Elektronikos inžinerijos katedra

Elektronikos inžinerijos katedra reorganizuota 2014 m.,  prijungus Signalų apdorojimo ir Elektroninių ir matavimo sistemų katedras.  Šiuo metu joje dirba 31 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: biomedicininė inžinerija, elektronikos inžinerija, įterptinės sistemos, matavimų inžinerija, transporto elektronika.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Elektronikos inžinerijos“, „Transporto elektronikos“, „Elektros ir elektronikos” bakalauro ir „Biomedicininės inžinerijos“, „Elektronikos inžinerijos“, magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001.

Tyrimų sritys:

1) Interaktyvios elektroninės sistemos. Sprendžiamos problemos susijusios su industrinės aplinkos parametrų stebėsena ir valdymu naudojant elektronines sistemas, automatizuotu energetiškai efektyviu duomenų perdavimu tiek išmanaus miesto srityje, tiek pramonėje ar medicinoje. Kuriami inovatyvūs įtaisai, išgaunantys energiją iš vibracijų, leidžiantys sukurti jutiklius, funkcionuojančius be baterijų.

-> Mokslo grupė “Interaktyvios elektroninės sistemos

2) Įterptinės sistemos. Vykdomi įterptųjų sistemų tyrimai. Kuriamos automatinės gamybos sistemos elektronikos pramonės įmonėms. Bendradarbiaujama su įmonėmis Vokietijoje, Anglijoje, Lietuvoje ir Italijoje. Viso laboratorijoje yra sukurta gamybos priemonių, su kuriomis per metus pagaminama apie 100 mln. EUR vertės produkcijos. Tarp sukurtų produktų yra centralizuoto šildymo vamzdynų diagnostikos ir nuotėkių monitoringo sistema, mišinių statybinių medžiagų įmonėms gamybos sistemos, komunikacijų sietuvai išmaniai precizinei žemdirbystei, skaitmeninės televizijos sprendimai, išmanios apšvietimo valdymo sistemos ir kt. Inovacijos paskleistos daugelyje ES šalių;

3) Signalų technologijos. Tyrimai vykdomi šiose kryptyse: a) skleisto spektro signalai; signalų formavimo principai bei taikymas ultragarsiniuose matavimuose bei vizualizacijoje, b) ultragarso elektronika; signalų siuntimo, priėmimo ir skaitmenizavimo elektronika, c) ultragarso super-skyros metodai; vėlavimo matavimas, dekompozicija, vizualizacija, d) elektromagnetinis suderinamumas; testavimo metodai, įranga, suderinamumo užtikrinimas, trukdžių mažinimo metodikos, taikymas pramonėje.

-> Mokslo grupė “Signalų technologijos

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi biofizikos, grandinių teorijos, klinikinės inžinerijos, įterptinių sistemų, elektrodinamikos, virtualių sistemų, signalų ir sistemų, projektavimo ir eksperimentinių tyrimų, biomedicininės inžinerijos, elektronikos ir skaitmeninių įtaisų, radijo dažnių, matavimų, medžiagų mokslo ir inžinerijos,  informacinių technologijų, mokomosios praktikos laboratorijose.

Kontaktai

Stasė Darasevičienė
Administratorė

Studentų g. 50-420, Kaunas
tel. +370 (37) 30 05 18
e. p. stase.daraseviciene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020-2022 m.

Mokslo projektai

Tarptautiniai:

 • COST veikla CA15225 „Trupmeninės eilės sistemos: analizė, sintezė ir svarba ateities projektavime“, 2016–2020, dr. D. Andriukaitis.

Nacionaliniai:

 • LMT mokslininkų grupių projektas „Transporto srauto parametrų jutiklių integruojamų į išmaniuosius kelius sukūrimas ir tyrimas“, 2021-2023, dr. D. Andriukaitis, dr. D. Navikas;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami” projektas „Ultragarsinės spektroskopijos jutiklis augalų fiziologijos tyrimams, 2020–2023, dr. L. Svilainis;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektas „Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas“, 2020–2023, dr. J. Repšytė, dr. D. Jegelevičius.
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektas „Transporto priemonių bekontakčio nuasmeninto identifikavimo sistemos prototipas“, 2020–2022, dr. D. Andriukaitis, dr. D. Navikas, dr. A. Valinevičius;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektas „Aviacijos saugumo užtikrinimui skirtos orlaivio traukos kontrolės sistemos komercializavimas“, 2020-2021, dr. D. Pagodinas;
 • Projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinis finansavimas (Nr. KAM-06), projektas „Universalaus jutiklių bloko sukūrimas (UJB)“, 2020, dr. V. Markevičius;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektas „Begarsio ventiliacijos difuzerio su UltraKPS technologijos kūrimo moksliniai tyrimai ir prototipo kūrimas“, 2019–2021, dr. M. Žilys, dr. A. Valinevičius.

Užsakomieji projektai

 • SV9-4717, „Automobilio OBD2 įrenginio komunikacijos su vartotojo aplikacija sąsajos koncepcijos sukūrimas ir tyrimas“, 2022, dr. D. Navikas;
 • SV9-4480, „Femtosekundinio lazerio valdymo įtaiso algoritmo sukūrimas ir tyrimas“, 2022, dr. D. Navikas;
 • SV9-4419, „Pozicijos ir vibracijų registratoriaus, komunikuojančio LTE tinkle sukūrimas ir tyrimas“, 2022, dr. V. Markevičius;
 • SV9-4390, „Ultragarsinio keitiklio akustinio jautrumo žemėlapio matavimo metodikos sukūrimas“, 2022, dr. L. Svilainis;
 • SV9-4461, „Prototype development of ultrasonic low frequency pre-amplifier /Ultragarsinio žemo dažnio įėjimo stiprintuvo prototipo sukūrimas“, 2022, dr. L. Svilainis;
 • SV9-4738, „Ultragarsinio vidutinių dažnių priėmimo stiprintuvo prototipo sukūrimas“, 2022, dr. L. Svilainis;
 • SV9-4040, „Femtosekundinio lazerio valdymo įtaiso sukūrimas ir tyrimas“, 2021, dr. V. Markevičius;
 • SV9-3953, „Valdomo UVC šaltinio maketo sukūrimas ir tyrimas“, 2021-2022, dr. D. Navikas;
 • SV9-3792, „Ultragarsinio aukšto dažnio išėjimo stiprintuvo prototipo sukūrimas“, 2021, dr. L. Svilainis;
 • SV9-3292, „Energijos išgavimo iš motorinio pjūklo vibracijų įtaiso sukūrimas ir efektyvumo tyrimas“, 2020-2021, dr. D. Navikas;
 • SV9-2920, „Energijos išgavimo iš vibracijų įtaiso optimizavimas ir efektyvumo tyrimas“, 2020-2021, dr. V. Markevičius;
 • SV9-3033, „Baterijų elemento analizatoriaus vystymas ir sistemos, skirtos įvertinti produkto naudojimą, sukūrimas“, 2020-2021, dr. D. Pagodinas;
 • SV9-2816, „Bevielių įtaisų maitinimo šaltinių, išgaunančių energija iš motorinio pjūklo vibracijų, tyrimas“, 2020, dr. V. Markevičius;
 • SV9-3454, „Išmaniosios apykaklės koordinačių nustatymo ir duomenų perdavimo sistemos sukūrimas ir tyrimas“, 2020-2022, dr. D. Navikas;
 • SV9-2701, „Ultragarsinio srauto matuoklio keitiklių priklijavimo akustinės kokybės prognozavimo gamybos procese metodikos sukūrimas“, 2020, dr. L. Svilainis.

Pagrindinės publikacijos

Sološenko, Andrius; Paliakaitė, Birutė; Marozas, Vaidotas; Sörnmo, Leif. Training convolutional neural networks on simulated photoplethysmography data: application to bradycardia and tachycardia detection // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers media S.A. ISSN 1664-042X. 2022, vol. 13, art. no. 928098, p. 1662-1670. DOI: 10.3389/fphys.2022.928098. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,755; AIF: 4,367; IF/AIF: 1,088; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,125]
Papanaboina, Mastan Raja; Jasiuniene, Elena; Žukauskas, Egidijus; Mažeika, Liudas. Numerical analysis of guided waves to improve damage detection and localization in multilayered CFRP panel // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3466, p. 1-19. DOI: 10.3390/ma15103466. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,125]
Charlton, Peter H.; Kyriacou, Panicos A.; Mant, Jonathan; Marozas, Vaidotas; Chowienczyk, Phil; Alastruey, Jordi. Wearable photoplethysmography for cardiovascular monitoring // Proceedings of the IEEE. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9219. eISSN 1558-2256. 2022, vol. 110, iss. 3, p. 355-381. DOI: 10.1109/JPROC.2022.3149785. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 14,910; AIF: 3,991; IF/AIF: 3,735; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,083]
Shahbakhti, Mohammad; Beiramvand, Matin; Eigirdas, Tomas; Sole-Casals, Jordi; Wierzchon, Michal; Broniec-Wojcik, Anna; Augustyniak, Piotr; Marozas, Vaidotas. Discrimination of wakefulness from sleep stage I using nonlinear features of a single frontal EEG channel // IEEE sensors journal. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1530-437X. eISSN 1558-1748. 2022, vol. 22, iss. 7, p. 6975-6984. DOI: 10.1109/JSEN.2022.3155345. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,325; AIF: 4,488; IF/AIF: 0,963; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,187]
Rimašauskas, Marius; Jasiūnienė, Elena; Kuncius, Tomas; Rimašauskienė, Rūta; Cicėnas, Vaidotas. Investigation of influence of printing parameters on the quality of 3D printed composite structures // Composite structures. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. eISSN 1879-1085. 2022, vol. 281, art. no. 115061, p. 147-161. DOI: 10.1016/j.compstruct.2021.115061. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,603; AIF: 5,482; IF/AIF: 1,204; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 009, T 001] [Indėlis: 0,100]
Yilmaz, Bengisu; Smagulova, Damira; Jasiuniene, Elena. Model-assisted reliability assessment for adhesive bonding quality evaluation with ultrasonic NDT // NDT & E international. Oxford : Elsevier. ISSN 0963-8695. eISSN 1879-1174. 2022, vol. 126, art. no. 102596, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.ndteint.2021.102596. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,683; AIF: 3,272; IF/AIF: 1,431; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,166]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Eidukynas, Valdas; Alvarez-Arenas, Tomas Gomez; Dixon, Steve. Miniature ferroelectret microphone design and performance evaluation using laser excitation // IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0885-3010. eISSN 1525-8955. 2022, vol. 69, iss. 12, p. 3392-3401. DOI: 10.1109/TUFFC.2022.3220082. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,267; AIF: 3,738; IF/AIF: 0,873; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 001] [Indėlis: 0,400]
Miklusis, Donatas; Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Ambraziunas, Mantas; Cepenas, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Okarma, Krzysztof; Cuinas, Inigo; Andriukaitis, Darius. Erroneous vehicle velocity estimation correction using anisotropic magnetoresistive (AMR) sensors // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 21, art. no. 8269, p. 1-13. DOI: 10.3390/s22218269. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,800]
Okarma, Krzysztof; Lech, Piotr; Andriukaitis, Darius; Navikas, Dangirutis; Korzelecka-Orkisz, Agata; Tański, Adam; Formicki, Krzysztof. A visual feedback for water-flow monitoring in recirculating aquaculture systems // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 20, art. no. 10598, p. 1-14. DOI: 10.3390/app122010598. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,284]
Santos Rodrigues, Ana; Augustauskas, Rytis; Lukoševičius, Mantas; Laguna, Pablo; Marozas, Vaidotas. Deep-learning-based estimation of the spatial QRS-T angle from reduced-lead ECGs // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 14, art. no. 5414, p. 1-22. DOI: 10.3390/s22145414. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 0,300]
Frivaldsky, Michal; Pipiska, Michal; Zurek-Mortka, Marta; Andriukaitis, Darius. PFC inductor design considering suppression of the negative effects of fringing flux // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, art. no. 6815, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12136815. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Bacevicius, Justinas; Abramikas, Zygimantas; Dvinelis, Ernestas; Audzijoniene, Deimile; Petrylaite, Marija; Marinskiene, Julija; Staigyte, Justina; Karuzas, Albinas; Juknevicius, Vytautas; Jakaite, Rusne; Basyte-Bacevice, Viktorija; Bileisiene, Neringa; Solosenko, Andrius; Sokas, Daivaras; Petrenas, Andrius; Butkuviene, Monika; Paliakaite, Birute; Daukantas, Saulius; Rapalis, Andrius; Marinskis, Germanas; Jasiunas, Eugenijus; Darma, Angeliki; Marozas, Vaidotas; Aidietis, Audrius. High specificity wearable device with photoplethysmography and six-lead electrocardiography for atrial fibrillation detection challenged by frequent premature contractions: DoubleCheck-AF // Frontiers in cardiovascular medicine. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 2297-055X. 2022, vol. 9, art. no. 869730, p. 1-11. DOI: 10.3389/fcvm.2022.869730. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,848; AIF: 6,004; IF/AIF: 0,974; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001, T 010] [Indėlis: 0,020
Jucevičius, Mantas; Ožiūnas, Rimantas; Narvydas, Gintautas; Jegelevičius, Darius. Permanent magnet tracking method resistant to background magnetic field for assessing jaw movement in wearable Devices // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 3, art. no. 971, p. 1-16. DOI: 10.3390/s22030971. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,375]
Rodriguez-Martinez, A.; Svilainis, L.; De la Casa-Lillo, M.A.; Alvarez-Arenas, T.G.; Aleksandrovas, A.; Chaziachmetovas, A.; Salazar, A. On the optimization of spread spectrum chirps into arbitrary position and width pulse signals. Application to ultrasonic sensors and systems // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2022, vol. 10, p. 2013-2027. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3139562. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,476; AIF: 3,996; IF/AIF: 0,869; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,426]
Pagodinas, Darijus (autorius, išradimo); Dumbrava, Vytautas (autorius, išradimo). Device and method for dermining a safe aircraft runway distance : Japan patent application / inventors: D. Pagodinas, V. Dumbrava; applicant: Kaunas university of technology. JP 2021514320 A. 2021-06-10. [Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (autorius, išradimo); Dumbrava, Vytautas (autorius, išradimo). Device and method for determining a safe aircraft runway distance : United States patent application / inventors: D. Pagodinas, V. Dumbrava; applicant: Kaunas University of Technology. US 2021012674 A1. 2021-01-14. [USPTO Patent Full-text and Image Database; Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Pagodinas, Darijus (autorius, išradimo); Dumbrava, Vytautas (autorius, išradimo). Device and method for dermining a safe aircraft runway distance : European patent application / inventors: D. Pagodinas, V. Dumbrava; applicant: Kaunas university of technology. EP 3762914 A1. 2021-01-13. [Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Eidukynas, Valdas; Aleksandrovas, Arturas; Varatinskas, Marijus. Compact laser driver for ultrasonic arbitrary position and width pulse sequences generation // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2021, vol. 70, art. no. 7006815, p. 1-15. DOI: 10.1109/TIM.2021.3120144. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,016; AIF: 3,587; IF/AIF: 1,119; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,10; SNIP: 1,928; SJR: 0,820; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 009, T 001] [Indėlis: 0,800]
Miklusis, Donatas; Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Cepenas, Mindaugas; Balamutas, Juozas; Valinevičius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Cuinas, Inigo; Klimenta, Dardan; Andriukaitis, Darius. Research of distorted vehicle magnetic signatures recognitions, for length estimation in real traffic conditions // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 23, art. no. 7872, p. 1-13. DOI: 10.3390/s21237872. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,800]
Visockis, M.; Bobinaitė, R.; Ruzgys, P.; Barakauskas, J.; Markevičius, V.; Viškelis, P.; Šatkauskas, S. Assessment of plant tissue disintegration degree and its related implications in the pulsed electric field (PEF)–assisted aqueous extraction of betalains from the fresh red beetroot // Innovative food science & emerging technologies. Oxford : Elsevier. ISSN 1466-8564. eISSN 1878-5522. 2021, vol. 73, art. no. 102761, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.ifset.2021.102761. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,916; AIF: 4,309; IF/AIF: 1,372; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,20; SNIP: 1,676; SJR: 1,366; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: A 001, T 001] [Indėlis: 0,284]
Kubanek, David; Koton, Jaroslav; Jerabek, Jan; Andriukaitis, Darius. (N + α)-order low-pass and high-pass filter transfer functions for non-cascade implementations approximating butterworth response //Fractional calculus and applied analysis. Berlin : De Gruyter. ISSN 1311-0454. eISSN 1314-2224. 2021, vol. 24, iss. 3, p. 689-714. DOI: 10.1515/fca-2021-0030. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,126; AIF: 2,041; IF/AIF: 1,531; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,00; SNIP: 2,141; SJR: 1,397; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Langhammer, Lukas; Sotner, Roman; Dvorak, Jan; Jerabek, Jan; Andriukaitis, Darius. Reconnection–less reconfigurable fractional–order current–mode integrator design with simple control // IEEE Access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2021, vol. 9, p. 136395-136405. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117016. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,80; SNIP: 1,421; SJR: 0,587; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,200]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Idzkowski, Adam; Walendziuk, Wojciech; Valinevicius, Algimantas; Zilis, Mindaugas; Andriukaitis, Darius; Janeliauskas, Arturas. An effective method of vehicle speed evaluation in systems using anisotropic magneto-resistive sensors // IEEE intelligent transportation systems magazine. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 1939-1390. eISSN 1941-1197. 2021, vol. 13, iss. 2, p. 142-151. DOI: 10.1109/MITS.2018.2889693. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,419; AIF: 3,937; IF/AIF: 0,868; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,70; SNIP: 2,366; SJR: 0,831; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Sotner, Roman; Jerabek, Jan; Polak, Ladislav; Langhammer, Lukas; Stolarova, Hana; Petrzela, Jiri; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas. On the performance of electronically tunable fractional-order oscillator using grounded resonator concept // AEU-International journal of electronics and communications. Munich : Elsevier. ISSN 1434-8411. eISSN 1618-0399. 2021, vol. 129, art. no. 153540, p. 1-17. DOI: 10.1016/j.aeue.2020.153540. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,183; AIF: 3,698; IF/AIF: 0,860; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 6,50; SNIP: 1,408; SJR: 0,547; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Rutkunas, Vygandas; Gedrimiene, Agne; Akulauskas, Mykolas; Fehmer, Vincent; Sailer, Irena; Jegelevicius, Darius. In vitro and in vivo accuracy of full-arch digital implant impressions // Clinical oral implants research. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0905-7161. eISSN 1600-0501. 2021, vol. 32, iss. 12, p. 1444-1454. DOI: 10.1111/clr.13844. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,977; AIF: 3,894; IF/AIF: 1,534; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,60; SNIP: 2,045; SJR: 2,407; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: M 001, T 010] [Indėlis: 0,083]
Sokas, Daivaras; Paliakaitė, Birutė; Rapalis, Andrius; Marozas, Vaidotas; Bailón, Raquel; Petrėnas, Andrius. Detection of walk tests in free-living activities using a wrist-worn device // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers Media S.A. ISSN 1664-042X. 2021, vol. 12, art. no. 706545, p. 1-13. DOI: 10.3389/fphys.2021.706545. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,566; AIF: 3,976; IF/AIF: 1,148; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,60; SNIP: 1,344; SJR: 1,320; Q2 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,249]
Paliakaitė, Birutė; Petrėnas, Andrius; Sološenko, Andrius; Marozas, Vaidotas. Modeling of artifacts in the wrist photoplethysmogram: Application to the detection of life-threatening arrhythmias // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2021, vol. 66, art. no. 102421, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.bspc.2021.102421. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,880; AIF: 4,677; IF/AIF: 0,829; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 7,00; SNIP: 1,774; SJR: 0,767; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,125]
Smagulova, Damira; Mažeika, Liudas; Jasiuniene, Elena. Novel processing algorithm to improve detectability of disbonds in adhesive dissimilar material joints // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 9, art. no. 3048, p. 1-22. DOI: 10.3390/s21093048. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,332]
Jucevičius, Mantas; Ožiūnas, Rimantas; Mažeika, Mindaugas; Marozas, Vaidotas; Jegelevičius, Darius. Accelerometry-enhanced magnetic sensor for intra-oral continuous jaw motion tracking // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 4, art. no. 1409, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21041409. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,200]
Henriksson, Mikael; Martín-Yebra, Alba; Butkuvienė, Monika; Rasmussen, Jakob G.; Marozas, Vaidotas; Petrėnas, Andrius; Savelev, Aleksei; Platonov, Pyotr G.; Sörnmo, Leif. Modeling and estimation of temporal episode patterns in paroxysmal atrial fibrillation // IEEE transactions on biomedical engineering. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9294. eISSN 1558-2531. 2021, vol. 68, iss. 1, p. 319-329. DOI: 10.1109/TBME.2020.2995563. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,538; AIF: 4,677; IF/AIF: 0,970; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 9,40; SNIP: 2,029; SJR: 1,148; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,055]
Jegelevičius, Darius (išrad.); Lukoševičius, Arūnas (išrad.); Marozas, Vaidotas (išrad.); Petrėnas, Andrius (išrad.); Daukantas, Saulius (išrad.); Šimaitytė, Monika (išrad.); Rastenytė, Daiva (išrad.); Matijošaitis, Vaidas (išrad.); Laučkaitė, Kristina (išrad.); Makauskienė, Rosita (išrad.); Mikulėnas, Mantas (išrad.); Boero, Federico (išrad.); Sansalone, Andrea (išrad.). Būdas ir tą būdą įgyvendinanti biomedicininė elektroninė įranga stebėti žmogaus būseną po insulto / išradėjai: D. Jegelevičius, A. Lukoševičius, V. Marozas, A. Petrėnas, S. Daukantas, M. Šimaitytė, D. Rastenytė, V. Matijošaitis, K. Laučkaitė, R. Makauskienė, M. Mikulėnas, F. Boero, A. Sansalone ; savininkai: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, UAB Gruppo FOS Lithuania. LT 6729 B. 2020-04-10. [Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,082]
Markevicius, Vytautas; Navikas, Dangirutis; Miklusis, Donatas; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Zilys, Mindaugas; Cepenas, Mindaugas. Analysis of methods for long vehicles speed estimation using anisotropic magneto-resistive (AMR) sensors and reference piezoelectric sensor //Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 12, art. no. 3541, p. 1-15. DOI: 10.3390/s20123541.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius; Kybartas, Darius; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas. Air-coupled ultrasonic probe integrity test using a focused transducer with similar frequency and limited aperture for contrast enhancement // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 24, art. no. 7196, p. 1-15. DOI: 10.3390/s20247196. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ][IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,750]
Svilainis, Linas; Kybartas, Darius; Aleksandrovas, Arturas; Gomez Alvarez-Arenas, Tomas E. High frequency focused imaging for ultrasonic probe integrity inspection // NDT & E international. Oxford : Elsevier. ISSN 0963-8695. eISSN 1879-1174. 2020, vol. 116, art. no. 102360, p. 1-15. DOI: 10.1016/j.ndteint.2020.102360. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,739; AIF: 2,884; IF/AIF: 1,296; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Svilainis, Linas; Chaziachmetovas, Andrius. Electroluminescence-based isolated high voltage bus DC current sensor // Measurement. Oxon : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 151, art. no. 107203, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107203. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Šiaudinytė, Lauryna; Juška, Vladas; Dumbrava, Vytautas; Pagodinas, Darijus; Bručas, Domantas; Rybokas, Mindaugas; Grattan, Kenneth Thomas Victor; Krikštaponis, Boleslovas. Measurement and determination of encoder disc surface parameters in x-z planes using a conventional optical disc reading head //Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 152, art. no. 107229, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, T 009, T 001, T 010] [Indėlis: 0,375]
Yilmaz, Bengisu; Ba, Abdoulaye; Jasiuniene, Elena; Bui, HuuKien; Berthiau, Gérard. Evaluation of bonding quality with advanced nondestructive testing (NDT) and data fusion // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 18, art. no. 5127, p. 1-17. DOI: 10.3390/s20185127. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,100]
Šiaudinytė, Lauryna; Juška, Vladas; Dumbrava, Vytautas; Pagodinas, Darijus; Bručas, Domantas; Rybokas, Mindaugas; Grattan, Kenneth Thomas Victor; Krikštaponis, Boleslovas. Measurement and determination of encoder disc surface parameters in x-z planes using a conventional optical disc reading head //Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. eISSN 1873-412X. 2020, vol. 152, art. no. 107229, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; EI Compendex Plus] [IF: 3,927; AIF: 3,468; IF/AIF: 1,132; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 003, T 009, T 001, T 010] [Indėlis: 0,375]
Ostasevicius, Vytautas; Karpavicius, Paulius; Jurenas, Vytautas; Cepenas, Mindaugas; Cesnavicius, Ramunas; Eidukynas, Darius. Development of universal wireless sensor node for tool condition monitoring in milling // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2020, vol. 110, iss. 3-4, p. 1015-1025. DOI: 10.1007/s00170-020-05812-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,226; AIF: 4,609; IF/AIF: 0,699; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]
Merfeldas, Audrius; Kuzas, Pranas; Gailius, Darius; Nakutis, Zilvinas; Knyva, Mindaugas; Valinevicius, Algimantas; Andriukaitis, Darius; Zilys, Mindaugas; Navikas, Dangirutis. An improved near-field magnetic probe radiation profile boundaries assessment for optimal radiated susceptibility pre-mapping //Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 7, art. no. 1063, p. 1-17. DOI: 10.3390/sym12071063. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Laucka, Andrius; Andriukaitis, Darius; Valinevicius, Algimantas; Navikas, Dangirutis; Zilys, Mindaugas; Markevicius, Vytautas; Klimenta, Dardan; Sotner, Roman; Jerabek, Jan. Method for volume of irregular shape pellets estimation using 2D imaging measurement // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 8, art. no. 2650, p. 1-19. DOI: 10.3390/APP10082650. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,667]
Sotner, Roman; Domansky, Ondrej; Jerabek, Jan; Herencsar, Norbert; Petrzela, Jiri; Andriukaitis, Darius. Integer-and fractional-order integral and derivative two-port summations: practical design considerations // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 54, p. 1-25. DOI: 10.3390/app10010054. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,166]
Quirce, Julio; Svilainis, Linas; Camacho, Jorge; Gomez. Alvarez-Arenas, Tomas. Ferroelectret ultrasonic transducers for pulse-echowater immersion // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 24, art. no. 8771, p. 1-14. DOI: 10.3390/app10248771. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,250]
Rodrigues, Ana; Petrėnas, Andrius; Paliakaitė, Birutė; Kušleikaitė-Pere, Neda; Jaruševičius, Gediminas; Bumblytė, Inga Arūnė; Laguna, Pablo; Marozas, Vaidotas. Noninvasive monitoring of potassium fluctuations during the long interdialytic interval // IEEE access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2020, vol. 8, p. 188488-188502. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3031471. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,367; AIF: 3,666; IF/AIF: 0,918; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, M 001] [Indėlis: 0,062]
Yilmaz, Bengisu; Asokkumar, Aadhik; Jasiūnienė, Elena; Kažys, Rymantas Jonas. Air-coupled, contact, and immersion ultrasonic non-destructive testing: comparison for bonding quality evaluation // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 19, art. no. 6757, p. 1-22. DOI: 10.3390/app10196757. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010] [Indėlis: 0,125]
Yilmaz, Bengisu; Jasiūnienė, Elena. Advanced ultrasonic NDT for weak bond detection in composite-adhesive bonded structures // International journal of adhesion and adhesives. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-7496. eISSN 1879-0127. 2020, vol. 102, art. no. 102675, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2020.102675.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,189; AIF: 5,848; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,250]
Ulozienė, I.; Totilienė, M.; Balnytė, R.; Kuzminienė, A.; Kregždytė, R.; Paulauskas, A.; Blažauskas, T.; Marozas, V.; Uloza, V.; Kaski, D. Subjective visual vertical and visual dependency in patients with multiple sclerosis // Multiple sclerosis and related disorders. Oxford : Elsevier. ISSN 2211-0348. eISSN 2211-0356. 2020, vol. 44, art. no. 102255, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.msard.2020.102255. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,339; AIF: 4,298; IF/AIF: 1,009; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,050]
Gendvilienė, Ieva; Šimoliūnas, Egidijus; Rekštytė, Sima; Malinauskas, Mangirdas; Zaleckas, Linas; Jegelevicius, Darius; Bukelskienė, Virginija; Rutkūnas, Vygandas. Assessment of the morphology and dimensional accuracy of 3D printed PLA and PLA/HAp scaffolds // Journal of the mechanical behavior of biomedical materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1751-6161. eISSN 1878-0180. 2020, vol. 104, art. no. 103616, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.jmbbm.2020.103616. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,902; AIF: 5,327; IF/AIF: 0,732; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 008, N 004, M 001] [Indėlis: 0,062]
Vaitiekūnas, Mantas; Jegelevičius, Darius; Sakalauskas, Andrius; Grybauskas, Simonas. Automatic method for bone segmentation in cone beam computed tomography data set // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 236, p. 1-13. DOI: 10.3390/app10010236. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001] [Indėlis: 0,125]
 

Katedros darbuotojai

Prof. Dangirutis Navikas

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-343, Kaunas
e. p. dangirutis.navikas@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Darius Andriukaitis Studentų g. 50-438, Kaunas +370 (655) 10 0 80 darius.andriukaitis@ktu.lt
Darius Gailius Studentų g. 50-457, Kaunas +370 (685) 11 1 48 darius.gailius@ktu.lt
Elena Jasiūnienė Studentų g. 50-455, Kaunas +370 (698) 00 8 99 elena.jasiuniene@ktu.lt
Vytautas Markevičius Studentų g. 50-439, Kaunas +370 (698) 80 0 75 vytautas.markevicius@ktu.lt
Vaidotas Marozas Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (616) 87 2 57 vaidotas.marozas@ktu.lt
Liudas Mažeika K. Baršausko g. 59-425, Kaunas +370 (685) 28 0 85 liudas.mazeika@ktu.lt
Žilvinas Nakutis Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (686) 55 7 21 zilvinas.nakutis@ktu.lt
Linas Svilainis Studentų g. 50-340, Kaunas +370 (652) 69 6 10 linas.svailainis@ktu.lt
Algimantas Valinevičius Studentų g. 50-438, Kaunas +370 (612) 72 1 69 algimantas.valinevicius@ktu.lt

 

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Andrius Chaziachmetovas Studentų g. 50-345, Kaunas +370 (616) 59 2 29 andrius.chaziachmetovas@ktu.lt
Mindaugas Čepėnas Studentų g. 50-439, Kaunas +370 (698) 44 8 50 mindaugas.cepenas@ktu.lt
Alma Dervinienė Studentų g. 48-213, Kaunas +370 (674) 41 9 11 alma.derviniene@ktu.lt
Vitas Grimaila Studentų g. 50-441, Kaunas +370 (659) 99 4 58 vitas.grimaila@ktu.lt
Artūras Janeliauskas Studentų g. 50-426, Kaunas +370 (680) 10 3 76 arturas.janeliauskas@ktu.lt
Darius Jegelevičius Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (681) 67 1 65 darius.jegelevicius@ktu.lt
Paulius Kaškonas Studentų g. 50-449, Kaunas +370 (687) 83 6 44 paulius.kaskonas@ktu.lt
Šarūnas Kilius Studentų g. 50-426, Kaunas +370 (684) 23 2 31 sarunas.kilius@ktu.lt
Darius Kybartas Studentų g. 50-317, Kaunas +370 (684) 15 9 99 darius.kybartas@ktu.lt
Mindaugas Knyva Studentų g. 50-457, Kaunas +370 (686) 49 9 43 mindaugas.knyva@ktu.lt
Vytautas Knyva Studentų g. 50-449, Kaunas +370 (686) 24 8 86 vytautas.knyva@ktu.lt
Pranas Kuzas Studentų g. 50-445, Kaunas +370 (696) 76 9 87 pranas.kuzas@ktu.lt
Andrius Petrėnas Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (605) 63 0 23 andrius.pertenas@ktu.lt
Ramūnas Ramanauskas Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (684) 30 7 50 ramunas.ramanauskas@ktu.lt
Marius Saunoris Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (684) 53 4 62 marius.saunoris@ktu.lt
Paulius Tervydis Studentų g. 50-442, Kaunas +370 (600) 99 3 20 paulius.tervydis@ktu.lt
Mindaugas Žilys Studentų g. 50-438, Kaunas +370 (698) 16 2 45 mindaugas.zilys@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Daunoras Studentų g. 50-443, Kaunas +370 (677) 55 1 46 vytautas.daunoras@ktu.lt
Neringa Dubauskienė Studentų g. 50-426, Kaunas +370 (682) 38 7 99 neringa.dubauskiene@ktu.lt
Andrius Rapalis Studentų g. 50-344, Kaunas +370 (621) 79 2 13 andrius.rapalis@ktu.lt

Laboratorijų skyriaus darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Algirdas Darasevičius

Elektronikos laboratorijų skyrius

Inžinierius

Studentų g. 50-417, Kaunas +370 (686) 25 4 14 algirdas.darasevicius@ktu.lt
Audrius Merfeldas „FabLab Kaunas“ Projektų vadovas Studentų g. 50-329, Kaunas +370 (622) 19 9 90 audrius.merfeldas@ktu.lt

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Deksnys Inžinierius Studentų g. 50-444, Kaunas +370 (698) 48 8 28 vytautas.deksnys@ktu.lt
Alenas Kriaučeliūnas Inžinierius Studentų g. 50-444, Kaunas +370 (684) 36 2 87 vytautas.deksnys@ktu.lt
Juozas Balamutas Inžinierius Studentų g. 50-439, Kaunas +370 (646) 30 4 56 juozas.balamutas@ktu.lt
Eidenis Kasperavičius Laborantas Studentų g. 50-439, Kaunas +370 (610) 22 5 16 eidenis.kasperavicius@ktu.lt
Evaldas Katilius Laborantas Studentų g. 50-439, Kaunas +370 (634) 86 9 27 evaldas.katilius@ktu.lt
Mantas Ambraziūnas Projekto inžinierius Studentų g. 50-439, Kaunas +370 (609) 93 0 12 mantas.ambraziunas@ktu.lt
Marijus Varatinskas Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Studentų g. 50-338, Kaunas

 

+370 (698) 38 6 59 marijus.varatinskas@ktu.lt

Laurynas Šriupša

 

Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas Studentų g. 50-338, Kaunas +370 (640) 16 1 24 laurynas.sriupsa@ktu.lt
Domantas Jankauskas Projekto laborantas Studentų g. 50-338, Kaunas +370 (657) 84 6 68 domantas.jankauskas@ktu.lt
Domantas Pranckūnas Projekto technikas Studentų g. 50-338, Kaunas +370 (699) 64 4 18 domantas.pranckunas@ktu.lt
Jokūbas Arlauskis Projekto technikas Studentų g. 50-338, Kaunas +370 (683) 35 5 52 jokubas.arlauskis@ktu.lt
 

Doktorantai