Mokslas

KTU Elektros ir elektronikos fakultete mokslinius tyrimus vykdo 4 mokslo grupės. Mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslu kurdami inovatyvius ir pritaikomus sprendimus, atlikdami aktualius tyrimus ir siūlydami idėjas tobulėjimui.

 

Tyrimų kryptys

Naujų (unikalių) matavimo keitiklių, matavimo priemonių ir sistemų kūrimas. Jų techninių ir metrologinių charakteristikų tyrimai, integravimas į technologinius ir kontrolės procesus, sensorinių įrenginių tinklus, metrologinio laidavimo infrastruktūrą, pagrindinį dėmesį skiriant saugumui ir patikimumui. Sudėtingų matavimų algoritmų sudarymas, modeliavimas, daugiamačių matavimo rezultatų apdorojimas ir analizė. Naujų efektyvių atitikties įvertinimo metodų kūrimas. Kompleksiniai sprendimai, susiję su etaloninių priemonių sertifikavimu.

Viena iš daugelio grupės mokslinių tyrimų temų yra sumanioji elektronika. Pagrindiniai tyrimai susiję su interaktyvių elektroninių sistemų projektavimu ir jų realizavimu. Sprendžiamos problemos susijusios su elektroninių sistemų stebėsena ir valdymu, autoamtizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje, kur keliami ypatingai aukšti reikalavimai patikimumui ir elektroninių sistemų stabilumui.

Mokslinėje veikloje pagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas. Grupės mokslinė veikla taip pat apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

Intelektualūs skaičiavimo metodai taikomi spręsti įvairioms problemoms, tame tarpe dideliems duomenų masyvams, skaitmeninių vaizdų apdorojimui ar mašininiam mokymui. Pagrindiniai grupės mokslinių tyrimų darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu, pvz., biotechnologiniuose procesuose ar kitose sudėtingose sistemose. Dalis mokslinių tyrimų yra dedikuoti siekiant sukurti žmogui asistuojančią robotizuotą sistemą, galinčią autonomiškai justi 3D erdvę bei atpažinti žmogaus gestus (komandas) naudojant steroviziją ir skaitinio intelekto algoritmus. Tokios sistemos yra skirtos asistuoti žmonėms pačiu natūraliausiu būdu – interpretuojant gestais ar balsu duodamas komandas. Roboto 3D skanavimo sistema skirta justi supančiai erdvei ir leisti judėti neatsitrenkiant į esančius objektus. Taip pat vykdomi tyrimai susiję su akių judesių stebėsena.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Pagrindinis tyrėjas
Metrologija ir matavimo technologijos prof. dr. Darius Gailius
Interaktyvios elektroninės sistemos prof. dr. Dangirutis Navikas
Skaitinis intelektas prof. dr. Antanas Verikas
Išmaniosios automatinio valdymo sistemos doc. dr. Vidas Raudonis
Sub grupė Pagrindinis tyrėjas
Darnios aplinkos ergonominių sistemų tyrimai doc. dr. Robertas Lukočius
Energetiškai efektyvios elektroninės sistemos prof. dr. Žilvinas Nakutis
Įterptinės sistemos prof. dr. Vytautas Deksnys
Signalų technologijos prof. dr. Linas Svilainis

KTU atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

Education Course of Digital TV Technologies for Vocational Educational Schools
(2014–2015, prof. dr. Deksnys Vytautas)
FW7 projektas CLAFIS–Crop, Livestock and Forests Integrated System for Intelligent Automation
(2013–2016, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Feasibility Study for Optimising Demand in Residential Developments with High Density Photovoltaic Arrays
(2013–2015, doc. dr. Azzopardi Brian)
QUADRIBOT, Roboto ranka neįgaliesiems
(2013–2015, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Šilumos trasų stebėjimo sistemos sukūrimas
(2013, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Pažangus svarbių infrastruktūros sistemų stebėjimas, kontrolė ir apsauga
(2013, prof. dr. Gelžinis Adas)
Multimedijos ir interaktyviosios televizijos priemonių panaudojimas mokymo proceso efektyvumo didinimui (ang. Interactive TV)
(2012–2014, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Išmanieji matavimai (SMART)
(2012, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Tyrėjų naktis 2012: Kaip man tai pavyksta
(2012, prof. dr. Lipnickas Arūnas)
Dvimatė roboto navigacija neapibrėžtoje ir kintančioje aplinkoje
(2011, prof. dr. Lipnickas Arūnas)
Tyrėjų naktis 2011
(2011, prof. dr. Lipnickas Arūnas)
Tyrėjų naktis 2010
(2010, prof. dr. Lipnickas Arūnas)
Autonominių mobilių robotų 3D lokalizacijos ir navigacijos metodų kūrimas ir tyrimai
(2010, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Ultragarsinės jutiklių sistemos, keraminių plytelių tankio pokyčiui gamybos procese nustatyti, sukūrimas (NOVAPRESS)
(2009, prof. dr. Deksnys Vytautas)

Nacionaliniai projektai

Studento mokslinės kompetencijos ugdymas, inovatyviais algoritmais apdorojant orlaivių koordinates
(2014-2020, Almantas Karosevičius, doc. dr. Pranas Kuzas)
Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai
(2018–2021, prof. dr. Galvanauskas Vytautas)
EUR padėklų defektų įvertinimo algoritmo sukūrimas
(2014–2015, lekt. Narvydas Gintautas)
Spaudos pardavimo internetu problemų ir galimybių analizė bei naujos platformos prototipas
(2014, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
Vaizdinės medžiagos susiejimo su geolokacinėmis koordinatėmis per mobilius įrenginius prototipas
(2014, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 330–110 kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m. galimybių studija
(2014, doc. dr. Jonaitis Audrius)
Žmonių dėmesio sutelkimo žemėlapio algoritmo sukūrimas ir jo taikymo galimybių studijos parengimas
(2014, doc. dr. Raudonis Vidas)
Research and development of spread spectrum pulser for ultrasound excitation
(2014, prof. dr. Svilainis Linas)
Artimosios navigacijos sistemos tyrimas
(2014, prof. dr. Svilainis Linas)
IAEK (SAET) išmanusis akustinės emisijos keitiklis
(2013–2015, prof. dr. Gailius Darius)
Saugus nuotolinis infuzijos valdymas
(2013–2015, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Biotechnologinių procesų pažangių valdymo sistemų kūrimas ir tyrimas
(2013–2015, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Aukšto tarpt. lygio moksl. t. vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)
(2013–2015, prof. dr. Verikas Antanas)
Multifunkcinių e-paslaugų NFC mobiliems telefonams sistemos sukūrimas
(2013–2014, doc. dr. Japertas Saulius)
Naujos kartos audiovizualinio turinio perdavimo sistema
(2013–2014, doc. dr. Japertas Saulius)
Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir technologijų kūrimas
(2013–2014, prof. dr. Levišauskas Donatas)
Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)
(2013–2014, Ostaševičius V.)
Šviesolaidinio tinklo optimalaus projektavimo realizavimas
(2013–2014, doc. dr. Tervydis Paulius)
Atsiskaitymo el. pinigais bei nuolaidų kuponais terminalo prototipo planšetinio kompiuterio pagrindu sukūrimas
(2013, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
Lietuvos mokyklų NFC mikromokėjimų optimizavimo modulis
(2013, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
Realiu laiku veikiančios skaitmeninės TV auditorijos matavimo programinis modulis
(2013, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
Mokyklų valgyklų tinklo verslo procesų valdymo bei atsiskaitymo nekontaktinėmis kortelėmis funkcinis modelis
(2013, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
Muzikinių kūrinių viešiesiems vartotojams transliavimo apskaitos ir atsiskaitymo sistema
(2013, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Kontrolerio lazerinio apdirbimo staklėms sukūrimas
(2013, prof. dr. Deksnys Vytautas)
O3 ir O4 transporto priemonių pneumo stabdžių sistemų bandymų pagal JT EEK Taisyklės Nr.13 reikalavimus automatizuotos kontrolės sistemos sukūrimas
(2013, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Led lempų parametrų matavimas
(2013, prof. dr. Dumbrava Vytautas)
Metrologijos laboratorijos bandymų ir kokybės vadybos dokumentų valdymo sistema
(2013, doc. dr. Knyva Vytautas)
Elektrinio variklio galios ir sukimo momento bandymų stendas
(2013, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Universalios elektromobilių valdymo plokštės projektavimas
(2013, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Inovatyvių LED šviestuvų fotometriniai matavimai
(2013, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Aparatinių ir programinių geležinkelio vagonų monitoringo priemonių sukūrimas
(2013, prof. dr. Markevičius Vytautas)
EUR padėklų atpažinimas ir jų koordinačių fiksavimas 3D aplinkoje siekiant pritaikyti robotizuotose sistemose
(2013, lekt. Narvydas Gintautas)
Intelektinių ir neįterptinių vairuotojų klasifikavimo pagal vairavimo pobūdį sistemų sukūrimo galimybių studija
(2013, prof. dr. Simutis Rimvydas)
LED technologijos pritaikymas mėgėjiškos žūklės reikmenų kūrimui
(2013, prof. dr. Svilainis Linas)
Talpų nuotėkio aptikimo ultragarsu sistemos elektronikos prototipo sukūrimas
(2013, prof. dr. Svilainis Linas)
Inovacijų diegimas horizontalaus valdomo gręžimo įrenginio valdyme
(2013, doc. dr. Tervydis Paulius)
Kompiuterizuotos odontologo informacinės sistemos su danties kanalo ilgio matuokliu sukūrimas ir tyrimas (ODONTOLOGAS)
(2013, prof. dr. Virbalis Juozapas Arvydas)
Naujų skleisto spektro metodų taikymas skaitmeninėse ultragarsinėse sistemose
(2012–2014, prof. dr. Svilainis Linas)
Invazinių rūšių adaptacijos mechanizmo tyrimai naujų metodų sintezės pagalba (IANUS)
(2012–2014, prof. dr. Verikas Antanas)
Akies galia
(2012–2013, doc. dr. Raudonis Vidas)
Bevielių temperatūros jutiklių tinklas
(2012, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Elektroninis grunto drėgmės matavimo prietaisas
(2012, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Polių kalimo proceso kontrolės įtaisas
(2012, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Hibridinė atpažinimo technologija balso sąsajai (INFOBALSAS)
(2012, doc. dr. Ratkevičius Kastytis)
Aptarnavimo paslaugų veiklos planavimo ir optimizavimo programinė įranga kaip paslauga
(2012, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Intrakranijinio kraujo tūrio pokyčių neinvazinės stebėsenos technologijos moksliniai tyrimai
(2011, Daubaris Gediminas)
Keraminių blokų formavimo masės sudėties įtakos degimo metu išsiskiriančių šiltnamio dujų kiekiui tyrimai
(2011, doc. dr. Nizevčienė Dalia)
Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių rodiklių nustatymo metodas (AUTOFITOMET)
(2011, prof. dr. Verikas Antanas)
Periferinės klausos sistemos biologinių struktūrų funkciniai- kompiuteriniai modeliai
(2011, prof. dr. Verikas Antanas)
Energiją tausojantis ir psichofiziškai tinkamas kietakūnis gatvių apšvietimas (ETAGA)
(2010, doc. dr. Vaškys Alfonsas)

Instituciniai projektai

Inovatyvi transporto priemonių parko eksploatacijos priežiūros sistema
(2014–2015, doc. dr. Jankūnienė Rūta)
Inovatyvi šviesolaidinio tinklo diegimo kontrolės sistema
(2014–2015, doc. dr. Jankūnienė Rūta)
 Aukštos įtampos radioimpulsų paketų ultragarsinio generatoriaus maketo sukūrimas
(2014–2015, prof. dr. Svilainis Linas)
 Ralio teisėjo videoinformacinės sistemos maketo sukūrimas
(2014–2015, prof. dr. Svilainis Linas )
Elektroninės avižėlės su LED šviestuku prototipo sukūrimas
(2014–2015, prof. dr. Svilainis Linas)
Koordinačių nustatymo sistemų naudojamų patalpose galimybių studija
(2014–2015, prof. dr. Svilainis Linas)
Žūklės komponento „Styginio pavadėlio“ tvarumo įvertinimas panaudojant baigtinių elementų metodą
(2014, doc. dr. Činčikas Gedeiminas)
LED teritorijos apšvietimo šviestuvų projektavimas ir testavimas
(2014, prof. dr. Dumbrava Vytautas)
Techninė galimybių studija dėl taikomosios programos sukūrimo vieningam EU-Alert paslaugų aktyvinimui išmaniuosiuose telefonuose
(2014, doc. dr. Grimaila Vitas)
Mikroprocesorinio valdiklio veikiančio TETRA SMRRS tinkle prototipo sukūrimas
(2014, doc. dr. Grimaila Vitas)
Kapsulinės endoskopijos vaizdų apdorojimo metodika plonojo žarnyno diagnostikai
(2014, lekt. Kupčiūnas Irmantas)
Dyzelinio kuro lygio matavimo principų tyrimas ir matuoklio maketo sukūrimas
(2014, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Dyzelinio kuro lygio matavimo principų tyrimas ir matuoklio maketo sukūrimas
(2014, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Grunto stiprio ir spūdumo parametrų nustatymo automatizuotos sistemos prototipas
(2014, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Bevielių jutiklių tinklo informacijos surinkimo ir kaupimo įrenginio prototipo sukūrimas
(2014, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Žmogaus biologinio amžiaus nustatymo įrenginio duomenų valdymo sistemos kūrimas
(2014, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Gumos nuo metalo atskyrimo įtaisas
(2014, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Nuotolinio valdymo pultelio ir grupės išmaniųjų elektros tinklo lizdų sistemos prototipas
(2014, prof. dr. Nakutis Žilvinas)
Dolomito skaldos cheminiai tyrimai
(2014, doc. dr. Nizevčienė Dalia)
Virtualus buhalteris
(2014, dokt. Proscevičius Tomas)
Įmonės „Martynas IT“ inovatyvūs sprendimai
(2014, dokt. Proscevičius Tomas)
Elektroninio jauko poledinei žvejybai prototipo projektavimas
(2014, prof. dr. Svilainis Linas)
Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių ėmimo taškus tyrimas
(2013–2014, prof. dr. Gailius Darius)
Fazių darbo parametrų valdymo realiu laiku galimybių ir priemonių analizė
(2013–2014, lekt. Juočiūnas Kęstutis)
„WV2 electronics“ testavimo sistemos sukūrimas
(2013, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Apšvietimui skirtų didelės galios šviesos diodų maitinimo šaltinio prototipas
(2013, prof. dr. Dosinas Alvydas)
Paviršiaus aktyvias medžiagas produkuojančio mikroorganizmo kultivavimo sąlygų matematinis modeliavimas ir optimizavimas
(2013, prof. dr. Levišauskas Donatas)
Antžeminės automatinės priešgaisrinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos ekspertinis vertinimas
(2013, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Ultragarsinės neardomosios kontrolės roboto valdiklio elektronikos prototipo sukūrimas ir tyrimas
(2013, prof. dr. Svilainis Linas)
Srauto valdiklio projektavimas ir tyrimas
(2013, prof. dr. Svilainis Linas)
Integruotas elektroninių mokėjimų paslaugų teikimo valdymo sprendimas (ePaySManager)
(2012–2013, doc. dr. Vaitkus Vygandas)
IPTV imtuvo prototipo, jo aparatinių bei programinių priemonių sukūrimas
(2012, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Studija UAB „Litesko“ Alytaus filialo Alytaus rajoninės katilinės biokuro katilo Nr.1 automatizuoto valdymo sistemai tobulinti
(2012, dr. Ezerskis D.)
Galios koeficiento tolydinio vienfazio sumanaus korektoriaus prototipo sukūrimas ir tyrimas
(2012, lekt. Juočiūnas Kęstutis)
Talpyklų kalibravimo ir metrologinės patikros metodo paremto 3D lazerinio skenavimo technologija sukūrimas ir tyrimas
(2012, doc. dr. Knyva Vytautas)
Aparatinių ir programinių medienos apsaugos įrangos priemonių sukūrimas ir tyrimas
(2012, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Kompozitų vidinės struktūros vizualizacija, taikant skleisto spektro signalų kombinaciją su skaidyto spektro apdorojimo metodu
(2012, prof. dr. Svilainis Linas)
Pozicionavimo mechanizmo projektavimas ir dinamikos tyrimas itin plonų kompozitų vizualizacinei sistemai
(2012, prof. dr. Svilainis Linas)
Programuojamo aukštos įtampos (iki 300V) maitinimo šaltinio sukūrimas ir jo parametrų bei elektromagnetinių trukdžių tyrimas
(2012, prof. dr. Svilainis Linas)
Elektromagnetinės interferencijos ultragarsinėse sistemose tyrimas
(2012, prof. dr. Svilainis Linas)
Sukurti ultragarsinių impulsų kartotuvo prototipą su kartu veikiančiu pradiniu stiprintuvu
(2012, prof. dr. Svilainis Linas)
Aplinkos poveikio veiksnių analizė ir atsparumo metodų sintezė
(2011–2012, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Malūnsparnio menčių aerodinaminio balansavimo metodika
(2011, prof. habil. dr. Augutis Stasys Vygantas)
Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės ir vėjo) sukuriamos energijos valdymo įtaiso projektavimas ir sukūrimas
(2011, dr. Baronas Artūras)
XFC (ypač greitos valdymo techologijos) įtaisų sujungimo su galią valdančiais elementais mazgų projektavimas
(2011, dr. Baronas Artūras)
Miniatiurizuoto aICP diagnostinio matavimo prietaiso Arteria Ophthalmica kraujo greičio matavimo padidintu tikslumu elektroninė posistemė su specializuotu ultragarsiniu keitikliu ir programine įranga
(2011, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Adaptyvios valdymo sistemos multisluoksniam presavimui sukūrimas ir įdiegimas
(2011, prof. dr. Deksnys Vytautas)
Padidinto greitaeigiškumo realaus laiko įterptinis DSP elektroninis įrenginys naujos kartos smegenų kraujotakos autoreguliacijos monitoriui
(2011, prof. dr. Deksnys Vytautas)
AB Axis industries gaminamų šilumos skaitiklių SKM1M, SKU-01M, SKU-03, SKU4, SKS3 programinės įrangos tyrimas
(2011, doc. dr. Dervinis Gintaras)
Impulso pralėkimo laiko matavimo principu veikiančio ultragarsinio srauto matuoklio tyrimas
(2011, prof. dr. Dumbrava Vytautas)
Daugiasluoksnių srovinių sumanių tinklų komponentų įtakos vyksmų eigai įvertinimas
(2011, lekt. Juočiūnas Kęstutis)
Implantų matematinio dizaino kūrimo metodikos, paremtos skaitinio intelekto bei 3D skenavimo duomenų analizės metodais, sukūrimas
(2011, prof. dr. Lipnickas Arūnas)
Radijo ryšio antenų tikslaus pozicionavimo sistema
(2011, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Aparatinė ir programinė grunto statinio zondavimo sistemos įranga
(2011, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Žmonių srauto skaičiavimo algoritmų kūrimas ir tyrimas, naudojant nespecializuotų video kamerų kaupiamus video vaizdus
(2011, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Nesimetrinių normalių vyksmų trifaziuose kintamosios srovės tinkluose parametrų skaičiavimo metodai
(2011, doc. dr. Šiožinys Vytautas)
Impulsinių valdiklių indukuotų elektromagnetinių trukdžių ultragarsinio signalo perdavimo trakte tyrimas
(2011, prof. dr. Svilainis Linas)
Naujų elektronikos techninių sprendimų taikymas ultragarsinėse diagnostikos sistemose
(2011, prof. dr. Svilainis Linas)
Ultragarsinio srauto matavimo preliminari paklaidų analizė, siekiant nustatyti jų šaltinius ir įvertinti ar gali būti naudojama nuo 10 l/h iki 200 l/h vidutinio srauto greičio pratekėjusio skysčio matavimui
(2011, prof. dr. Svilainis Linas)
Ultragarsinių impulsų kartotuvo su instaliuotu pradiniu stiprintuvu tyrimai ir prototipo sukūrimas
(2011, prof. dr. Svilainis Linas)
Nuotolinio švirkštinių infuzijos siurblių valdymo sistema
(2010–2011, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Maitinimo šaltinių-imtuvų komutatorius
(2010, doc. dr. Dervinis Gintaras)
Ekspertizė dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 73str.1d.3p. Ir 4d. Nurodytų faktinių aplinkybių egzistavimo papildomų projektavimo darbų signalizacijos darbų apimtyje vertinimo vykdant Rail Baltica projektus
(2010, doc. dr. Dervinis Gintaras)
Grunto statinio zondavimo sistemos pritaikymas kaupti duomenis naudojant hidraulinį-mechaninį zondą
(2010, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Skaitmeninis paciento ūgio matavimo prietaisas
(2010, prof. dr. Markevičius Vytautas)
Naftos perdirbimo gamyklos elektros tiekimo schemos patikimumo analizė
(2010, prof. dr. Navickas A. S.)
Tiekimo grandinės valdymo pažangių algoritmų tyrimas
(2010, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Neteisėtų veiksmų atpažinimo, taikant vaizdų apdorojimo technologijas, algoritmų ir metodų tyrimas
(2010, prof. dr. Simutis Rimvydas)
Puslaidininkinių šviesos diodų greitaveikos tyrimas
(2010, prof. dr. Svilainis Linas)
Ultragarsinio signalo stiprintuvo apsauginių įėjimo grandinių laikinių ir dažninių savybių tyrimas
(2010, prof. dr. Svilainis Linas)
Filtrų skirtų ultragarsinių signalų surinkimui realiame laike tyrimas
(2010, prof. dr. Svilainis Linas)
Dyzelino kuro srauto registravimo technologijų galimybių studija
(2010, prof. dr. Svilainis Linas)
Šviesos diodų (LED) skirtų didelių gabaritų video ekranams greitaveikos kokybės tyrimai
(2010, prof. dr. Svilainis Linas)
Nauji inovatyvūs matavimo metodai ir jų taikymas šilumos apskaitos matavimo prietaisams tikrinti skirtame matavimo prietaise
(2009–2012, prof. habil. dr. Augutis Stasys Vygantas)
Kompresoriaus vibromonitoringo sistemos prototipas
(2009, prof. dr. Gailius Darius)
Nuotolinio švirkštinių infuzinių siurblių monitoringo sistema
(2009, prof. dr. Markevičius Vytautas)
 

Reikšmingiausios publikacijos

Kontaktai

Doc. dr. Darius Andriukaitis
Mokslo prodekanas

Tel. (8 37) 30 05 03
El. p. darius.andriukaitis@ktu.lt

Robertas Armonaitis
Technologijų perdavimo projektų vadovas

Tel. +370 (698) 57 989
El. p. robertas.armonaitis@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku