Optimizuotos gyvenamųjų pastatų baterijų energijos kaupimo sistemos (ORBES)

 

Projekto nr.: EMP474

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – įvertinti ir padidinti elektros energijos kaupimo sistemų potencialą gyvenamiesiems pastatams, siekiant maksimaliai išnaudoti šios naujos technologijos privalumus, ypač atsižvelgiant į Baltijos jūros regiono specifiką.
Projekto techninė specifikacija:
Specialių (galinčių atsižvelgti į vietos sąlygas) modelių, skirtų tiksliai prognozuoti elektros energijos poreikį ir gamybą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, sukūrimas ir tyrimas, siekiant sumažinti energijos vartojimą iš įprastų energijos šaltinių.
Energijos valdymo profilių nustatymas/sukūrimas ir tyrimas, leidžiantis mikrotinklui generuoti tiesiogines pajamas tiekiant perteklinę energiją DSO.
Energijos posistemio, kurį sudaro daugybė mikrotinklų, sujungtų su bendra energijos sistema, savybių tyrimas. HLCA (high level control algorithms) sukūrimas ir tyrimas, leidžiantis tokiam energijos posistemiui (ar net vienam mikrotinklui) dalyvauti DSO balansavimo rinkoje, taip pat energijos tiekimui esant pikinei DSO apkrovai.
BESS veikimo sąlygų analizė įvairiais Baltijos regiono scenarijais. Patobulinti modelius ir HLCA, naudojant specifinių BESS parametrus ir veikimo profilius bei kitus naudingus eksploatacinius duomenis.

Projekto finansavimas:

Baltijos mokslinių tyrimų programa finansuojama iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų


Projekto rezultatai:

Gauti rezultatai: sudaryti elektros vartojimo ir gamybos profilių prognozės modeliai, sukurti atsinaujinančių energijos šaltinių su energijos kaupikliais charakteristikų gyvenamajam sektoriui optimizavimo algoritmai, sudaryti energijos kaupiklių valdymo modeliai. Rezultatai publikuoti trijose mokslinėse publikacijose ir paskelbti dviejose mokslinėse konferencijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-01 - 2023-12-31

Projekto koordinatorius: TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Projekto partneriai: Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas, RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

Vadovas:
Audrius Jonaitis

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas