Biotechnologinių procesų pažangių valdymo sistemų kūrimas ir tyrimas (BioVal)

 

Projekto nr.: MIP-056/2013

Projekto aprašymas:

Tikslas: Sukurti inovatyvius programinius jutiklius ir valdymo schemas biotechnologinių procesų santykinio augimo greičio valdymui. 2013 metais sukurti programiniai jutikliai biotechnologinių procesų biomasės santykinio augimo greičio, biomasės koncentracijos ir produkto koncentracijos vertinimui realiuoju laiku. Atlikti pasiūlytų metodų eksperimentiniai tikslumo tyrimai. Gauti rezultatai pristatyti dviejose tarptautinėse konferencijose ir paskelbti tarptautiniuose žurnaluose. Pasiūlytas naujas biotechnologinių procesų optimizavimo metodas, besiremiantis Pontriagino maksimumo principu ir eksperimentiniais kultivavimo duomenimis. Metodas patikrintas imitacinio matematinio modeliavimo būdu ir eksperimentiniais testais. Paruoštas mokslinis straipsnis, kuris priimtas spaudai tarptautiniame žurnale su citavimo indeksu.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Metodas.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: UAB „Biotechpharma"

Vadovas:
Rimvydas Simutis

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas