Trumpalaikė mokslinė išvyka į 32-ą tarptautinę konferenciją ISC 2018

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-06-0134

Projekto aprašymas:

Tikslas – pristatyti stendinį pranešimą tema An Application of Self-Organizing Maps for Clustering of Fresh Cheese with Added Nisin Z Producing Lactococcus Lactis Bacteria Strains ilgamestės tarptautinės konferencijos 32nd International Symposium on Chromatography (ISC 2018) sekcijoje Chemometrics, quality by design, data processing.Dalyvavimas prestižinėje tarptautinėje konferencijoje ISC 2018 leistų kelti kvalifikaciją analizinėje chemijoje taikomų didelių duomenų kiekių apdorojimo metodų, skirtų interpretuoti, klasifikuoti, vizualizuoti ir kt. srityje. Konferencijos metu tikimasi užmegzti naujus kontaktus, taip siekiant plėsti bendradarbiavimo galimybes su užsienio kolegomis teikiant projektus ar publikacijas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-03-19 - 2018-09-28

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Paulius Kaškonas

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas