Mokslas

KTU Elektros ir elektronikos fakultete mokslinius tyrimus vykdo 4 mokslo grupės. Mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslu kurdami inovatyvius ir pritaikomus sprendimus, atlikdami aktualius tyrimus ir siūlydami idėjas tobulėjimui.

 

Tyrimų kryptys

Naujų (unikalių) matavimo keitiklių, matavimo priemonių ir sistemų kūrimas. Jų techninių ir metrologinių charakteristikų tyrimai, integravimas į technologinius ir kontrolės procesus, sensorinių įrenginių tinklus, metrologinio laidavimo infrastruktūrą, pagrindinį dėmesį skiriant saugumui ir patikimumui. Sudėtingų matavimų algoritmų sudarymas, modeliavimas, daugiamačių matavimo rezultatų apdorojimas ir analizė. Naujų efektyvių atitikties įvertinimo metodų kūrimas. Kompleksiniai sprendimai, susiję su etaloninių priemonių sertifikavimu.

Viena iš daugelio grupės mokslinių tyrimų temų yra sumanioji elektronika. Pagrindiniai tyrimai susiję su interaktyvių elektroninių sistemų projektavimu ir jų realizavimu. Sprendžiamos problemos susijusios su elektroninių sistemų stebėsena ir valdymu, autoamtizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje, kur keliami ypatingai aukšti reikalavimai patikimumui ir elektroninių sistemų stabilumui.

Mokslinėje veikloje pagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas. Grupės mokslinė veikla taip pat apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

Intelektualūs skaičiavimo metodai taikomi spręsti įvairioms problemoms, tame tarpe dideliems duomenų masyvams, skaitmeninių vaizdų apdorojimui ar mašininiam mokymui. Pagrindiniai grupės mokslinių tyrimų darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu, pvz., biotechnologiniuose procesuose ar kitose sudėtingose sistemose. Dalis mokslinių tyrimų yra dedikuoti siekiant sukurti žmogui asistuojančią robotizuotą sistemą, galinčią autonomiškai justi 3D erdvę bei atpažinti žmogaus gestus (komandas) naudojant steroviziją ir skaitinio intelekto algoritmus. Tokios sistemos yra skirtos asistuoti žmonėms pačiu natūraliausiu būdu – interpretuojant gestais ar balsu duodamas komandas. Roboto 3D skanavimo sistema skirta justi supančiai erdvei ir leisti judėti neatsitrenkiant į esančius objektus. Taip pat vykdomi tyrimai susiję su akių judesių stebėsena.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Pagrindinis tyrėjas
Metrologija ir matavimo technologijos prof. dr. Darius Gailius
Interaktyvios elektroninės sistemos prof. dr. Dangirutis Navikas
Skaitinis intelektas prof. dr. Antanas Verikas
Išmaniosios automatinio valdymo sistemos doc. dr. Vidas Raudonis
Sub grupė Pagrindinis tyrėjas
Darnios aplinkos ergonominių sistemų tyrimai doc. dr. Robertas Lukočius
Energetiškai efektyvios elektroninės sistemos prof. dr. Žilvinas Nakutis
Įterptinės sistemos prof. dr. Vytautas Deksnys
Signalų technologijos prof. dr. Linas Svilainis

KTU atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Mokslo projektai

Elektros ir elektronikos fakultetas

 

Reikšmingiausios publikacijos

Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Lübbert, Andreas. Hybrid modeling of biochemical processes // Hybrid modeling in process industries / edited by Jarka Glassey, and Moritz von Stosch. Boca Raton, FL : CRC Press, 2018, ch. 5. ISBN 9781498740869. p. 89-127. [M.kr.: 07T] [Autorinių lankų: 1,858]
Jonaitis, Audrius; Gudzius, Saulius; Morkvenas, Alfonsas; Azubalis, Mindaugas; Konstantinaviciute, Inga; Baranauskas, Audrius; Ticka, Vidmantas. Challenges of integrating wind power plants into the electric power system: Lithuanian case // Renewable and sustainable energy reviews. Oxford : Elsevier. ISSN 1364-0321. 2018, vol. 94, p. 468-475. DOI: 10.1016/j.rser.2018.06.032. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 9,184; AIF: 5,237; IF/AIF: 1,753; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 10,54, SNIP: 3,594, SJR: 3,036 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 06T] [Indėlis: 0,858]
Nakutis, Žilvinas; Saunoris, Marius; Ramanauskas, Ramūnas; Daunoras, Vytautas; Lukočius, Robertas; Marčiulionis, Povilas. A method for remote estimation of wattmeter’s adjustment gain // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2018, vol. 00, iss. 00, p. 1-9. DOI: 10.1109/TIM.2018.2857118. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,794; AIF: 2,629; IF/AIF: 1,062; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,47, SNIP: 1,884, SJR: 0,938 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 1,000]
Nizevičienė, Dalia; Vaičiukynienė, Danutė; Michalik, Boguslaw; Bonczyk, Michał; Vaitkevičius, Vitoldas; Jusas, Vacius. The treatment of phosphogypsum with zeolite to use it in binding material // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2018, vol. 180, p. 134-142. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.05.208. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,485; AIF: 3,208; IF/AIF: 1,086; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,22, SNIP: 2,309, SJR: 1,607 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T, 05T, 02T] [Indėlis: 0,170]
Svilainis, Linas; Rodriguez-Martinez, Alberto; Chaziachmetovas, Andrius; Aleksandrovas, Arturas. Ultrasound transmission spectral compensation using arbitrary position and width pulse sets // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2018, vol. 67, iss. 8, p. 1778-1785. DOI: 10.1109/TIM.2018.2809838. [Scopus; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,794; AIF: 2,629; IF/AIF: 1,062; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,47, SNIP: 1,884, SJR: 0,938 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,750]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Kielė, Andrius; Janavičius, Eugenijus; Pupeikis, Darius. Effect of phosphogypsum on the stability upon firing treatment of alkali-activated slag // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2018, vol. 184, p. 485-491. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.06.213. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,485; AIF: 3,208; IF/AIF: 1,086; kvartilis: Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,22, SNIP: 2,309, SJR: 1,607 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 05T, 02T] [Indėlis: 0,200]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Ait-Aider, Hacene. The capability assessment of the spectrum decomposition technique for measurements of the group velocity of lamb waves // Journal of Nondestructive Evaluation. New York, NY : Springer. ISSN 0195-9298. eISSN 1573-4862. 2018, Vol. 37, iss. 2, art. 29, p. 1-13. DOI: 10.1007/s10921-018-0484-2. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,690; AIF: 1,632; IF/AIF: 1,035; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,85, SNIP: 1,212, SJR: 0,773 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 0,250]
Drulytė, Indrė; Ruzgas, Tomas; Raišutis, Renaldas; Valiukevičienė, Skaidra; Linkevičiūtė, Gintarė. Application of automatic statistical post-processing method for analysis of ultrasonic and digital dermatoscopy images // Libyan journal of medicine. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 1993-2820. eISSN 1819-6357. 2018, vol. 13, iss. 1, art. no. 1479600, p. 1-11. DOI: 10.1080/19932820.2018.1479600. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,656; AIF: 4,640; IF/AIF: 0,356; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,31, SNIP: 0,785, SJR: 0,494 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T, 06B, 10T] [Indėlis: 0,100]
Česonienė, Laima; Daubaras, Remigijus; Kaškonas, Paulius; Kaškonienė, Vilma; Maruška, Audrius Sigitas; Tiso, Nicola; Zych, Marcin. Initial impact of clear-cut logging on dynamics of understory vascular plants and pollinators in Scots pine-dominated forests in Lithuania // Turkish journal of agriculture and forestry. Ankara: TUBITAK. ISSN 1300-011X. eISSN 1303-6173. 2018, vol. 42, iss. 6, p. 433-443. DOI: 10.3906/tar-1804-71. [Zoological Record; Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,434; AIF: 1,946; IF/AIF: 0,736; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 1,69, SNIP: 1,288, SJR: 0,636 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 10T] [Indėlis: 0,142]
Markevičius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Andriukaitis, Darius; Čepėnas, Mindaugas; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Malekian, Reza; Janeliauskas, Artūras; Walendziuk, Wojciech; Idzkowskic, Adam. Two thermocouples low power wireless sensors network : regular paper // AEU-International journal of electronics and communications. Jena : Elsevier. ISSN 1434-8411. eISSN 1618-0399. 2018, vol. 84, p. 242-250. DOI: 10.1016/j.aeue.2017.11.032. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,115; AIF: 2,826; IF/AIF: 0,748; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,46, SNIP: 1,437, SJR: 0,420 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,700]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas. Practical methods for vehicle speed estimation using a microprocessor-embedded system with AMR sensors // Sensors. Basel : MDPI AG. eISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 7, art. no. 2225, p. 1-12. DOI: 10.3390/s18072225. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,475; AIF: 3,434; IF/AIF: 0,720; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,23, SNIP: 1,550, SJR: 0,584 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,834]
Rodríguez-Martínez, A.; de la Casa-Lillo, M.A.; Svilainis, Linas; Álvarez-Arenas, T.E.G. Characterization of nanoparticles doped composites using ultrasound // Ultrasonics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0041-624X. eISSN 1874-9968. 2018, vol. 83, spec. iss. SI, p. 68-79. DOI: 10.1016/j.ultras.2017.06.017. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier] [IF: 2,377; AIF: 2,660; IF/AIF: 0,893; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,72, SNIP: 1,714, SJR: 0,973 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,250]
Tiwari, Kumar Anubhav; Raisutis, Renaldas. Identification and characterization of defects in glass fiber reinforced plastic by refining the guided Lamb waves // Materials. Basel : MDPI AG. ISSN 1996-1944. 2018, vol. 11, iss. 7, art. no. 1173, p. 1-23. DOI: 10.3390/ma11071173. [PubMed; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,467; AIF: 4,641; IF/AIF: 0,531; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,02, SNIP: 1,285, SJR: 0,732 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 01T, 10T] [Indėlis: 0,250]
Urniezius, Renaldas; Galvanauskas, Vytautas; Survyla, Arnas; Simutis, Rimvydas; Levisauskas, Donatas. From physics to bioengineering: Microbial cultivation process design and feeding rate control based on relative entropy using nuisance time // Entropy. Basel : MDPI AG. eISSN 1099-4300. 2018, vol. 20, iss. 10, art. no. 779, p. 175-185. DOI: 10.3390/e20100749. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,305; AIF: 2,952; IF/AIF: 0,780; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,41, SNIP: 1,189, SJR: 0,592 (2017, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas. LEDs for large displays // Nitride semiconductor light-emitting diodes (LEDs) : materials, technologies and applications. 2nd edition / edited by JianJang Huang, Hao Chung Kuo, Shyh-Chiang Shen. Kidlington : Woodhead Publishing, 2017. ISBN 9780081019429. eISBN 9780081019436. p. 659-736. DOI: 10.1016/B978-0-08-101942-9.00021-6. [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas. LEDs for projectors // Nitride semiconductor light-emitting diodes (LEDs): materials, technologies and applications. 2nd edition / edited by JianJang Huang, Hao Chung Kuo, Shyh-Chiang Shen. Kidlington : Woodhead Publishing, 2017. ISBN 9780081019429. eISBN 9780081019436. p. 737-760. DOI: 10.1016/B978-0-08-101942-9.00022-8. [M.kr.: 10T, 01T] [Indėlis: 1,000]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Šeduikytė, Lina. Sustainable approach of the utilization of production waste: the use of phosphogypsum and AlF3 production waste in building materials // Energy efficient, sustainable building materials and products : [monograph] / edited by Izabela Hager. Kraków : Politechnika Krakowska, 2017. ISBN 9788372429667. p. 183-197. [M.kr.: 02T] [Indėlis: 0,333]
Augutis, Stasys Vygantas; Balčiūnas, Gintautas; Kerienė, Jadvyga Regina. Method for the measurement of the stratification of concentrated suspensions // Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2017, Vol. 106, p. 101-108. DOI: 10.1016/j.measurement.2017.04.036. [Scopus; ScienceDirect; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,359; AIF: 2,129; IF/AIF: 1,108; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,52, SNIP: 1,630, SJR: 0,734 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,667]
Markevičius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Valinevičius, Algimantas; Žilys, Mindaugas; Andriukaitis, Darius. Vehicle speed and length estimation using data from two anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2017, vol. 17, iss. 8, article 1778, p. 1-13. DOI: 10.3390/s17081778. [Scopus; Academic Search Complete; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,677; AIF: 3,292; IF/AIF: 0,813; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,78, SNIP: 1,393, SJR: 0,576 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,917]
Vaičiukynas, Evaldas; Verikas, Antanas; Gelžinis, Adas; Bačauskienė, Marija. Detecting Parkinson’s disease from sustained phonation and speech signals // PLoS One. San Francisco, CA : Public Library of Science. eISSN 1932-6203. 2017, vol. 12, iss. 10, article e0185613, p. 1-16. DOI: 10.1371/journal.pone.0185613. [Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,806; AIF: 4,931; IF/AIF: 0,569; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,11, SNIP: 1,092, SJR: 1,201 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09P, 01T] [Indėlis: 0,750]
Verikas, Antanas; Parker, James; Bačauskienė, Marija; Olsson, M. Charlotte. Exploring relations between EMG and biomechanical data recorded during a golf swing // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2017, vol. 88, p. 109-117. DOI: 10.1016/j.eswa.2017.06.041. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,928; AIF: 2,619; IF/AIF: 1,500; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,70, SNIP: 2,492, SJR: 1,433 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,375]
Žylius, Gediminas. Investigation of route-independent aggressive and safe driving features obtained from accelerometer signals // IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1939-1390. 2017, vol. 9, iss. 2, p. 103-113. DOI: 10.1109/MITS.2017.2666583. [Scopus; IEEE Xplore; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,654; AIF: 2,371; IF/AIF: 1,541; kvartilis: Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,76, SNIP: 1,994, SJR: 0,502 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 1,000]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Mažeika, Liudas; Raišutis, Renaldas. Assessment of quantitative and qualitative characteristics of ultrasonic guided wave phase velocity measurement technique // Journal of nondestructive evaluation. New York: Springer Science+Business Media. ISSN 0195-9298. 2017, vol. 36, iss. 2, article 22, p. [1-13]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Engineering, Computing & Technology]. [IF: 1,504; AIF: 1,384; IF/AIF: 1,087; Q2; 2016 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017)]. [Indėlis: 0,250]
Galvanauskas, Vytautas; Grincas, Vykantas; Simutis, Rimvydas; Kagawa, Yuki; Kino-Oka, Masahiro. Current state and perspectives in modeling and control of human pluripotent stem cell expansion processes in stirred-tank bioreactors // Biotechnology Progress. Malden MA : John Wiley & Sons. ISSN 8756-7938. eISSN 1520-6033. 2017, vol. 33, iss. 2, p. 355-364. DOI: 10.1002/btpr.2431. [Scopus; BIOSIS Previews; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 1,986; AIF: 2,921; IF/AIF: 0,680; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,12, SNIP: 0,762, SJR: 0,668 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,600]
Grinienė, Raimonda; Tavgenienė, Daiva; Baranauskytė, Urtė; Xie, Zhi-Yuan; Zhang, Baohua; Gelžinis, Adas; Grigalevičius, Saulius. New electroactive polymers with electronically isolated 3,6,9- triarylcarbazole units as efficient hole transporting materials for organic light emitting diodes // Optical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0925-3467. 2017, vol. 66, p. 230-235. DOI: 10.1016/j.optmat.2017.02.009. [Scopus; Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,238; AIF: 3,399; IF/AIF: 0,658; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,23, SNIP: 1,055, SJR: 0,634 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,142]
Svilainis, Linas; Lukoševičiūtė, Kristina; Liaukonis, Dobilas. Reiterative deconvolution: new technique for time of flight estimation errors reduction in case of close proximity of two reflections // Ultrasonics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0041-624X. eISSN 1874-9968. 2017, vol. 76, p. 154-165. DOI: 10.1016/j.ultras.2017.01.003. [Scopus; Compendex; INSPEC; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,327; AIF: 2,475; IF/AIF: 0,940; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,51, SNIP: 1,755, SJR: 0,871 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 0,667]
Ostaševičius, Vytautas; Jūrėnas, Vytautas; Augutis, Stasys Vygantas; Gaidys, Rimvydas; Česnavičius, Ramūnas; Kižauskienė, Laura; Dundulis, Romualdas. Monitoring the condition of the cutting tool using self-powering wireless sensor technologies // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2017, vol. 88, iss. 9-12, p. 2803-2817. DOI: 10.1007/s00170-016-8939-z. [Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,209; AIF: 2,705; IF/AIF: 0,817; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,30, SNIP: 1,548, SJR: 0,967 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 09T] [Indėlis: 0,142]
Ražanskas, Petras; Verikas, Antanas; Viberg, Per-Arne; Olsson, Charlotte. Predicting physiological parameters in fatiguing bicycling exercises using muscle activation timing // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. 2017, vol. 35, p. 19-29. DOI: 10.1016/j.bspc.2017.02.011. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 2,214; AIF: 2,661; IF/AIF: 0,832; kvartilis: Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 2,82, SNIP: 1,574, SJR: 0,659 (2016, Scopus JM)] [M.kr.: 07T] [Indėlis: 0,375]

Kontaktai

Prof. dr. Darius Andriukaitis
Mokslo prodekanas

Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt

Julija Kravčenko
Technologijų perdavimo specialistė

Tel.+370 698 57 989

El. p.julija.kravcenko@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku