Išmaniųjų technologijų įrenginys, tamsiuoju paros metu perspėjantis vairuotojus nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais

   

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-09-0013

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-01 - 2022-02-28

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Darius Gailius

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Elektros ir elektronikos fakultetas, Metrologijos institutas