Industrinės robotų sistemos, pritaikytos gaminių dėjimui į judančią konvejerio liniją, kūrimas

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0061

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-11-20

Projekto koordinatorius: VEKOMPANI, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vidas Raudonis

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas