KRUONIS FPV

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-04-0019

Projekto aprašymas:

„Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) – yra strateginės svarbos bendrovė, Lietuvos Energijos (LE) įmonių grupės dalis, vienijanti valstybės valdomus elektros energijos gamybos pajėgumus, iš kurių vienas – Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (Kruonio HAE). Pagrindinis LEG uždavinys – sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo. Siekdama tinkamai ir efektyviai vykdyti pavestas funkcijas, bendrovė didelę reikšmę skiria techninei ir mokslinei pažangai, specialistų ugdymui, savo veikloje intensyviai diegia mokslo ir technikos naujoves.LEG įgyvendinamo projekto esmė – iš esmės patobulinti plūduriuojančios saulės elektrinės (FPV) sistemą, ją pritaikyti hidroelektrinės (HE) baseiną veikiančioms darbo sąlygoms (kintantis vandens lygis, užšąlantis telkinys) ir sukurti naują valdiklį valdantį saulės elektrinės ir HE sistemą su unikaliu skaitiniu intelektu pagrįstu valdymo algoritmu, kuris leistų HE teikti naujas paslaugas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-02-25 - 2021-02-25

Projekto koordinatorius: AB "Lietuvos energijos gamyba"

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Saulius Gudžius

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas