Elektronikos inžinerijos katedra

Elektronikos inžinerijos katedra reorganizuota 2014 m.,  prijungus Signalų apdorojimo ir Elektroninių ir matavimo sistemų katedras.  Šiuo metu joje dirba 31 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: biomedicininė inžinerija, elektronikos inžinerija, įterptinės sistemos, matavimų inžinerija, transporto elektronika.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Elektronikos inžinerijos“, „Transporto elektronikos“ bakalauro ir „Biomedicininės inžinerijos“, „Elektronikos inžinerijos“, magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001.

Tyrimų sritys:

1) Interaktyvios elektroninės sistemos. Sprendžiamos problemos susijusios su industrinės aplinkos parametrų stebėsena ir valdymu naudojant elektronines sistemas, automatizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje. Kuriami inovatyvūs įtaisai, išgaunantys energiją iš vibracijų, leidžiantys sukurti jutiklius, funkcionuojančius be baterijų.

-> Mokslo grupė “Interaktyvios elektroninės sistemos

2) Įterptinės sistemos. Vykdomi įterptųjų sistemų tyrimai. Kuriamos automatinės gamybos sistemos elektronikos pramonės įmonėms. Bendradarbiaujama su įmonėmis Vokietijoje, Anglijoje, Lietuvoje ir Italijoje. Viso laboratorijoje yra sukurta gamybos priemonių, su kuriomis per metus pagaminama apie 100 mln. EUR vertės produkcijos. Tarp sukurtų produktų yra centralizuoto šildymo vamzdynų diagnostikos ir nuotėkių monitoringo sistema, mišinių statybinių medžiagų įmonėms gamybos sistemos, komunikacijų sietuvai išmaniai precizinei žemdirbystei, skaitmeninės televizijos sprendimai, išmanios apšvietimo valdymo sistemos ir kt. Inovacijos paskleistos daugelyje ES šalių;

3) Signalų technologijos. Tyrimai vykdomi šiose kryptyse: a) skleisto spektro signalai; signalų formavimo principai bei taikymas ultragarsiniuose matavimuose bei vizualizacijoje, b) ultragarso elektronika; signalų siuntimo, priėmimo ir skaitmenizavimo elektronika, c) ultragarso super-skyros metodai; vėlavimo matavimas, dekompozicija, vizualizacija, d) elektromagnetinis suderinamumas; testavimo metodai, įranga, suderinamumo užtikrinimas, trukdžių mažinimo metodikos, taikymas pramonėje.

-> Mokslo grupė “Signalų technologijos

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi biofizikos, grandinių teorijos, klinikinės inžinerijos, įterptinių sistemų, elektrodinamikos, virtualių sistemų, signalų ir sistemų, projektavimo ir eksperimentinių tyrimų, biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir skaitmeninių įtaisų, radijo dažnių, matavimų, medžiagų mokslo ir inžinerijos,  informacinių technologijų, mokomosios praktikos laboratorijose.

Kontaktai

Stasė Darasevičienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 50-420, Kaunas
tel. +370 (37) 30 05 18
e. p. stase.daraseviciene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

Mokslo projektai

Tarptautiniai:

 • COST veikla CA15225 „Trupmeninės eilės sistemos: analizė, sintezė ir svarba ateities projektavime“, 2016–2020, dr. D. Andriukaitis.

Nacionaliniai:

 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektas „Begarsio ventiliacijos difuzerio su UltraKPS technologijos kūrimo moksliniai tyrimai ir prototipo kūrimas“, 2019–2021, dr. M. Žilys, dr. A. Valinevičius;
 • Projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinis finansavimas (Nr. KAM-06), projektas „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas (UJB)“, 2020, dr. V. Markevičius;
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektas „Transporto priemonių bekontakčio nuasmeninto identifikavimo sistemos prototipas“, 2020–2022, dr. D. Andriukaitis, dr. D. Navikas;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami” projektas „Ultragarsinės spektroskopijos jutiklis augalų fiziologijos tyrimams, 2020–2023, dr. L. Svilainis;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektas „Aviacijos saugumo užtikrinimui skirtos orlaivio traukos kontrolės sistemos komercializavimas“, 2020-2021, dr. D. Pagodinas;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektas „Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas“, 2020–2023, dr. J. Repšytė, dr. D. Jegelevičius.

Užsakomieji projektai

 • SV9-2816, „Bevielių įtaisų maitinimo šaltinių, išgaunančių energija iš motorinio pjūklo vibracijų, tyrimas“, dr. V. Markevičius;
 • SV9-2920, „Energijos išgavimo iš vibracijų įtaiso optimizavimas ir efektyvumo tyrimas“, dr. V. Markevičius;
 • SV9-3292, „Energijos išgavimo iš motorinio pjūklo vibracijų įtaiso sukūrimas ir efektyvumo tyrimas“, dr. D. Navikas;
 • SV9-3454, „Išmaniosios apykaklės koordinačių nustatymo ir duomenų perdavimo sistemos sukūrimas ir tyrimas“, dr. D. Navikas;
 • SV9-2701, „Ultragarsinio srauto matuoklio keitiklių priklijavimo akustinės kokybės prognozavimo gamybos procese metodikos sukūrimas“, dr. L. Svilainis;
 • SV9-3033, „Baterijų elemento analizatoriaus vystymas ir sistemos, skirtos įvertinti produkto naudojimą, sukūrimas“, dr. D. Pagodinas.

Pagrindinės publikacijos

Jegelevičius, Darius (išrad.); Lukoševičius, Arūnas (išrad.); Marozas, Vaidotas (išrad.); Petrėnas, Andrius (išrad.); Daukantas, Saulius (išrad.); Šimaitytė, Monika (išrad.); Rastenytė, Daiva (išrad.); Matijošaitis, Vaidas (išrad.); Laučkaitė, Kristina (išrad.); Makauskienė, Rosita (išrad.); Mikulėnas, Mantas (išrad.); Boero, Federico (išrad.); Sansalone, Andrea (išrad.). Būdas ir tą būdą įgyvendinanti biomedicininė elektroninė įranga stebėti žmogaus būseną po insulto / išradėjai: D. Jegelevičius, A. Lukoševičius, V. Marozas, A. Petrėnas, S. Daukantas, M. Šimaitytė, D. Rastenytė, V. Matijošaitis, K. Laučkaitė, R. Makauskienė, M. Mikulėnas, F. Boero, A. Sansalone ; savininkai: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB Gruppo FOS Lithuania. LT 6729 B. 2020-04-10. [Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,082]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Miklusis, Donatas; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Cepenas, Mindaugas. Analysis of methods for long vehicles speed estimation using anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors and reference piezoelectric sensor //Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 12, art. no. 3541, p. 1-15. DOI: 10.3390/s20123541.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Kybartas, Darius; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas. Air-coupled ultrasonic probe integrity test using a focused transducer with similar frequency and limited aperture for contrast enhancement // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 24, art. no. 7196, p. 1-15. DOI: 10.3390/s20247196. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ][IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,750]
Svilainis, Linas; Kybartas, Darius; Aleksandrovas, Arturas; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas E. High frequency focused imaging for ultrasonic probe integrity inspection // NDT & E international. Oxford : Elsevier. ISSN 0963-8695. eISSN 1879-1174. 2020, vol. 116, art. no. 102360, p. 1-15. DOI: 10.1016/j.ndteint.2020.102360. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,739; AIF: 2,884; IF/AIF: 1,296; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius. Electroluminescence-based isolated high voltage bus DC current sensor // Measurement. Oxon : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 151, art. no. 107203, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107203. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Šiaudinytė, Lauryna; Juška, Vladas; Dumbrava, Vytautas; Pagodinas, Darijus; Bručas, Domantas; Rybokas, Mindaugas; Grattan, Kenneth Thomas Victor; Krikštaponis, Boleslovas. Measurement and determination of encoder disc surface parameters in x-z planes using a conventional optical disc reading head //Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 152, art. no. 107229, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, T 009, T 001, T 010] [Indėlis: 0,375]
Yilmaz, Bengisu; Ba, Abdoulaye; Jasiuniene, Elena; Bui, HuuKien; Berthiau, Gérard. Evaluation of bonding quality with advanced nondestructive testing (NDT) and data fusion // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 18, art. no. 5127, p. 1-17. DOI: 10.3390/s20185127. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,100]
Šiaudinytė, Lauryna; Juška, Vladas; Dumbrava, Vytautas; Pagodinas, Darijus; Bručas, Domantas; Rybokas, Mindaugas; Grattan, Kenneth Thomas Victor; Krikštaponis, Boleslovas. Measurement and determination of encoder disc surface parameters in x-z planes using a conventional optical disc reading head //Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 152, art. no. 107229, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, T 009, T 001, T 010] [Indėlis: 0,375]
Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Jurenas, Vytautas; Cepenas, Mindaugas; Cesnavicius, Ramunas; Eidukynas, Darius. Development of universal wireless sensor node for tool condition monitoring in milling // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 110, iss. 3-4, p. 1015-1025. DOI: 10.1007/s00170-020-05812-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,226; AIF: 4,609; IF/AIF: 0,699; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]
Merfeldas, Audrius; Kuzas, Pranas; Gailius, Darius; Nakutis, Zilvinas; Knyva, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Navikas, Dangirutis. An improved near-field magnetic probe radiation profile boundaries assessment for optimal radiated susceptibility pre-mapping //Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 1063, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym12071063. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Laucka, Andrius; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Navikas, Dangirutis; Zilys, Mindaugas; Markevicius, Vytautas; Klimenta, Dardan; Sotner, Roman; Jerabek, Jan. Method for volume of irregular shape pellets estimation using 2D imaging measurement // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 8, art. no. 2650, p. 1-19. DOI: 10.3390/APP10082650. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,667]
Sotner, Roman; Domansky, Ondrej; Jerabek, Jan; Herencsar, Norbert; Petrzela, Jiri; Andriukaitis, Darius. Integer-and fractional-order integral and derivative two-port summations: practical design considerations // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 54, p. 1-25. DOI: 10.3390/app10010054. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,166]
Quirce, Julio; Svilainis, Linas; Camacho, Jorge; Gomez. Alvarez-Arenas, Tomas. Ferroelectret ultrasonic transducers for pulse-echowater immersion // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 24, art. no. 8771, p. 1-14. DOI: 10.3390/app10248771. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,250]
Rodrigues, Ana; Petrėnas, Andrius; Paliakaitė, Birutė; Kušleikaitė-Pere, Neda; Jaruševičius, Gediminas; Bumblytė, Inga Arūnė; Laguna, Pablo; Marozas, Vaidotas. Noninvasive monitoring of potassium fluctuations during the long interdialytic interval // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2020, vol. 8, p. 188488-188502. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3031471. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, M 001] [Indėlis: 0,062]
Yilmaz, Bengisu; Asokkumar, Aadhik; Jasiūnienė, Elena; Kažys, Rymantas Jonas. Air-coupled, contact, and immersion ultrasonic non-destructive testing: comparison for bonding quality evaluation // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 19, art. no. 6757, p. 1-22. DOI: 10.3390/app10196757. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,125]
Yilmaz, Bengisu; Jasiūnienė, Elena. Advanced ultrasonic NDT for weak bond detection in composite-adhesive bonded structures // International journal of adhesion and adhesives. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-7496. eISSN 1879-0127. 2020, vol. 102, art. no. 102675, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2020.102675.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,189; AIF: 5,848; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,250]
Ulozienė, I.; Totilienė, M.; Balnytė, R.; Kuzminienė, A.; Kregždytė, R.; Paulauskas, A.; Blažauskas, T.; Marozas, V.; Uloza, V.; Kaski, D. Subjective visual vertical and visual dependency in patients with multiple sclerosis // Multiple sclerosis and related disorders. Oxford : Elsevier. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. 2020, vol. 44, art. no. 102255, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.msard.2020.102255. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,339; AIF: 4,298; IF/AIF: 1,009; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,050]
Gendvilienė, Ieva; Šimoliūnas, Egidijus; Rekštytė, Sima; Malinauskas, Mangirdas; Zaleckas, Linas; Jegelevicius, Darius; Bukelskienė, Virginija; Rutkūnas, Vygandas. Assessment of the morphology and dimensional accuracy of 3D printed PLA and PLA/HAp scaffolds // Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1751-6161. eISSN 1878-0180. 2020, vol. 104, art. no. 103616, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2020.103616. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,902; AIF: 5,327; IF/AIF: 0,732; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, N 004, M 001] [Indėlis: 0,062]
Vaitiekūnas, Mantas; Jegelevičius, Darius; Sakalauskas, Andrius; Grybauskas, Simonas. Automatic method for bone segmentation in cone beam computed tomography data set // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 236, p. 1-13. DOI: 10.3390/app10010236. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,125]
 

Katedros darbuotojai

Prof. Dangirutis Navikas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-343, Kaunas
e. p. dangirutis.navikas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Deksnys ​Studentų g. 50-444, Kaunas vytautas.deksnys@ktu.lt
Vytautas Dumbrava Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (37) 30 05 31 vytautas.dumbrava@ktu.lt
Darius Gailius Studentų g. 50-454, Kaunas +370 (37) 30 07 77 darius.gailius@ktu.lt
Elena Jasiūnienė Studentų g. 50-440a, Kaunas elena.jasiuniene@ktu.lt
Vytautas Markevičius Studentų g. 50-418, Kaunas +370 (37) 30 05 22 vytautas.markevicius@ktu.lt
Vaidotas Marozas Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (37) 30 05 28 vaidotas.marozas@ktu.lt
Žilvinas Nakutis Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (37) 30 08 83 zilvinas.nakutis@ktu.lt
Linas Svilainis Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (37) 30 05 32 linas.svilainis@ktu.lt
Algimantas Valinevičius Studentų g. 48-217, Kaunas +370 (37) 30 05 01 algimantas.valinevicius@ktu.lt
Darius Andriukaitis Studentų g. 50-438, Kaunas; Studentų g. 48-215, Kaunas +370 (37) 30 05 19 darius.andriukaitis@ktu.lt
Liudas Mažeika Studentų g. 50-440, Kaunas; P. Baršausko g. 59-425, Kaunas +370 (685) 28 0 85 liudas.mažeika@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Andrius Chaziachmetovas Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (37) 30 05 31 andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Alma Dervinienė ​Studentų g. 48-215, Kaunas alma.dervinienė@ktu.lt
Artūras Janeliauskas Studentų g. 50-426, Kaunas arturas.janeliauskas@ktu.lt
Darius Jegelevičius Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (37) 30 05 21 darius.jegelevicius@ktu.lt
Rytis Jurkonis
Paulius Kaškonas Studentų g. 50-253, Kaunas +370 (37) 30 07 77 paulius.kaskonas@ktu.lt
Darius Kybartas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (37) 30 05 29 darius.kybartas@ktu.lt
Mindaugas Knyva Studentų g. 50-428, Kaunas +370 (37) 30 07 07 mindaugas.knyva@ktu.lt
Vytautas Knyva Studentų g. 50-455, Kaunas +370 (37) 30 05 35 vytautas.knyva@ktu.lt
Pranas Kuzas ​Studentų g. 50-445, Kaunas +370 (37) 30 05 42 pranas.kuzas@ktu.lt
Darijus Pagodinas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (37) 30 05 29 darijus.pagodinas@ktu.lt
Ramūnas Ramanauskas Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (37) 30 08 83 ramunas.ramanauskas@ktu.lt
Marius Saunoris ​Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (37) 30 08 83 marius.saunoris@ktu.lt
Paulius Tarvydas ​Studentų g. 50-426, Kaunas paulius.tarvydas@ktu.lt
Mindaugas Žilys ​Studentų g. 50-438, Kaunas; Studentų g. 48-211, Kaunas +370 (37) 30 05 19 mindaugas.zilys@ktu.lt
Vitas Grimaila Studentų g. 50-441, Kaunas +370 (659) 99 4 58 vitas.grimaila@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Neringa Dubauskienė ​Studentų g. 50-420, Kaunas neringa.dubauskiene@ktu.lt
Irmantas Kupčiūnas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (37) 30 05 29 irmantas.kupciunas@ktu.lt
Andrius Petrėnas
Andrius Rapalis
Andrius Salošenko
Mindaugas Čepėnas
Arturas Aleksandrovas

Doktorantai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Justinas Barakauskas Doktorantas
Juozas Balamutas Doktorantas
Donatas Miklušis Doktorantas
Bingzhong Peng Doktorantas
Marius Kernagis Doktorantas
Gediminas Uskovas Doktorantas
Chandana Ravikumar Doktorantė

Laboratorijų skyriaus darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Darasevičius Algirdas Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 50-417, Kaunas +370 (37) 45 15 10 algirdas.darasevicius@ktu.lt
Kaulius Vilhelmas Inžinierius vilhelmas.kaulius@ktu.lt
Čepėnas Mindaugas Inžinierius mindaugas.cepenas@ktu.lt
Merfeldas Audrius Projektų vadovas Studentų g. 50-329, Kaunas audrius.merfeldas@ktu.lt
Selevičius Povilas Jaunesnysis laborantas
Tomkus Arvydas Jaunesnysis laborantas

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Alves dos Santos Rodrigues Ana Rita Asistentas
Juozas Balamutas Jaunesnysis laborantas
Vilius Dambrauskas Jaunesnysis laborantas
Vytautas Daunoras Asistentas
Alenas Kriaučeliūnas Projekto inžinierius
Dobilas Liaukonis Asistentas
Donatas Miklušis Projekto inžinierius
Artūras Vyčas Projekto inžinierius