Sveiko senėjimo priežiūros sprendimo sukūrimas

   

Projekto nr.: 01.2.1-LVPA-K-856-01-0208

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Būsto automatika, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolanta Repšytė, Darius Jegelevičius

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Automatikos katedra, Biomedicininės inžinerijos institutas, Elektros ir elektronikos fakultetas, Medicininių vaizdų ir informacijos apdorojimo laboratorija