus and applications. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 24, art. no. 8771, p. 1-14. DOI: 10.3390/app10248771. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,250]
Cepenas, Mindaugas; Peng, Bingzhong; Andriukaitis, Darius; Ravikumar, Chandana; Markevicius, Vytautas; Dubauskiene, Neringa; Navikas, Dangirutis; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Merfeldas, Audrius; Hinov, Nikolay. Research of pvdf energy harvester cantilever parameters for experimental model realization // Electronics: Special Issue: Vehicles technologies for sustainable smart cities. Basel : MDPI AG. ISSN 2079-9292. 2020, vol. 9, iss. 12, art. no. 2030, p. 1-14. DOI: 10.3390/electronics9122030. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,412; AIF: 3,361; IF/AIF: 0,717; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,910]
Sotner, Roman; Jerabek, Jan; Polak, Ladislav; Langhammer, Lukas; Stolarova, Hana; Petrzela, Jiri; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas. On the performance of electronically tunable fractional-order oscillator using grounded resonator concept // AEU-International journal of electronics and communications. Munich : Elsevier. ISSN 1434-8411. eISSN 1618-0399. 2020, vol. 00, art. no. 153540, p. 1-17. DOI: 10.1016/j.aeue.2020.153540. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,924; AIF: 3,491; IF/AIF: 0,837; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Butkus, Mantas; Repšytė, Jolanta; Galvanauskas, Vytautas. Fuzzy logic-based adaptive control of specific growth rate in fed-batch biotechnological processes. A simulation study // Applied sciences. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 19, art. no. 6818, p. 1-12. DOI: 10.3390/app10196818.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 007] [Indėlis: 1,000]
Yilmaz, Bengisu; Asokkumar, Aadhik; Jasiūnienė, Elena; Kažys, Rymantas Jonas. Air-coupled, contact, and immersion ultrasonic non-destructive testing: comparison for bonding quality evaluation // Applied science. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 19, art. no. 6757, p. 1-22. DOI: 10.3390/app10196757. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,125]
Trzcionka, Agata; Narbutaite, Ruta; Pranckeviciene, Alma; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Narvydas, Gintautas; Połap, Dawid; Mocny-Pachońska, Katarzyna; Wozniak, Marcin; Tanasiewicz, Marta. In vitro analysis of quality of dental adhesive bond systems applied in various conditions // Coatings: Special issue: Surface properties of dental materials and instruments : MDPI AG. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 891, p. 1-10. DOI: 10.3390/COATINGS10090891. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,436; AIF: 4,252; IF/AIF: 0,572; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 002, T 007] [Indėlis: 0,100]
Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Jurenas, Vytautas; Cepenas, Mindaugas; Cesnavicius, Ramunas; Eidukynas, Darius. Development of universal wireless sensor node for tool condition monitoring in milling // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 110, iss. 3-4, p. 1015-1025. DOI: 10.1007/s00170-020-05812-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,633; AIF: 3,749; IF/AIF: 0,702; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Kantautas, Aras; Bocullo, Vytautas; Kielė, Andrius. Alkali activated paste and concrete based on of biomass bottom ash with phosphogypsum // Applied sciences: Special issue: High-performance eco-efficient concrete. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 15, art. no. 5190, p. 1-13. DOI: 10.3390/app10155190. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 005, T 002] [Indėlis: 0,200]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Mikelionienė, Agnė; Radzevičius, Algirdas. Utilization of zeolitic waste in alkali-activated biomass bottom ash blends // Molecules. Basel : MDPI AG. ISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 13, art. no. 3053, p. 1-12. DOI: 10.3390/molecules25133053. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,267; AIF: 5,427; IF/AIF: 0,601; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Yilmaz, Bengisu; Jasiūnienė, Elena. Advanced ultrasonic NDT for weak bond detection in composite-adhesive bonded structures // International Journal of Adhesion and Adhesives. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-7496. eISSN 1879-0127. 2020, Vol. 102, art. no. 102675, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2020.102675. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,671; AIF: 5,014; IF/AIF: 0,532; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,250]
Merfeldas, Audrius; Kuzas, Pranas; Gailius, Darius; Nakutis, Zilvinas; Knyva, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Navikas, Dangirutis. An improved near-field magnetic probe radiation profile boundaries assessment for optimal radiated susceptibility pre-mapping //Symmetry: Special issue: Composite structures with symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 1063, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym12071063. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,645; AIF: 5,327; IF/AIF: 0,496; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001][Indėlis: 1,000]
Ulozienė, I.; Totilienė, M.; Balnytė, R.; Kuzminienė, A.; Kregždytė, R.; Paulauskas, A.; Blažauskas, T.; Marozas, V.; Uloza, V.; Kaski, D. Subjective visual vertical and visual dependency in patients with multiple sclerosis // Multiple Sclerosis and Related Disorders. Oxford : Elsevier. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. 2020, Vol. 44, art. no. 102255, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.msard.2020.102255. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,889; AIF: 3,513; IF/AIF: 0,822; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)][M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,050]
Deltuva, Ramūnas; Lukočius, Robertas. Distribution of magnetic field in 400 kV double-circuit transmission lines // Applied science: Special issue: Numerical and analytical methods in electromagnetics. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 3266, p. 1-10. DOI: 10.3390/app10093266. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Laucka, Andrius; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Navikas, Dangirutis; Zilys, Mindaugas; Markevicius, Vytautas; Klimenta, Dardan; Sotner, Roman; Jerabek, Jan. Method for volume of irregular shape pellets estimation using 2D imaging measurement // Applied sciences. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 8, art. no. 2650, p. 1-19. DOI: 10.3390/APP10082650. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,667]
Kaškonienė, Vilma; Adaškevičiūtė, Vaida; Kaškonas, Paulius; Mickienė, Rūta; Maruška, Audrius. Antimicrobial and antioxidant activities of natural and fermented bee pollen // Food bioscience. Oxford : Elsevier. ISSN 2212-4292. eISSN 2212-4306. 2020, vol. 34, art. no. 100532, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100532. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,067; AIF: 3,279; IF/AIF: 0,935; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,200]
Gendvilienė, Ieva; Šimoliūnas, Egidijus; Rekštytė, Sima; Malinauskas, Mangirdas; Zaleckas, Linas; Jegelevicius, Darius; Bukelskienė, Virginija; Rutkūnas, Vygandas. Assessment of the morphology and dimensional accuracy of 3D printed PLA and PLA/HAp scaffolds // Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1751-6161. eISSN 1878-0180. 2020, vol. 104, art. no. 103616, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2020.103616. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,372; AIF: 4,268; IF/AIF: 0,790; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, N 004, M 001] [Indėlis: 0,062]
Vaitiekūnas, Mantas; Jegelevičius, Darius; Sakalauskas, Andrius; Grybauskas, Simonas. Automatic method for bone segmentation in cone beam computed tomography data set // Applied sciences. Basel : MDPI AG. eISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 236, p. 1-13. DOI: 10.3390/app10010236. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,125]
Borg, Ruben Paul; Vaičiukynienė, Danutė; Gurskis, Vincas; Nizevičienė, Dalia; Skominas, Rytis; Ramukevičius, Dainius; Sadzevičius, Raimondas. Alkali-activated material based on red clay and silica gel waste // Waste and biomass valorization. Amsterdam : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2020, vol. 11, p. 2973-2982. DOI: 10.1007/s12649-018-00559-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus][IF: 2,851; AIF: 4,313; IF/AIF: 0,661; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,142]
Sotner, Roman; Domansky, Ondrej; Jerabek, Jan; Herencsar, Norbert; Petrzela, Jiri; Andriukaitis, Darius. Integer-and fractional-order integral and derivative two-port summations: practical design considerations // Applied sciences. Basel : MDPI AG. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 54, p. 1-25. DOI: 10.3390/app10010054. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,474; AIF: 4,705; IF/AIF: 0,525; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,166]
Jegelevicius, Darius (išrad.); Lukosevicius, Arunas (išrad.); Marozas, Vaidotas (išrad.); Petrenas, Andrius (išrad.); Daukantas, Saulius (išrad.); Simaityte, Monika (išrad.); Rastenyte, Daiva (išrad.); Matijosaitis, Vaidas (išrad.); Lauckaite, Kristina (išrad.); Makauskiene, Rosita (išrad.); Mikulenas, Mantas (išrad.); Boero, Federico (išrad.); Sansalone, Andrea (išrad.). Method and biomedical electronic equipment for monitoring patient’s condition after a stroke : United States patent application / inventors: D. Jegelevicius, A. Lukosevicius, V. Marozas; A. Petrenas, S. Daukantas, M. Simaityte, D. Rastenyte, V. Matijosaitis, K. Lauckaite, R. Makauskiene, M. Mikulenas, F. Boero, A. Sansalone; applicants: Kaunas University of Technology, UAB Gruppo FOS LITHUANIA, Lithuanian University of Health Sciences. US 2021251505 A1. 2021-08-19.[USPTO Patent Full-text and Image Database; Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,082]
Jegelevicius, Darius (išrad.); Lukosevicius, Arunas (išrad.); Marozas, Vaidotas (išrad.); Petrenas, Andrius (išrad.); Daukantas, Saulius (išrad.); Simaityte, Monika (išrad.); Rastenyte, Daiva (išrad.); Matijosaitis, Vaidas (išrad.); Lauckaite, Kristina (išrad.); Makauskiene, Rosita (išrad.); Mikulenas, Mantas (išrad.); Boero, Federico (išrad.); Sansalone, Andrea (išrad.). Method and biomedical electronic equipment for monitoring patient’s condition after a stroke : European patent specification / inventors: D. Jegelevicius, A. Lukosevicius, V. Marozas; A. Petrenas, S. Daukantas, M. Simaityte, D. Rastenyte, V. Matijosaitis, K. Lauckaite, R. Makauskiene, M. Mikulenas, F. Boero, A. Sansalone; applicants: Kaunas University of Technology, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB Gruppo FOS LITHUANIA. EP 3833248 A1. 2021-06-16. [Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001][Indėlis: 0,082]
Pagodinas, Darijus (išrad.); Dumbrava, Vytautas (išrad.). Device and method for determining a safe aircraft runway distance : United States patent application / inventors: D. Pagodinas, V. Dumbrava; applicant: Kaunas University of Technology. US 2021012674 A1. 2021-01-14. [USPTO Patent Full-text and Image Database; Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (išrad.); Dumbrava, Vytautas (išrad.). Device and method for dermining a safe aircraft runway distance : European patent application / inventors: D. Pagodinas, V. Dumbrava; applicant: Kaunas University of Technology. EP 3762914 A1. 2021-01-13. [Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Sokas, Daivaras; Paliakaitė, Birutė; Rapalis, Andrius; Marozas, Vaidotas; Bailón, Raquel; Petrėnas, Andrius. Detection of walk tests in free-living activities using a wrist-worn device // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers Media S.A. ISSN 1664-042X. 2021, vol. 12, art. no. 706545, p. 1-13. DOI: 10.3389/fphys.2021.706545. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,566; AIF: 3,976; IF/AIF: 1,148; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,249]
Villalón Fornés, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Doroševas, Viktoras; Michalik, Bogusław. A comparative assessment of the suitability of phosphogypsum from different origins to be utilised as the binding material of construction products // Journal of building engineering. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-7102. 2021, vol. 44, art. no. 102995, p. 1-16. DOI: 10.1016/j.jobe.2021.102995. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,318; AIF: 4,252; IF/AIF: 1,250; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)][M.kr.: T 002, T 001] [Indėlis: 0,200]
Raišutis, Renaldas; Tiwari, Kumar Anubhav; Žukauskas, Egidijus; Tumšys, Olgirdas; Draudvilienė, Lina. A novel defect estimation approach in wind turbine blades based on phase velocity variation of ultrasonic guided waves // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 14, art. no. 4879, p. 1-16. DOI: 10.3390/s21144879. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,100]
Visockis, M.; Bobinaitė, R.; Ruzgys, P.; Barakauskas, J.; Markevičius, V.; Viškelis, P.; Šatkauskas, S. Assessment of plant tissue disintegration degree and its related implications in the pulsed electric field (PEF)–assisted aqueous extraction of betalains from the fresh red beetroot // Innovative food science & emerging technologies. Oxford : Elsevier. ISSN 1466-8564. eISSN 1878-5522. 2021, vol. 73, art. no. 102761, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.ifset.2021.102761. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,916; AIF: 4,309; IF/AIF: 1,372; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: A 001, T 001] [Indėlis: 0,284]
[S1; GB] Vaičiukynienė, Danutė; Tamošaitis, Gintautas; Kantautas, Aras; Nizevičienė, Dalia; Pupeikis, Darius. Porous alkali-activated materials based on municipal solid waste incineration ash with addition of phosphogypsum powder // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2021, vol. 301, art. no. 123962, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123962. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,141; AIF: 4,812; IF/AIF: 1,276; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,200]
Kubanek, David; Koton, Jaroslav; Jerabek, Jan; Andriukaitis, Darius. (N + α)-order low-pass and high-pass filter transfer functions for non-cascade implementations approximating butterworth response //Fractional calculus and applied analysis. Berlin : De Gruyter. ISSN 1311-0454. eISSN 1314-2224. 2021, vol. 24, iss. 3, p. 689-714. DOI: 10.1515/fca-2021-0030. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,126; AIF: 2,041; IF/AIF: 1,531; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Augustauskas, Rytis; Lipnickas, Arūnas; Surgailis, Tadas. Segmentation of drilled holes in texture wooden furniture panels using deep neural network // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 11, art. no. 3633, p. 1-26. DOI: 10.3390/s21113633. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007][Indėlis: 0,667]
Smagulova, Damira; Mažeika, Liudas; Jasiuniene, Elena. Novel processing algorithm to improve detectability of disbonds in adhesive dissimilar material joints // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424- 8220. 2021, vol. 21, iss. 9, art. no. 3048, p. 1-22. DOI: 10.3390/s21093048. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,332]
Česonienė, Laima; Labokas, Juozas; Jasutienė, Ina; Šarkinas, Antanas; Kaškonienė, Vilma; Kaškonas, Paulius; Kazernavičiūtė, Rita; Pažereckaitė, Aistė; Daubaras, Remigijus. Bioactive compounds, antioxidant, and antibacterial properties of Lonicera caerulea berries: evaluation of 11 cultivars // Plants. Basel : MDPI. ISSN 2223-7747. 2021, vol. 10, iss. 4, art. no. 624, p. 1-15. DOI: 10.3390/plants10040624. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,935; AIF: 3,736; IF/AIF: 1,053; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 010, T 005] [Indėlis: 0,111]
Asokkumar, Aadhik; Jasiūnienė, Elena; Raišutis, Renaldas; Kažys, Rymantas Jonas. Comparison of ultrasonic noncontact aircoupled techniques for characterization of impacttype defects in pultruded GFRP composites // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 5, art. no. 1058, p. 1-25. DOI: 10.3390/ma14051058. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,623; AIF: 5,679; IF/AIF: 0,637; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,250]
Jucevičius, Mantas; Ožiūnas, Rimantas; Mažeika, Mindaugas; Marozas, Vaidotas; Jegelevičius, Darius. Accelerometry-enhanced magnetic sensor for intra-oral continuous jaw motion tracking // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 4, art. no. 1409, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21041409. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,200]
Grigs, Oskars; Bolmanis, Emils; Galvanauskas, Vytautas. Application of in-situ and soft-sensors for estimation of recombinant P. pastoris GS115 biomass concentration: a case analysis of HBcAg (Mut+) and HBsAg (MutS) production processes under varying conditions // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 4, art. no. 1268, p. 1-35. DOI: 10.3390/s21041268. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007][Indėlis: 0,333]
Raudonis, Vidas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Sutiene, Kristina. Fast multi-focus fusion based on deep learning for early-stage embryo image enhancement // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 3, art. no. 863, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21030863. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, N 001, N 009] [Indėlis: 0,334]
Nakutis, Žilvinas; Kaškonas, Paulius; Saunoris, Marius; Daunoras, Vytautas; Jurčević, Marko. A framework for remote in-service metrological surveillance of energy meters // Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. 2021, vol. 168, art. no. 108438, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108438. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,800]
Villalon Fornes, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Doroševas, Viktoras; Dvořák, Karel. A method to prepare a high-strength building material from press-formed phosphogypsum purified with waste zeolite // Journal of building engineering. Amsterdam : Elsevier. eISSN 2352-7102. 2021, vol. 34, art. no. 101919, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101919. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,318; AIF: 4,252; IF/AIF: 1,250; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,200]
Valiuškaitė, Viktorija; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Krilavičius, Tomas. Deep learning based evaluation of spermatozoid motility for artificial insemination //Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 1, art. no. 72, p. 1-14. DOI: 10.3390/s21010072.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,400]
Kielaitė-Gulla, Aistė; Samuilis, Artūras; Raisutis, Renaldas; Dzemyda, Gintautas; Strupas, Kęstutis. The concept of AI-based algorithm: analysis of CEUS images and HSPs for identification of early parenchymal changes in severe acute pancreatitis // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2021, vol. 32, no. 2, p. 305-319. DOI: 10.15388/21-INFOR453. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 2,688; AIF: 2,773; IF/AIF: 0,969; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, M 001] [Indėlis: 0,100]
Urniezius, Renaldas; Kemesis, Benas; Simutis, Rimvydas. Bridging offline functional model carrying aging-specific growth rate information and recombinant protein expression: entropic extension of Akaike information criterion // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. 2021, vol. 23, iss. 8, art. no. 1057, p. 1-14. DOI: 10.3390/e23081057. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,524; AIF: 3,844; IF/AIF: 0,656; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Drevinskas, Tomas; Maruška, Audrius; Bimbiraitė-Survilienė, Kristina; Dūda, Gediminas; Stankevičius, Mantas; Tiso, Nicola; Mickienė, Rūta; Pedišius, Vilmantas; Levišauskas, Donatas; Kaškonienė, Vilma; Ragažinskienė, Ona; Grigiškis, Saulius; Donati, Enrica; Zacchini, Massimo. Mathematical model coupled to neural networks calculates the extraction recovery of polycyclic aromatic hydrocarbons in problematic matrix // ACS omega. Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 2470-1343. 2021, vol. 6, iss. 22, p. 14612- 14620. DOI: 10.1021/acsomega.1c01737. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,512; AIF: 6,970; IF/AIF: 0,503; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,035]
Paliakaitė, Birutė; Petrėnas, Andrius; Sološenko, Andrius; Marozas, Vaidotas. Modeling of artifacts in the wrist photoplethysmogram: Application to the detection of life-threatening arrhythmias //Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2021, vol. 66, art. no. 102421, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.bspc.2021.102421. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,880; AIF: 4,677; IF/AIF: 0,829; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,125]
Matukaitis, Mindaugas; Urniezius, Renaldas; Masaitis, Deividas; Zlatkus, Lukas; Kemesis, Benas; Dervinis, Gintaras. Synchronized motion profiles for inverse-dynamics-based online control of three inextensible segments of trunk-type robot actuators // Applied sciences. Basel : MDPI. eISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 7, art. no. 2946, p. 1-28. DOI: 10.3390/app11072946. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001][Indėlis: 0,751]
Bandarenka, Hanna V.; Khinevich, Nadzeya V.; Burko, Aliaksandr A.; Redko, Sergey V.; Zavatski, Siarhei A.; Shapel, Uladzislau A.; Mamatkulov, Kahramon Z.; Vorobyeva, Maria Yu.; Arzumanyan, Grigory M. 3D silver dendrites for single-molecule imaging by surface-enhanced Raman spectroscopy // ChemNanoMat. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 2199-692X. 2021, vol. 7, iss. 2, p. 141-149. DOI: 10.1002/cnma.202000521.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,154; AIF: 7,073; IF/AIF: 0,445; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008] [Indėlis: 0,055]
Vaičiukynienė, D.; Nizevičienė, D.; Kantautas, A.; Kielė, A.; Bocullo, V. Alkali activated binders based on biomass bottom ash and silica by-product blends // Waste and biomass valorization. Dordrecht : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2021, vol. 12, iss. 2, p. 1095-1105. DOI: 10.1007/s12649-020- 01042-0. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,703; AIF: 5,201; IF/AIF: 0,711; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 005, T 002] [Indėlis: 0,200]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Walendziuk, Wojciech; Valinevicius, Algimantas; Zilis, Mindaugas; Andriukaitis, Darius; Janeliauskas, Arturas. An effective method of vehicle speed evaluation in systems using anisotropic magneto-resistive sensors // IEEE intelligent transportation systems magazine. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1939-1390. eISSN 1941-1197. 2021, vol. 13, iss. 2, p. 142-151. DOI: 10.1109/MITS.2018.2889693. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus][IF: 3,419; AIF: 3,937; IF/AIF: 0,868; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Henriksson, Mikael; Martín-Yebra, Alba; Butkuvienė, Monika; Rasmussen, Jakob G.; Marozas, Vaidotas; Petrėnas, Andrius; Savelev, Aleksei; Platonov, Pyotr G.; Sörnmo, Leif. Modeling and estimation of temporal episode patterns in paroxysmal atrial fibrillation // IEEE transactions on biomedical engineering. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9294. eISSN 1558-2531. 2021, vol. 68, iss. 1, p. 319-329. DOI: 10.1109/TBME.2020.2995563. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,538; AIF: 4,677; IF/AIF: 0,970; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,055]
Sotner, Roman; Jerabek, Jan; Polak, Ladislav; Langhammer, Lukas; Stolarova, Hana; Petrzela, Jiri; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas. On the performance of electronically tunable fractional-order oscillator using grounded resonator concept // AEU-International journal of electronics and communications. Munich : Elsevier. ISSN 1434-8411. eISSN 1618-0399. 2021, vol. 129, art. no. 153540, p. 1-17. DOI: 10.1016/j.aeue.2020.153540. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,183; AIF: 3,698; IF/AIF: 0,860; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Maciulevicius, Martynas; Tiwari, Kumar Anubhav; Navickaite, Diana; Chopra, Sonam; Satkauskas, Saulius; Raisutis, Renaldas. Optimization of microbubble side-scattering signal analysis for efficient cavitation dosimetry // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2021, vol. 63, art. no. 102235, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.bspc.2020.102235. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,880; AIF: 4,677; IF/AIF: 0,829; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 011, T 010, T 001] [Indėlis: 0,083]
Villalón Fornés, Ignacio; Dorosevas, Viktoras; Vaiciukyniene, Danute; Nizeviciene, Dalia. The investigation of phosphogypsum specimens processed by press-forming method // Waste and biomass valorization. Dordrecht : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2021, vol. 12, iss. 3, p. 1539-1551. DOI: 10.1007/s12649-020-01067-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,703; AIF: 5,201; IF/AIF: 0,711; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 001, T 002] [Indėlis: 0,250]
Bubulis, Algimantas (autorius, išradimo); Venslauskas, Mantas (autorius, išradimo); Stankevičius, Edgaras (autorius, išradimo); Abramavičius, Silvijus (autorius, išradimo). Ultragarsinis kraujagyslių rekanalizacijos įrenginys / išradėjai: A. Bubulis, M. Venslauskas, E. Stankevičius, S. Abramavičius; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6934 B. 2022-09-12. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė; Espacenet] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,250]
Kielaitė-Gulla, Aistė (autorius, išradimo); Raišutis, Renaldas (autorius, išradimo); Strupas, Kęstutis (autorius, išradimo); Samuilis, Artūras (autorius, išradimo). Ultragarsinio tyrimo ir ultragarsinio tyrimo su kontrastine medžiaga vaizdų bei duomenų analizės sistema kasos patologijų ankstyvajai diagnostikai atlikti automatiniu būdu / išradėjai: A. Kielaitė-Gulla, R. Raišutis, K. Strupas, A. Samuilis; savininkai: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas. LT 6911 B. 2022-05-10. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė; Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001, T 010] [Indėlis: 0,250]
Sološenko, Andrius; Paliakaitė, Birutė; Marozas, Vaidotas; Sörnmo, Leif. Training convolutional neural networks on simulated photoplethysmography data: application to bradycardia and tachycardia detection // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers media S.A. ISSN 1664-042X. 2022, vol. 13, art. no. 928098, p. 1662-1670. DOI: 10.3389/fphys.2022.928098. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,755; AIF: 4,367; IF/AIF: 1,088; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,125]
Papanaboina, Mastan Raja; Jasiuniene, Elena; Žukauskas, Egidijus; Mažeika, Liudas. Numerical analysis of guided waves to improve damage detection and localization in multilayered CFRP panel // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3466, p. 1-19. DOI: 10.3390/ma15103466. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,125]
Villalon Fornes, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Tamošaitis, Gintautas; Pupeikis, Darius. The improvement of the thermal and acoustic insulation properties of phosphogypsum specimens by adding waste wood fibre // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2022, vol. 331, art. no. 127341, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.127341. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,693; AIF: 5,545; IF/AIF: 1,387; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,200]
Adaškevičiūtė, Vaida; Kaškonienė, Vilma; Barčauskaitė, Karolina; Kaškonas, Paulius; Maruška, Audrius. The impact of fermentation on bee pollen polyphenolic compounds composition // Antioxidants. Basel : MDPI. ISSN 2076-3921. 2022, vol. 11, iss. 4, art. no. 645, p. 1-16. DOI: 10.3390/antiox11040645. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 7,675; AIF: 5,428; IF/AIF: 1,413; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 004, A 001, T 010] [Indėlis: 0,200]
Charlton, Peter H.; Kyriacou, Panicos A.; Mant, Jonathan; Marozas, Vaidotas; Chowienczyk, Phil; Alastruey, Jordi. Wearable photoplethysmography for cardiovascular monitoring // Proceedings of the IEEE. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9219. eISSN 1558-2256. 2022, vol. 110, iss. 3, p. 355-381. DOI: 10.1109/JPROC.2022.3149785. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 14,910; AIF: 3,991; IF/AIF: 3,735; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,083]
Radzevičius, Audrius; Sakalauskienė, Sandra; Dagys, Mindaugas; Simniškis, Rimantas; Karklelienė, Rasa; Juškevičienė, Danguolė; Račkienė, Roma; Brazaitytė, Aušra. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts // Agriculture. Basel : MDPI. ISSN 2077-0472. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 422, p. 1-10. DOI: 10.3390/agriculture12030422. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,408; AIF: 3,478; IF/AIF: 0,979; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, A 001] [Indėlis: 0,125]
Shahbakhti, Mohammad; Beiramvand, Matin; Eigirdas, Tomas; Sole-Casals, Jordi; Wierzchon, Michal; Broniec-Wojcik, Anna; Augustyniak, Piotr; Marozas, Vaidotas. Discrimination of wakefulness from sleep stage I using nonlinear features of a single frontal EEG channel // IEEE sensors journal. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1530-437X. eISSN 1558-1748. 2022, vol. 22, iss. 7, p. 6975-6984. DOI: 10.1109/JSEN.2022.3155345. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,325; AIF: 4,488; IF/AIF: 0,963; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,187]
Berzins, Kristaps; Muiznieks, Reinis; Baumanis, Matiss R.; Strazdina, Inese; Shvirksts, Karlis; Prikule, Santa; Galvanauskas, Vytautas; Pleissner, Daniel; Pentjuss, Agris; Grube, Mara; Kalnenieks, Uldis; Stalidzans, Egils. Kinetic and stoichiometric modeling-based analysis of do-cosahexaenoic acid (DHA) production potential by C.cohnii from glycerol, glucose and ethanol // Marine drugs. Basel : MDPI. ISSN 1660-3397. 2022, vol. 20, iss. 2, art. no. 115, p. 1-18. DOI: 10.3390/md20020115. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,085; AIF: 4,681; IF/AIF: 1,299; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,042]
Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Raudonis, Vidas; Sutiene, Kristina. Forecasting municipal solid waste in Lithuania by incorporating socioeconomic and geographical factors // Waste management. Oxford : Elsevier. ISSN 0956-053X. eISSN 1879-2456. 2022, vol. 140, p. 31-39. DOI: 10.1016/j.wasman.2022.01.004. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,816; AIF: 8,353; IF/AIF: 1,055; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 001, T 001, N 009] [Indėlis: 0,333]
Rimašauskas, Marius; Jasiūnienė, Elena; Kuncius, Tomas; Rimašauskienė, Rūta; Cicėnas, Vaidotas. Investigation of influence of printing parameters on the quality of 3D printed composite structures // Composite structures. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. eISSN 1879-1085. 2022, vol. 281, art. no. 115061, p. 147-161. DOI: 10.1016/j.compstruct.2021.115061. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,603; AIF: 5,482; IF/AIF: 1,204; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 009, T 001] [Indėlis: 0,100]
Yilmaz, Bengisu; Smagulova, Damira; Jasiuniene, Elena. Model-assisted reliability assessment for adhesive bonding quality evaluation with ultrasonic NDT // NDT & E international. Oxford : Elsevier. ISSN 0963-8695. eISSN 1879-1174. 2022, vol. 126, art. no. 102596, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.ndteint.2021.102596. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,683; AIF: 3,272; IF/AIF: 1,431; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,166]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta. The methodology for the reliability evaluation of the signal processing methods used for the dispersion estimation of Lamb waves // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2022, vol. 71, art. no. 1001607, p. 1-7. DOI: 10.1109/TIM.2021.3127625. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 5,332; AIF: 3,965; IF/AIF: 1,344; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,500]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Eidukynas, Valdas; Alvarez-Arenas, Tomas Gomez; Dixon, Steve. Miniature ferroelectret microphone design and performance evaluation using laser excitation // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0885-3010. eISSN 1525-8955. 2022, vol. 69, iss. 12, p. 3392-3401. DOI: 10.1109/TUFFC.2022.3220082. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,267; AIF: 3,738; IF/AIF: 0,873; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 001] [Indėlis: 0,400]
Miklusis, Donatas; Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Ambraziunas, Mantas; Cepenas, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Okarma, Krzysztof; Cuinas, Inigo; Andriukaitis, Darius. Erroneous vehicle velocity estimation correction using anisotropic magnetoresistive (AMR) sensors // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 21, art. no. 8269, p. 1-13. DOI: 10.3390/s22218269. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,800]
Okarma, Krzysztof; Lech, Piotr; Andriukaitis, Darius; Navikas, Dangirutis; Korzelecka-Orkisz, Agata; Tański, Adam; Formicki, Krzysztof. A visual feedback for water-flow monitoring in recirculating aquaculture systems // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 20, art. no. 10598, p. 1-14. DOI: 10.3390/app122010598. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,284]
Zelba, Mantas; Deveikis, Tomas; Barakauskas, Justinas; Baronas, Artūras; Gudžius, Saulius; Jonaitis, Audrius; Giannakis, Andreas. A grid-tied inverter with renewable energy source integration in an off-grid system with a functional experimental prototype // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 20, art. no. 13110, p. 1-15. DOI: 10.3390/su142013110. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,858]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Tumšys, Olgirdas; Surgautė, Lina. Accuracy assessment of the 2D-FFT method based on peak detection of the spectrum magnitude at the particular frequencies using the Lamb wave signals // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 18, art. no. 6750, p. 1-17. DOI: 10.3390/s22186750. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,350]
Meškuotienė, Asta; Kaškonas, Paulius; Raudienė, Edita; Dobilienė, Justina; Urbonavičius, Benas Gabrielis. Calibration periodicity of fuel tanks assigned to legal-industrial metrology: a case study // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 16, art. no. 9817, p. 1-11. DOI: 10.3390/su14169817. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 1,000]
Bolmanis, Emils; Grigs, Oskars; Kazaks, Andris; Galvanauskas, Vytautas. High-level production of recombinant HBcAg virus-like particles in a mathematically modelled P. pastoris GS115 Mut+ bioreactor process under controlled residual methanol concentration // Bioprocess and biosystems engineering. New York : Springer. ISSN 1615-7591. eISSN 1615-7605. 2022, vol. 45, iss. 9, p. 1447-1463. DOI: 10.1007/s00449-022-02754-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,434; AIF: 6,269; IF/AIF: 0,547; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,250]
Santos Rodrigues, Ana; Augustauskas, Rytis; Lukoševičius, Mantas; Laguna, Pablo; Marozas, Vaidotas. Deep-learning-based estimation of the spatial QRS-T angle from reduced-lead ECGs // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 14, art. no. 5414, p. 1-22. DOI: 10.3390/s22145414. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 0,300]
Deltuva, Ramūnas; Lukočius, Robertas; Otas, Konstantinas. Dynamic stability analysis of isolated power system // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 14, art. no. 7220, p. 1-22. DOI: 10.3390/app12147220. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 006] [Indėlis: 1,000]
Frivaldsky, Michal; Pipiska, Michal; Zurek-Mortka, Marta; Andriukaitis, Darius. PFC inductor design considering suppression of the negative effects of fringing flux // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, art. no. 6815, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12136815. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 009] [Indėlis: 0,668]
Petrauskas, Gytis; Svinkunas, Gytis. Application of single-phase supply AC-DC-AC VFD for power factor improvement in LED lighting devices loaded power distribution lines // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 5955, p. 1-24. DOI: 10.3390/app12125955. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Bacevicius, Justinas; Abramikas, Zygimantas; Dvinelis, Ernestas; Audzijoniene, Deimile; Petrylaite, Marija; Marinskiene, Julija; Staigyte, Justina; Karuzas, Albinas; Juknevicius, Vytautas; Jakaite, Rusne; Basyte-Bacevice, Viktorija; Bileisiene, Neringa; Solosenko, Andrius; Sokas, Daivaras; Petrenas, Andrius; Butkuviene, Monika; Paliakaite, Birute; Daukantas, Saulius; Rapalis, Andrius; Marinskis, Germanas; Jasiunas, Eugenijus; Darma, Angeliki; Marozas, Vaidotas; Aidietis, Audrius. High specificity wearable device with photoplethysmography and six-lead electrocardiography for atrial fibrillation detection challenged by frequent premature contractions: DoubleCheck-AF // Frontiers in cardiovascular medicine. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 2297-055X. 2022, vol. 9, art. no. 869730, p. 1-11. DOI: 10.3389/fcvm.2022.869730. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,848; AIF: 6,004; IF/AIF: 0,974; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001, T 010] [Indėlis: 0,020]
Raudonis, Vidas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Eidimtas, Linas. ANN hybrid model for forecasting landfill waste potential in Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 7, art. no. 4122, p. 1-16. DOI: 10.3390/su14074122. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, N 009] [Indėlis: 0,450]
Vijeikis, Romas; Raudonis, Vidas; Dervinis, Gintaras. Efficient violence detection in surveillance // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 6, art. no. 2216, p. 1-15. DOI: 10.3390/s22062216. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Mačianskytė, Diana; Adaškevičius, Rimas. Automatic detection of human maxillofacial tumors by using thermal imaging: a preliminary study // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 5, art. no. 1985, p. 1-15. DOI: 10.3390/s22051985. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 006] [Indėlis: 0,500]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Griškevičius, Paulius; Stasiškienė, Žaneta; Žukauskas, Egidijus. The usefulness and limitations of ultrasonic Lamb waves in preventing the failure of the wind turbine blades // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 4, art. no. 1773, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12041773. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 004, T 001, T 010] [Indėlis: 0,249]
Jucevičius, Mantas; Ožiūnas, Rimantas; Narvydas, Gintautas; Jegelevičius, Darius. Permanent magnet tracking method resistant to background magnetic field for assessing jaw movement in wearable Devices // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 3, art. no. 971, p. 1-16. DOI: 10.3390/s22030971. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,375]
Baranauskas, Virginijus; Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Dervinis, Gintaras; Dervinienė, Alma; Balaševičius, Leonas; Raudonis, Vidas; Urniežius, Renaldas; Repšytė, Jolanta. Mobile robots’ collision prediction based on virtual cocoons // Intelligent automation and soft computing. San Antonio, TX : Tech science press. ISSN 1079-8587. eISSN 2326-005X. 2022, vol. 32, iss. 3, p. 1343-1356. DOI: 10.32604/iasc.2022.022288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,401; AIF: 5,530; IF/AIF: 0,615; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 1,000]
Rodriguez-Martinez, A.; Svilainis, L.; De la Casa-Lillo, M.A.; Alvarez-Arenas, T.G.; Aleksandrovas, A.; Chaziachmetovas, A.; Salazar, A. On the optimization of spread spectrum chirps into arbitrary position and width pulse signals. Application to ultrasonic sensors and systems // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2022, vol. 10, p. 2013-2027. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3139562. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,476; AIF: 3,996; IF/AIF: 0,869; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,426]

Kontaktai

Prof. dr. Darius Andriukaitis
Mokslo prodekanas

Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt

Julija Kravčenko
Technologijų perdavimo specialistė

Tel.+370 698 57 989

El. p.julija.kravcenko@ktu.lt