Elektronikos inžinerijos katedra

Elektronikos inžinerijos katedra reorganizuota 2014 m.,  prijungus Signalų apdorojimo ir Elektroninių ir matavimo sistemų katedras.  Šiuo metu joje dirba 31 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: biomedicininė inžinerija, elektronikos inžinerija, įterptinės sistemos, matavimų inžinerija, transporto elektronika.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Elektronikos inžinerijos“, „Transporto elektronikos“ bakalauro ir „Biomedicininės inžinerijos“, „Elektronikos inžinerijos“, magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001.

Tyrimų sritys:

1) Interaktyvios elektroninės sistemos. Sprendžiamos problemos susijusios su industrinės aplinkos parametrų stebėsena ir valdymu naudojant elektronines sistemas, automatizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje. Kuriami inovatyvūs įtaisai, išgaunantys energiją iš vibracijų, leidžiantys sukurti jutiklius, funkcionuojančius be baterijų;

2) Įterptinės sistemos. Vykdomi įterptųjų sistemų tyrimai. Kuriamos automatinės gamybos sistemos elektronikos pramonės įmonėms. Bendradarbiaujama su įmonėmis Vokietijoje, Anglijoje, Lietuvoje ir Italijoje. Viso laboratorijoje yra sukurta gamybos priemonių, su kuriomis per metus pagaminama apie 100 mln. EUR vertės produkcijos. Tarp sukurtų produktų yra centralizuoto šildymo vamzdynų diagnostikos ir nuotėkių monitoringo sistema, mišinių statybinių medžiagų įmonėms gamybos sistemos, komunikacijų sietuvai išmaniai precizinei žemdirbystei, skaitmeninės televizijos sprendimai, išmanios apšvietimo valdymo sistemos ir kt. Inovacijos paskleistos daugelyje ES šalių;

3) Signalų technologijos. Tyrimai vykdomi šiose kryptyse: a) skleisto spektro signalai; signalų formavimo principai bei taikymas ultragarsiniuose matavimuose bei vizualizacijoje, b) ultragarso elektronika; signalų siuntimo, priėmimo ir skaitmenizavimo elektronika, c) ultragarso super-skyros metodai; vėlavimo matavimas, dekompozicija, vizualizacija, d) elektromagnetinis suderinamumas; testavimo metodai, įranga, suderinamumo užtikrinimas, trukdžių mažinimo metodikos, taikymas pramonėje.

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi biofizikos, grandinių teorijos, klinikinės inžinerijos, įterptinių sistemų, elektrodinamikos, virtualių sistemų, signalų ir sistemų, projektavimo ir eksperimentinių tyrimų, biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir skaitmeninių įtaisų, radijo dažnių, matavimų, medžiagų mokslo ir inžinerijos,  informacinių technologijų, mokomosios praktikos laboratorijose.

Kontaktai

Stasė Darasevičienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 50-420, Kaunas
tel. +370 (37) 30 05 18
e. p. stase.daraseviciene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Mokslo projektai

Tarptautiniai:

  • COST veikla CA15225 “Trupmeninės eilės sistemos: analizė, sintezė ir svarba ateities projektavime“, 2016–2020, dr. D. Andriukaitis.

Nacionaliniai:

  • LVPA finansuojamas ES struktūrinių fondų projektas „Išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo technologijos MTEP“, 2017–2019, dr. D. Andriukaitis;
  • LVPA finansuojamas ES struktūrinių fondų projektas „Begarsio ventiliacijos difuzerio su UltraKPS technologijos kūrimo moksliniai tyrimai ir prototipo kūrimas“, 2019–2021, dr. M. Žilys;
  • MITA finansuojamas KAM konkurso projektas „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas (UJB)“, 2019, dr. V. Markevičius.

Instituciniai:

  • KTU jaunųjų tyrėjų mokslo projektas „Išmanus bekontakčio plonų bandinių mechaninių savybių matavimo įrankis (AU-TOOL)“, 2019, dr. A. Aleksandrovas.

Užsakomieji projektai

  • SV9-2701, „Ultragarsinio srauto matuoklio keitiklių priklijavimo akustinės kokybės prognozavimo gamybos procese metodikos sukūrimas“, dr. L. Svilainis;
  • SV9-2490, „Laipiojančio roboto kombinuoto valdymo kontrolerio prototipo sukūrimas“, dr. L. Svilainis;
  • SV9-2241, „Dirbtinio intelekto taikymo įvairiems paviršiniams defektams nustatyti galimybių mokslinis tyrimas“, dr. D. Andriukaitis;
  • SV9-1201, „Išmani apšvietimo valdymo sistema“, dr. V. Deksnys;
  • SV9-1094 „Techninė įranga bei signalų apdorojimo metodai ir algoritmai sklandytuvų dinaminiams ir pastovumo – pavaldumo bandymams atlikti“, dr. V. Deksnys.

Pagrindinės publikacijos

Valinevičius, Algimantas (išrad.); Andriukaitis, Darius (išrad.); Navikas, Dangirutis (išrad.); Žilys, Mindaugas (išrad.); Markevičius, Vytautas (išrad.). Būdas greitai nustatyti transporto priemonių judėjimo greitį ir tą būdą įgyvendinantis įtaisas su AMR jutikliais : patento aprašymas = Method for fast determining of vehicle movement speed and device with amr sensors implementing it / Išradėjai: Algimantas Valinevičius, … [et al.] ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6678 B. 2019-11-25. 10 p.[Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (išrad.); Dumbrava, Vytautas (išrad.). Įranga ir būdas orlaivio kilimo-tūpimo tako saugiai įsibėgėjimo distancijai nustatyti = Device and method for determining a safe aircraft runway distance / išradėjai: Darijus Pagodinas, Vytautas Dumbrava ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6679 B. 2019-11-25. 8 p. [Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (išrad.); Dumbrava, Vytautas (išrad.). Device and method for determining a safe aircraft runway distance : international patent application / inventors: Darijus Pagodinas, Vytautas Dumbrava ; applicant: Kaunas University of Technology. WO 2019171182 A1. 2019-09-12. 11 p. [Espacenet][M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Valinevičius, Algimantas (išrad.); Andriukaitis, Darius (išrad.); Navikas, Dangirutis (išrad.); Žilys, Mindaugas (išrad.); Markevičius, Vytautas (išrad.). Method for fast determining of vehicle movement speed and device with AMR sensors implementing it : international patent application / inventors: Algimantas Valinevicius, … [et al.] ; applicant: Kaunas University of Technology. WO 2019155324 A1. 2019-08-15. 15 p.[Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Miklusis, Donatas; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Cepenas, Mindaugas; Walendziuk, Wojciech. Vehicle speed and length estimation errors using the intelligent transportation system with a set of anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 23, art. no. 5234, p. 1-16. DOI: 10.3390/s19235234. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,031; AIF: 3,797; IF/AIF: 0,798; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,834]
Svilainis, Linas. Review on time delay estimate subsample interpolation in frequency domain // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0885-3010. eISSN 1525-8955. 2019, vol. 66, iss. 11, p. 1691-1698. DOI: 10.1109/TUFFC.2019.2930661. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,989; AIF: 2,911; IF/AIF: 1,026; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Šimaitytė, Monika; Petrėnas, Andrius; Kravčenko, Julija; Kaldoudi, Eleni; Marozas, Vaidotas. Objective evaluation of physical activity pattern using smart devices // Scientific reports. London : Springer Nature. eISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, iss. 1, art. no. 2006, p. 1-9. DOI: 10.1038/s41598-019-38638-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,011; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,779; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,300]
Andriukaitis, Darius; Laucka, Andrius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Sotner, Roman; Petrzela, Jiri; Jerabek, Jan; Herencsar, Norbert; Klimenta, Dardan. Research of the operator’s advisory system based on fuzzy logic for pelletizing equipment //Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 11, art. no. 1396, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym11111396. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,143; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,416; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,550]
Laucka, Andrius; Adaskeviciute, Vaida; Andriukaitis, Darius. Research of the equipment self-calibration methods for different shape fertilizers particles distribution by size using image processing measurement method // Symmetry. Basel : MDPI AG. ISSN 2073-8994. 2019, vol. 11, iss. 7, art. no. 838, p. 1-16. DOI: 10.3390/sym11070838. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,143; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,416; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas E. Ultrasonic air coupled transducer output impedance measurement technique // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. eISSN 2029-5731. 2019, vol. 25, iss. 1, p. 18-25. DOI: 10.5755/j01.eie.25.1.22731. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Computers & Applied Sciences Complete] [IF: 0,684; AIF: 3,195; IF/AIF: 0,214; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,667]
Soni, Nikheel; Malekian, Reza; Andriukaitis, Darius; Navikas, Dangirutis. Internet of vehicles based approach for road safety applications using sensor technologies // Wireless personal communications. New York : Springer. ISSN 0929-6212. eISSN 1572-834X. 2019, vol. 105, iss. 4, p. 1257-1284. DOI: 10.1007/s11277-019- 06144-0. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,929; AIF: 3,418; IF/AIF: 0,271; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,500]
 

Katedros darbuotojai

Prof. Dangirutis Navikas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-343, Kaunas
e. p. dangirutis.navikas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Deksnys ​Studentų g. 50-444, Kaunas vytautas.deksnys@ktu.lt
Vytautas Dumbrava Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (37) 30 05 31 vytautas.dumbrava@ktu.lt
Darius Gailius Studentų g. 50-454, Kaunas +370 (37) 30 07 77 darius.gailius@ktu.lt
Elena Jasiūnienė Studentų g. 50-440a, Kaunas elena.jasiuniene@ktu.lt
Vytautas Markevičius Studentų g. 50-418, Kaunas +370 (37) 30 05 22 vytautas.markevicius@ktu.lt
Vaidotas Marozas Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (37) 30 05 28 vaidotas.marozas@ktu.lt
Žilvinas Nakutis Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (37) 30 08 83 zilvinas.nakutis@ktu.lt
Linas Svilainis Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (37) 30 05 32 linas.svilainis@ktu.lt
Algimantas Valinevičius Studentų g. 48-217, Kaunas +370 (37) 30 05 01 algimantas.valinevicius@ktu.lt
Darius Andriukaitis Studentų g. 50-438, Kaunas; Studentų g. 48-215, Kaunas +370 (37) 30 05 19 darius.andriukaitis@ktu.lt
Liudas Mažeika Studentų g. 50-440, Kaunas; P. Baršausko g. 59-425, Kaunas +370 (685) 28 0 85 liudas.mažeika@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Andrius Chaziachmetovas Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (37) 30 05 31 andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Alma Dervinienė ​Studentų g. 48-215, Kaunas alma.dervinienė@ktu.lt
Artūras Janeliauskas Studentų g. 50-426, Kaunas arturas.janeliauskas@ktu.lt
Darius Jegelevičius Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (37) 30 05 21 darius.jegelevicius@ktu.lt
Rytis Jurkonis
Paulius Kaškonas Studentų g. 50-253, Kaunas +370 (37) 30 07 77 paulius.kaskonas@ktu.lt
Darius Kybartas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (37) 30 05 29 darius.kybartas@ktu.lt
Mindaugas Knyva Studentų g. 50-428, Kaunas +370 (37) 30 07 07 mindaugas.knyva@ktu.lt
Vytautas Knyva Studentų g. 50-455, Kaunas +370 (37) 30 05 35 vytautas.knyva@ktu.lt
Pranas Kuzas ​Studentų g. 50-445, Kaunas +370 (37) 30 05 42 pranas.kuzas@ktu.lt
Darijus Pagodinas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (37) 30 05 29 darijus.pagodinas@ktu.lt
Ramūnas Ramanauskas Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (37) 30 08 83 ramunas.ramanauskas@ktu.lt
Marius Saunoris ​Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (37) 30 08 83 marius.saunoris@ktu.lt
Paulius Tarvydas ​Studentų g. 50-426, Kaunas paulius.tarvydas@ktu.lt
Mindaugas Žilys ​Studentų g. 50-438, Kaunas; Studentų g. 48-211, Kaunas +370 (37) 30 05 19 mindaugas.zilys@ktu.lt
Vitas Grimaila Studentų g. 50-441, Kaunas +370 (659) 99 4 58 vitas.grimaila@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Neringa Dubauskienė ​Studentų g. 50-420, Kaunas neringa.dubauskiene@ktu.lt
Irmantas Kupčiūnas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (37) 30 05 29 irmantas.kupciunas@ktu.lt
Andrius Petrėnas
Andrius Rapalis
Andrius Salošenko
Mindaugas Čepėnas
Arturas Aleksandrovas

Doktorantai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Justinas Barakauskas Doktorantas
Juozas Balamutas Doktorantas
Donatas Miklušis Doktorantas
Bingzhong Peng Doktorantas
Marius Kernagis Doktorantas
Gediminas Uskovas Doktorantas
Chandana Ravikumar Doktorantė

Laboratorijų skyriaus darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Darasevičius Algirdas Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 50-417, Kaunas +370 (37) 45 15 10 algirdas.darasevicius@ktu.lt
Kaulius Vilhelmas Inžinierius vilhelmas.kaulius@ktu.lt
Čepėnas Mindaugas Inžinierius mindaugas.cepenas@ktu.lt
Merfeldas Audrius Projektų vadovas Studentų g. 50-329, Kaunas audrius.merfeldas@ktu.lt
Selevičius Povilas Jaunesnysis laborantas
Tomkus Arvydas Jaunesnysis laborantas

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Alves dos Santos Rodrigues Ana Rita Asistentas
Juozas Balamutas Jaunesnysis laborantas
Vilius Dambrauskas Jaunesnysis laborantas
Vytautas Daunoras Asistentas
Alenas Kriaučeliūnas Projekto inžinierius
Dobilas Liaukonis Asistentas
Donatas Miklušis Projekto inžinierius
Artūras Vyčas Projekto inžinierius