Automatikos katedra

Automatikos katedra įkurta nuo 2014 m., apjungus Procesų valdymo ir Valdymo technologijų katedras. Šiuo metu katedroje dirba 21 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: automatizavimas ir valdymas, robotika, procesų modeliavimas ir optimizavimas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Automatikos ir valdymo“, „Robotikos“ bakalauro ir „Valdymo  technologijų“ magistrantūros studijų programas.

Daugiau:

Mokslo sritys:

T 001, T 007.

Tyrimų sritys:

1) Biotechnologiniai procesai. Pagrindiniai darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu biotechnologiniuose procesuose;

2) Robotika/Vaizdų apdorojimas/Kompiuterinė rega. Moksliniai tyrimai dedikuoti siekiant sukurti žmogui asistuojančią robotizuotą sistemą, galinčią autonomiškai justi 3D erdvę bei atpažinti žmogaus gestus (komandas) naudojant steroviziją ir skaitinio intelekto algoritmus. Tokios sistemos yra skirtos asistuoti žmonėms pačiu natūraliausiu būdu – interpretuojant gestais ar balsu duodamas komandas. Roboto 3D skanavimo sistema skirta justi supančiai erdvei ir leisti judėti neatsitrenkiant į esančius objektus. Taip pat vykdomi tyrimai susiję su akių judesių stebėsena.

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi robotikos, automatinio valdymo, transporto automatikos, pramonės automatikos, supervizorinio valdymo, valdymo sistemų, vykdymo sistemų, valdiklių, elektros pavarų, elektros pavarų valdymo, automatizavimo, intelektinio valdymo sistemų elementų, biotechnologinių procesų modeliavimo ir valdymo, technologinių procesų valdymo laboratorijose.

Kontaktai

Elvyra Grigaliūnienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 48-320, Kaunas
tel. +370 (37) 30 02 91
e. p. elvyra.grigaliuniene@ktu.ltl

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Mokslo projektai

Nacionaliniai:

 • ES fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas „Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai“, 2017–2021, dr. V. Galvanauskas;
 • ES struktūrinių fondų projektas „Savaime apsimokanti, intelektuali vaizdo atpažinimo, statistikos surinkimo, analizės ir grafinio atvaizdavimo sistema“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, 2017–2019, dr. A. Lipnickas;
 • ES struktūrinių fondų projektas „Industrinių robotų sistemų, pritaikytų mažaserijinei baldų gamybai, kūrimas“, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, 2018–2020, dr. V. Raudonis;
 • ES struktūrinių fondų projektas „Intelektinė automatizavimo platforma aukšto produktyvumo rekombinantinių baltymų biosintezei vykdyti, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“, 2018–2021, dr. R. Simutis;
 • MITA finansuojamas Technologinės plėtros projektas „Dirbtiniu intelektu grįstas daugialygio keitiklio hibridinei saulės ir vėjo elektrinei prototipo kūrimas“, 2019–2020, dr. R. Urniežius.

Užsakomieji projektai

 • SV9-2654, „Kompiuterinės regos ir sprendimo priėmimo algoritmų techninė galimybių studija“, dr. A. Lipnickas;
 • SV9-2147, „Eksperto išvada apie EKV skaitiklių įtaką karšto vandens tiekimo procesui“, dr. G. Dervinis;
 • SV9-2260, „Pažangių technologinių valdymo algoritmų nuotekų valykloje sukūrimas“, dr. D. Levišauskas;
 • SV9-2109, „Pažangių technologinių valdymo algoritmų nuotekų valykloje sukūrimas“, dr. D. Levišauskas;
 • SV9-2038, „Energijos sąnaudas pastato elektros tinkle mažinančių intelektualių algoritmų įdiegimo Arenos pastate galimybių studija“, dr. G. Petrauskas;
 • SV9-2047, „Namo šildymo sistemos modelio ir intelektualių valdymo algoritmų sukūrimas“, dr. G. Dervinis.

Pagrindinės publikacijos

Urniezius, Renaldas; Survyla, Arnas; Paulauskas, Dziugas; Bumelis, Vladas Algirdas; Galvanauskas, Vytautas. Generic estimator of biomass concentration for Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae fedbatch cultures based on cumulative oxygen consumption rate // Microbial cell factories. London : BioMed Central. eISSN 1475-2859. 2019, vol. 18, iss. 1, art. no. 190, p. 1-17. DOI: 10.1186/s12934-019-1241-7.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,402; AIF: 3,786; IF/AIF: 1,162; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,600]
Dirvanauskas, Darius; Maskeliūnas, Rytis; Raudonis, Vidas; Damaševičius, Robertas; Scherer, Rafal. HEMIGEN: human embryo image generator based on generative adversarial networks // Sensors. Basel : MDPI AG. ISSN 1424-8220. eISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 16, art. no. 3578, p. 1-16. DOI: 10.3390/s19163578.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,031; AIF: 3,797; IF/AIF: 0,798; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,009]
Dirvanauskas, Darius; Maskeliunas, Rytis; Raudonis, Vidas; Damasevicius, Robertas. Embryo development stage prediction algorithm for automated time lapse incubators // Computer methods and programs in biomedicine. Shannon, County Clare : Elsevier. ISSN 0169-2607. eISSN 1872-7565. 2019, vol. 177, p. 161- 174. DOI: 10.1016/j.cmpb.2019.05.027. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,424; AIF: 2,970; IF/AIF: 1,152; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,010]
Raškinis, Gailius; Paškauskaitė, Gintarė; Saudargienė, Aušra; Kazlauskienė, Asta; Vaičiūnas, Airenas. Comparison of phonemic and graphemic word to sub-word unit mappings for Lithuanian phone-level speech transcription // Informatica. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, iss. 3, p. 573-593. DOI: 10.15388/Informatica.2019.219. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,928; AIF: 2,188; IF/AIF: 0,881; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 011, T 007][Indėlis: 0,100]
Urniežius, Renaldas; Survyla, Arnas. Identification of functional bioprocess model for recombinant E. Coli cultivation process // Entropy. Basel : MDPI AG. eISSN 1099-4300. 2019, vol. 21, iss. 12, art. no. 1221, p. [1-14]. DOI: 10.3390/e21121221. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,419; AIF: 3,170; IF/AIF: 0,763; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Vaitkus, Vygandas. Adaptive control of biomass -specific growth rate in fed-batch biotechnological processes: a comparative study // Processes. Basel : MDPI AG. ISSN 2227-9717. 2019, vol. 7, iss. 11, art. no. 810, p. 1-18. DOI: 10.3390/pr7110810. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,963; AIF: 4,134; IF/AIF: 0,474; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Galvanauskas, Vytautas; Simutis, Rimvydas; Levišauskas, Donatas; Urniežius, Renaldas. Practical solutions for specific growth rate control systems in industrial bioreactors // Processes. Basel : MDPI AG. eISSN 2227-9717. 2019, vol. 7, iss. 10, art. no. 693, p. 1-13. DOI: 10.3390/pr7100693. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,963; AIF: 4,134; IF/AIF: 0,474; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Juočas, Lukas; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Woźniak, Marcin. Multi-focusing algorithm for microscopy imagery in assembly line using low-cost camera : original article //International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433- 3015. 2019, vol. 102, iss. 9-12, p. 3217-3227. DOI: 10.1007/s00170-019-03407-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,496; AIF: 3,472; IF/AIF: 0,718; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)][M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,300]
 

Katedros darbuotojai

Doc. Gintaras Dervinis

Katedros vedėjas

Studentų g. 48-320, Kaunas
tel. +370 (37) 300 290
e. p. gintaras.dervinis@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Galvanauskas Studentų g. 50-162, Kaunas vytautas.galvanauskas@ktu.lt
Donatas Levišauskas Studentų g. 50-153, Kaunas +370 (37) 30 02 61 donatas.levisauskas@ktu.lt
 Rimvydas Simutis Studentų g. 50-154, Kaunas  +370 (68) 23 36 96  rimvydas.simutis@ktu.lt@ktu.lt
Vidas Raudonis Studentų g. 48-325A, Kaunas vidas.raudonis@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Leonas Balaševičius Studentų g. 48-324, Kaunas +370 (61) 53 19 69 leonas.balasevicius@ktu.lt
Virginijus Baranauskas Studentų g. 48-318, Kaunas virginijus.baranauskas@ktu.lt
Kęstutis Brazauskas Studentų g. 50-156, Kaunas kestutis.brazauskas@ktu.lt
Vytautas Gargasas Studentų g. 48-220, Kaunas vytautas.gargasas@ktu.lt
Arūnas Lipnickas Studentų g. 48-109, Kaunas +370 (65) 22 49 32 arunas.lipnickas@ktu.lt
Kastytis Ratkevičius

Studentų g. 65-108, Kaunas;

Studentų g. 48-325A, Kaunas

kastytis.ratkevicius@ktu.lt
Vidas Raudonis Studentų g. 48-325A, Kaunas vidas.raudonis@ktu.lt
Tomas Tekorius Studentų g. 50-162, Kaunas +370 (37) 30 02 61 tomas.tekorius@ktu.lt
Renaldas Urniežius Studentų g. 48-318, Kaunas renaldas.urniezius@ktu.lt
Vygandas Vaitkus Studentų  g. 50 -156, Kaunas vygandas.vaitkus@ktu.lt
Gytis Petrauskas gytis.petrauskas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Andrius Knyš Studentų g. 48-209, Kaunas +370 (37) 45 43 29 andrius.knys@ktu.lt
Darius Ezerskis Studentų g. 48, Kaunas +370 (61) 53 19 69 darezer@gmail.com
Kęstas Rimkus Studentų g. 48-111, Kaunas kestas.rimkus@ktu.lt
Gintautas Narvydas Studentų g. 48-111, Kaunas gintautas.narvydas@ktu.lt
Jolanta Repšytė Studentų g. 50-163, Kaunas jolanta.repsyte@ktu.lt

Doktorantai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Gintarė Paškauskaitė Doktorantė
Aurimas Kudarauskas Doktorantas
Rytis Augustauskas Doktorantas
Domas Jonaitis Doktorantas
Mantas Butkus Doktorantas
Romas Vijeikis Doktorantas
Arnas Survyla Doktorantas
Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Bražėnas Juozas Technikas juozas.brazenas@ktu.lt
Motiejūnas Vitas Technikas vitas.motiejunas@ktu.lt
Tubelis Faustas Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 48-314, Kaunas faustas.tubelis@ktu.lt
Černys Petras Algimantas Vyresnysis laborantas petras.cernys@ktu.lt

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dimšienė Ieva Projekto laborantas
Survyla Arnas Projekto analitikas
Survyla Arnas Projekto laborantas