Elektros ir elektronikos fakultetas – studijuok dėl savęs

Rask studijas

Elektros ir elektronikos fakultetas buvo įkurtas 2014 sausio 2d. reorganizavus Telekomunikacijų ir elektronikos bei Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetus. KTU Elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkai sėkmingai bendradarbiauja su verslu kurdami inovatyvius ir pritaikomus sprendimus, atlikdami aktualius tyrimus ir siūlydami idėjas tobulėjimui. Aktyviai mokslinį darbą dirbantys dėstytojai siekia kuo daugiau turimos patirties perduoti studentams. Teorinės žinios čia iškart pritaikomos praktikoje ne tik laboratorinių darbų, bet ir įvairių projektų, tyrimų ar užsakomųjų darbų metu. Fakultete labai vertinamas studentų inciatyvumas ir kūrybiškumas, siekiama, kad studijuoti būtų ne tik naudinga, bet ir įdomu.

Elektros ir elektronikos fakultetas tai tarptautinius mokslo ir studijų standartus atitinkantis universiteto padalinys, konkurencingas tarptautinėje erdvėje savo mokslo ir studijų kryptyje, inovatyvus, atviras visuomenei ir verslui, aktyviai dalyvaujantis universiteto misijos, strateginių veiklų ir tikslų įgyvendinime.

1947 m. – įkurtas Elektrotechnikos fakultetas Kauno valstybiniame universitete. Elektros mokslo studijų pradžia sutampa su Lietuvos universiteto Kaune įkūrimu.

1950 m. – Kauno valstybinio universiteto techniškieji fakultetai pavadinti Kauno politechnikos institutu.

1964 m. – Kauno politechnikos institute įkurtas Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas.

1967 m. – Kauno politechnikos institute įkurtas Automatikos fakultetas.

1988 m. – Kauno politechnikos institute Elektrotechnikos fakultetas reorganizuotas į Energetikos fakultetą.

1993 m. – Kauno technologijos universitete (KTU) Automatikos fakultetas sujungtas su Energetikos fakultetu ir pavadintas Elektrotechnikos ir automatikos fakultetu.

2005 m. – KTU Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas pervadintas į Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetą.

2014 m. – KTU įkurtas Elektros ir elektronikos fakultetas reorganizavus Telekomunikacijų ir elektronikos bei Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetus, kurio dekanu išrinktas prof. dr. Algimantas Valinevičius.

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto istorijoje pažymimi svarbūs asmenys: prof. K. Baršauską, doc. J. Matulionį, doc. A.Barauską, doc. E. Vaineikį, prof. J. Daunorą, doc. dr. S. Mickūnas, prof. dr. B. Dekeris, prof. dr. A. Valinevičius, prof. L. Kaulakį, doc. J. Kauną, doc. J. Zdanį, doc. J. Stanaitį ir kt.

Per savo veiklos metus fakultetas parengė daugiau kaip 13 tūkstančių elektros ir valdymo inžinerijos specialistų.  Bėgant metams, keitėsi fakulteto ir jo katedrų pavadinimai, specialybės, studijų programos, gerėjo katedrų laboratorinė bazė.

 

Dekanatas

Algimantas Valinevičius

Prof. dr. Algimantas Valinevičius

Dekanas
Alma Dervinienė

Doc. dr. Alma Dervinienė

Studijų prodekanė
Darius Andriukaitis

Prof. dr. Darius Andriukaitis

Mokslo prodekanas
Mindaugas Žilys

Doc. dr. Mindaugas Žilys

Administravimo vadovas
 

Partneriai ir bendradarbiavimas