Optimizuotos gyvenamųjų pastatų baterijų energijos kaupimo sistemos (ORBES)

 

Projekto nr.: EMP474

Projekto finansavimas:

Baltijos mokslinių tyrimų programa finansuojama iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-01 - 2023-12-31

Projekto koordinatorius: TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Projekto partneriai: Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas, RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

Vadovas:
Audrius Jonaitis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas