Pabėgių medienos bioremediacijos tyrimai ir technologijų kūrimas (BIOREM)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-010

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Donatas Levišauskas

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas