Elektros ir elektronikos fakultetas

Elektros ir elektronikos fakultete studentams siūlomos 6 pirmosios pakopos (bakalauro), 5 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos bei dviejų mokslo krypčių doktorantūra. Rengiami tiek itin plataus, tiek labiau specifinio profilio inžinerijos specialistai, po studijų dirbantys automatikos, telekomunikacijų, elektros, robotikos ir elektronikos srityse.

Rask studijas

Misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui, formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

Vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu bei perdavimu.

Elektros ir elektronikos fakultetas buvo įkurtas 2014 sausio 2d. reorganizavus Telekomunikacijų ir elektronikos bei Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetus. KTU Elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslu kurdami inovatyvius ir pritaikomus sprendimus, atlikdami aktualius tyrimus ir siūlydami idėjas tobulėjimui. Aktyviai mokslinį darbą dirbantys dėstytojai siekia kuo daugiau turimos patirties perduoti studentams. Teorinės žinios čia iškart pritaikomos praktikoje ne tik laboratorinių darbų, bet ir įvairių projektų, tyrimų ar užsakomųjų darbų metu. Fakultete labai vertinamas studentų inciatyvumas ir kūrybiškumas, siekiama, kad studijuoti būtų ne tik naudinga, bet ir įdomu.

1947 m. – įkurtas Elektrotechnikos fakultetas Kauno valstybiniame universitete. Elektros mokslo studijų pradžia sutampa su Lietuvos universiteto Kaune įkūrimu.

1950 m. – Kauno valstybinio universiteto techniškieji fakultetai pavadinti Kauno politechnikos institutu.

1964 m. – Kauno politechnikos institute įkurtas Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas.

1967 m. – Kauno politechnikos institute įkurtas Automatikos fakultetas.

1988 m. – Kauno politechnikos institute Elektrotechnikos fakultetas reorganizuotas į Energetikos fakultetą.

1993 m. – Kauno technologijos universitete (KTU) Automatikos fakultetas sujungtas su Energetikos fakultetu ir pavadintas Elektrotechnikos ir automatikos fakultetu.

2005 m. – KTU Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas pervadintas į Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetą.

2014 m. – KTU įkurtas Elektros ir elektronikos fakultetas reorganizavus Telekomunikacijų ir elektronikos bei Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetus, kurio dekanu išrinktas prof. dr. Algimantas Valinevičius.

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto istorijoje pažymimi svarbūs asmenys: prof. K. Baršauską, doc. J. Matulionį, doc. A.Barauską, doc. E. Vaineikį, prof. J. Daunorą, doc. dr. S. Mickūnas, prof. dr. B. Dekeris, prof. dr. A. Valinevičius, prof. L. Kaulakį, doc. J. Kauną, doc. J. Zdanį, doc. J. Stanaitį ir kt.

Per savo veiklos metus fakultetas parengė daugiau kaip 13 tūkstančių elektros ir valdymo inžinerijos specialistų.  Bėgant metams, keitėsi fakulteto ir jo katedrų pavadinimai, specialybės, studijų programos, gerėjo katedrų laboratorinė bazė.

Dekanatas

Prof. dr. Algimantas Valinevičius

Dekanas

Doc. dr. Alma Dervinienė

Studijų prodekanė

Prof. dr. Darius Andriukaitis

Mokslo prodekanas

Doc. dr. Mindaugas Žilys

Administravimo vadovas
 

Partneriai ir bendradarbiavimas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku