Automatikos katedra

Automatikos katedra įkurta nuo 2014 m., apjungus Procesų valdymo ir Valdymo technologijų katedras. Šiuo metu katedroje dirba 21 dėstytojas, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: automatizavimas ir valdymas, robotika, procesų modeliavimas ir optimizavimas, intelektinės valdymo sistemos, biotechnologinių procesų modeliavimas, optimizavimas ir valdymas.

Katedros dėstytojai koordinuoja „Automatikos ir valdymo“, „Intelektinės robotikos sistemų“ bakalauro ir „Valdymo  technologijų“ magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001, T 007.

Tyrimų sritys:

1) Biotechnologiniai procesai. Pagrindiniai darbai susieti su pažangių modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų bei skaitinio intelekto algoritmų taikymu biotechnologiniuose procesuose.

-> Mokslo grupė “Kompleksinių procesų valdymas ir optimizavimas

2) Robotika/Vaizdų apdorojimas/Kompiuterinė rega. Moksliniai tyrimai dedikuoti siekiant sukurti žmogui asistuojančią robotizuotą sistemą, galinčią autonomiškai justi 3D erdvę bei atpažinti žmogaus gestus (komandas) naudojant steroviziją ir skaitinio intelekto algoritmus. Tokios sistemos yra skirtos asistuoti žmonėms pačiu natūraliausiu būdu – interpretuojant gestais ar balsu duodamas komandas. Roboto 3D skanavimo sistema skirta justi supančiai erdvei ir leisti judėti neatsitrenkiant į esančius objektus. Taip pat vykdomi tyrimai susiję su akių judesių stebėsena.

-> Mokslo grupė “Išmaniosios automatinio valdymo sistemos ir robotika

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi robotikos, automatinio valdymo, transporto automatikos, pramonės automatikos, supervizorinio valdymo, valdymo sistemų, vykdymo sistemų, valdiklių, elektros pavarų, elektros pavarų valdymo, automatizavimo, intelektinio valdymo sistemų elementų, biotechnologinių procesų modeliavimo ir valdymo, technologinių procesų valdymo laboratorijose.

Kontaktai

Elvyra Grigaliūnienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 48-320, Kaunas
tel. +370 (37) 30 02 91
e. p. elvyra.grigaliuniene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020-2022 m.

Mokslo projektai

Nacionaliniai:

 • MITA technologinės plėtros projektas „Spiralinio šaldiklio su išmanumo funkcija ir naujų šaldymo receptų kūrimo mokymu“, 2021-2022, dr. R. Urniežius;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami” projektas „Biotechnologinių procesų būsenos įvertinimo programinių jutiklių sistemos sukūrimas ir taikymas“, 2020-2023, dr. R. Urniežius;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektas „Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas“, 2020–2023, dr. J. Repšytė, dr. D. Jegelevičius;
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projektas „Industrinės robotų sistemos, pritaikytos gaminių dėjimui į judančią konvejerio liniją, kūrimas“, 2020-2022, dr. V. Raudonis;
 • ES struktūrinių fondų pagal investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas” projektas „Substratų nepertraukiamo dozavimo įrenginys bioprocesų programiniam valdymui“, 2020-2022, dr. V. Baranauskas;
 • MITA technologinės plėtros projektas „Dirbtiniu intelektu grįstas daugialygio keitiklio hibridinei saulės ir vėjo elektrinei prototipo kūrimas“, 2019–2020, dr. R. Urniežius;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektas „Intelektinė automatizavimo platforma aukšto produktyvumo rekombinantinių baltymų biosintezei vykdyti“, 2018–2021, dr. R. Urniežius;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ projektas „Industrinių robotų sistemų, pritaikytų mažaserijinei baldų gamybai, kūrimas“, 2018–2020, dr. V. Raudonis;
 • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas „Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai“, 2017–2021, dr. V. Galvanauskas.

Instituciniai:

 • KTU Mokslo ir inovacijų fondo projektas „Baldinių detalių paviršių vizualinių defektų aptikimo sistemos kūrimas“, 2022–2022, dr. A. Lipnickas.

Užsakomieji projektai

 • SV9-4228, „Kompiuterinės regos metodų tyrimas ir kūrimas viso žmogaus kūno automatiniam vizualiniam įvertinimui“, 2021–2022, dr. V. Raudonis;
 • SV9-1264, „Efektyvios valdymo sistemos biotechnologinių procesų pamaitinimo tirpalų valdymui sukūrimas ir tyrimas“, 2017–2020, dr. R. Urniežius.

Pagrindinės publikacijos

Berzins, Kristaps; Muiznieks, Reinis; Baumanis, Matiss R.; Strazdina, Inese; Shvirksts, Karlis; Prikule, Santa; Galvanauskas, Vytautas; Pleissner, Daniel; Pentjuss, Agris; Grube, Mara; Kalnenieks, Uldis; Stalidzans, Egils. Kinetic and stoichiometric modeling-based analysis of do-cosahexaenoic acid (DHA) production potential by C.cohnii from glycerol, glucose and ethanol // Marine drugs. Basel : MDPI. ISSN 1660-3397. 2022, vol. 20, iss. 2, art. no. 115, p. 1-18. DOI: 10.3390/md20020115. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,085; AIF: 4,681; IF/AIF: 1,299; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,042]
Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Raudonis, Vidas; Sutiene, Kristina. Forecasting municipal solid waste in Lithuania by incorporating socioeconomic and geographical factors // Waste management. Oxford : Elsevier. ISSN 0956-053X. eISSN 1879-2456. 2022, vol. 140, p. 31-39. DOI: 10.1016/j.wasman.2022.01.004. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,816; AIF: 8,353; IF/AIF: 1,055; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N 001, T 001, N 009] [Indėlis: 0,333]
Bolmanis, Emils; Grigs, Oskars; Kazaks, Andris; Galvanauskas, Vytautas. High-level production of recombinant HBcAg virus-like particles in a mathematically modelled P. pastoris GS115 Mut+ bioreactor process under controlled residual methanol concentration // Bioprocess and biosystems engineering. New York : Springer. ISSN 1615-7591. eISSN 1615-7605. 2022, vol. 45, iss. 9, p. 1447-1463. DOI: 10.1007/s00449-022-02754-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,434; AIF: 6,269; IF/AIF: 0,547; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,250]
Petrauskas, Gytis; Svinkunas, Gytis. Application of single-phase supply AC-DC-AC VFD for power factor improvement in LED lighting devices loaded power distribution lines // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 5955, p. 1-24. DOI: 10.3390/app12125955. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Raudonis, Vidas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Eidimtas, Linas. ANN hybrid model for forecasting landfill waste potential in Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 7, art. no. 4122, p. 1-16. DOI: 10.3390/su14074122. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, N 009] [Indėlis: 0,450]
Vijeikis, Romas; Raudonis, Vidas; Dervinis, Gintaras. Efficient violence detection in surveillance // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 6, art. no. 2216, p. 1-15. DOI: 10.3390/s22062216. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Baranauskas, Virginijus; Jakas, Žydrūnas; Šarkauskas, Kastytis Kiprijonas; Bartkevičius, Stanislovas Kęstutis; Dervinis, Gintaras; Dervinienė, Alma; Balaševičius, Leonas; Raudonis, Vidas; Urniežius, Renaldas; Repšytė, Jolanta. Mobile robots’ collision prediction based on virtual cocoons // Intelligent automation and soft computing. San Antonio, TX : Tech science press. ISSN 1079-8587. eISSN 2326-005X. 2022, vol. 32, iss. 3, p. 1343-1356. DOI: 10.32604/iasc.2022.022288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,401; AIF: 5,530; IF/AIF: 0,615; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 1,000]
Galvanauskas, Vytautas (autorius, išradimo); Simutis, Rimvydas (autorius, išradimo); Levišauskas, Donatas (autorius, išradimo); Urniežius, Renaldas (autorius, išradimo); Vaitkus, Vygandas (autorius, išradimo); Tekorius, Tomas (autorius, išradimo); Butkus, Mantas (autorius, išradimo); Survyla, Arnas (autorius, išradimo). Maitinimo profilių, skirtų valdyti pusiau-periodinius rekombinantinių E. coli kultivavimo procesus, formavimo ir adaptavimo būdas / išradėjai: V. Galvanauskas, R. Simutis, D. Levišauskas, R. Urniežius, V. Vaitkus, T. Tekorius, M. Butkus, A. Survyla; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6861 B. 2021-11-10. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė; Espacenet] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Survyla, Arnas; Levisauskas, Donatas; Urniezius, Renaldas; Simutis, Rimvydas. An oxygen-uptake-rate-based estimator of the specific growth rate in Escherichia coli BL21 strains cultivation processes // Computational and structural biotechnology journal. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2001-0370. 2021, vol. 19, p. 5856-5863. DOI: 10.1016/j.csbj.2021.10.015. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 7,271; AIF: 5,817; IF/AIF: 1,249; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,10; SNIP: 1,897; SJR: 1,908; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 1,000]
Grigs, Oskars; Bolmanis, Emils; Galvanauskas, Vytautas. Application of in-situ and soft-sensors for estimation of recombinant P. pastoris GS115 biomass concentration: a case analysis of HBcAg (Mut+) and HBsAg (MutS) production processes under varying conditions // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 4, art. no. 1268, p. 1-35. DOI: 10.3390/s21041268. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 0,333]
Augustauskas, Rytis; Lipnickas, Arūnas; Surgailis, Tadas. Segmentation of drilled holes in texture wooden furniture panels using deep neural network // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 11, art. no. 3633, p. 1-26. DOI: 10.3390/s21113633. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 0,667]
Raudonis, Vidas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Sutiene, Kristina. Fast multi-focus fusion based on deep learning for early-stage embryo image enhancement // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 3, art. no. 863, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21030863. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 007, N 001, N 009] [Indėlis: 0,334]
Urniezius, Renaldas; Kemesis, Benas; Simutis, Rimvydas. Bridging offline functional model carrying aging-specific growth rate information and recombinant protein expression: entropic extension of Akaike information criterion // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. 2021, vol. 23, iss. 8, art. no. 1057, p. 1-14. DOI: 10.3390/e23081057. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,524; AIF: 3,837; IF/AIF: 0,657; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,00; SNIP: 1,059; SJR: 0,468; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 007, T 001] [Indėlis: 1,000]
Matukaitis, Mindaugas; Urniezius, Renaldas; Masaitis, Deividas; Zlatkus, Lukas; Kemesis, Benas; Dervinis, Gintaras. Synchronized motion profiles for inverse-dynamics-based online control of three inextensible segments of trunk-type robot actuators // Applied sciences. Basel : MDPI. eISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 7, art. no. 2946, p. 1-28. DOI: 10.3390/app11072946. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 3,00; SNIP: 1,068; SJR: 0,435; Q2 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,751]
Valiuškaitė, Viktorija; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Krilavičius, Tomas. Deep learning based evaluation of spermatozoid motility for artificial insemination // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 1, art. no. 72, p. 1-14. DOI: 10.3390/s21010072. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001, T 007] [Indėlis: 0,400]
Damaševičius, Robertas; Maskeliūnas, Rytis; Narvydas, Gintautas; Narbutaitė, Rūta; Połap, Dawid; Woźniak, Marcin. Intelligent automation of dental material analysis using robotic arm with Jerk optimized trajectory // Journal of ambient intelligence and humanized computing. Berlin : Springer. ISSN 1868- 5137. eISSN 1868-5145. 2020, vol. 11, p. 6223-6234. DOI: 10.1007/s12652-020-02605-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,104; AIF: 4,143; IF/AIF: 1,714; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 002, T 007] [Indėlis: 0,166]
Augustauskas, Rytis; Lipnickas, Arūnas. Improved pixel-level pavement-defect segmentation using a deep autoencoder // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 9, art. no. 2557, p. 1-21. DOI: 10.3390/s20092557. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 1,000]
Žemgulys, Julius; Raudonis, Vidas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas. Recognition of basketball referee signals from real-time videos // Journal of ambient intelligence and humanized computing. Berlin : Springer. ISSN 1868-5137. eISSN 1868-5145. 2020, vol. 11, iss. 3, p. 979-991. DOI: 10.1007/s12652- 019-01209-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,104; AIF: 4,143; IF/AIF: 1,714; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007] [Indėlis: 0,500]
Trzcionka, Agata; Narbutaite, Ruta; Pranckeviciene, Alma; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Narvydas, Gintautas; Połap, Dawid; Mocny-Pachońska, Katarzyna; Wozniak, Marcin; Tanasiewicz, Marta. In vitro analysis of quality of dental adhesive bond systems applied in various conditions // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 891, p. 1-10. DOI: 10.3390/COATINGS10090891.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,881; AIF: 5,285; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 002, T 007] [Indėlis: 0,100]
Butkus, Mantas; Repšytė, Jolanta; Galvanauskas, Vytautas. Fuzzy logic-based adaptive control of specific growth rate in fed-batch biotechnological processes. A simulation study // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 19, art. no. 6818, p. 1-12. DOI: 10.3390/app10196818.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 007] [Indėlis: 1,000]
 

Katedros darbuotojai

Doc. Gintaras Dervinis

Katedros vedėjas

Studentų g. 48-320, Kaunas
tel. +370 (37) 300 290
e. p. gintaras.dervinis@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Vytautas Galvanauskas Studentų g. 50-162, Kaunas vytautas.galvanauskas@ktu.lt
Donatas Levišauskas Studentų g. 50-153, Kaunas +370 (37) 30 02 61 donatas.levisauskas@ktu.lt
 Rimvydas Simutis Studentų g. 50-154, Kaunas  +370 (68) 23 36 96  rimvydas.simutis@ktu.lt@ktu.lt
Vidas Raudonis Studentų g. 48-325A, Kaunas vidas.raudonis@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Leonas Balaševičius Studentų g. 48-324, Kaunas +370 (61) 53 19 69 leonas.balasevicius@ktu.lt
Virginijus Baranauskas Studentų g. 48-318, Kaunas virginijus.baranauskas@ktu.lt
Kęstutis Brazauskas Studentų g. 50-156, Kaunas kestutis.brazauskas@ktu.lt
Vytautas Gargasas Studentų g. 48-220, Kaunas vytautas.gargasas@ktu.lt
Arūnas Lipnickas Studentų g. 48-109, Kaunas +370 (65) 22 49 32 arunas.lipnickas@ktu.lt
Kastytis Ratkevičius

Studentų g. 65-108, Kaunas;

Studentų g. 48-325A, Kaunas

kastytis.ratkevicius@ktu.lt
Vidas Raudonis Studentų g. 48-325A, Kaunas vidas.raudonis@ktu.lt
Tomas Tekorius Studentų g. 50-162, Kaunas +370 (37) 30 02 61 tomas.tekorius@ktu.lt
Renaldas Urniežius Studentų g. 48-318, Kaunas renaldas.urniezius@ktu.lt
Vygandas Vaitkus Studentų  g. 50 -156, Kaunas vygandas.vaitkus@ktu.lt
Gytis Petrauskas gytis.petrauskas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Andrius Knyš Studentų g. 48-209, Kaunas +370 (37) 45 43 29 andrius.knys@ktu.lt
Darius Ezerskis Studentų g. 48, Kaunas +370 (61) 53 19 69 darezer@gmail.com
Kęstas Rimkus Studentų g. 48-111, Kaunas kestas.rimkus@ktu.lt
Gintautas Narvydas Studentų g. 48-111, Kaunas gintautas.narvydas@ktu.lt
Jolanta Repšytė Studentų g. 50-163, Kaunas jolanta.repsyte@ktu.lt
Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Bražėnas Juozas Technikas juozas.brazenas@ktu.lt
Motiejūnas Vitas Technikas vitas.motiejunas@ktu.lt
Tubelis Faustas Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 48-314, Kaunas faustas.tubelis@ktu.lt
Černys Petras Algimantas Vyresnysis laborantas petras.cernys@ktu.lt

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dimšienė Ieva Projekto laborantas
Survyla Arnas Projekto analitikas
Survyla Arnas Projekto laborantas
 

Doktorantai