Industrinės robotų sistemos, pritaikytos gaminių dėjimui į judančią konvejerio liniją, kūrimas

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0061

Projekto aprašymas:

Projekto metu partneriai UAB Vekompani ir Kauno technologijos universitetas atliko mokslinius tyrimus ir išsprendė mokslinius uždavinius, kylančius norint sukurti industrinę robotų sistemą, kuri yra pritaikyta gaminių dėjimui į judančia konvejerio liniją. Sukurta sistema galima manipuliuoti nedidelių gabaritų gaminiais ir lankščiai integruoti į jau egzistuojančią konvejerinę sistemą. Robotinė celė (sistema) padės gamybos įmonėms automatizuoti rankinį darbą, didinti gamybos našumą, mažinti kaštus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“


Projekto rezultatai:

Robotinė celė (sistema), tinkama komercializavimui, padės gamybos įmonėms automatizuoti rankinį darbą, didinti gamybos našumą, mažinti kaštus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-11-20

Projekto koordinatorius: VEKOMPANI, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vidas Raudonis

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas