Elektros energetikos sistemų katedra

Elektros energetikos sistemų katedra sukurta nuo 2014 m., apjungus Elektros ir valdymo įtaisų,  Elektros inžinerijos, Ergonomikos ir Elektros sistemų katedras.

 

Katedros dėstytojai koordinuoja „Atsinaujinančiosios energetikos“,  „Elektros inžinerijos“ bakalauro ir „Elektros energetikos inžinerijos“, „Energijos technologijos ir ekonomika“ magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001, T 006.

Tyrimų sritys:

1) Skaitinis intelektas.  Mokslinė veikla apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

-> Mokslo grupė “Skaitinis intelektas

2) Elektros ir energetikos sistemos. Pagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas.

-> Mokslo grupė “Elektros ir energetikos sistemos

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro, elektros mašinų charakteristikų tyrimo, elektrotechninių medžiagų, energetinių skaičiavimų, elektrinių ir pastočių procesų, aukštųjų įtampų, elektros sistemų, elektros sistemų automatikos, aukštųjų įtampų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių, mikromašinų, aukštosios įtampos bandymų ir atsinaujinančių energijos šaltinių, mikroprocesorinių įtaisų ir modeliavimo, galios elektronikos, saulės ir vėjo energijos keitiklių, elektros ir valdymo įtaisų, atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo, energiją taupančių galios įtaisų tyrimo, elektros grandinių, elektromagnetinių laukų, elektromagnetinių laukų modeliavimo, elektromagnetinių laukų įtaisų, elektromagnetinių laukų tyrimo, žmogaus saugos, ergonomikos, šviesos technikos, elektros  ir elektronikos grandinių, taikomosios elektrotechnikos laboratorijose.

Kontaktai

Lina Startienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 48 – 144a, Kaunas
tel. +370 (37) 30 02 81
e. p. lina.startiene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020-2022 m.

Mokslo projektai

Tarptautiniai:

  • Jungtinė Baltijos ir Šiaurės šalių energetikos tyrimų programos projektas „Baltijos šalių sujungimas, naudojant jūros energijos centrus (BaltHub)“, 2021-2023, dr. S. Gudžius;
  • Baltijos mokslinių tyrimų programos finansuojamos iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų projektas „Optimizuotos gyvenamųjų pastatų baterijų energijos kaupimo sistemos (ORBES)“, 2020-2023, dr. A. Jonaitis;
  • Programos „Horizontas 2020“ projektas „Išmanaus tinklo kompetencijų centras mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo gebėjimų stiprinimui energetikos transformacijai (SMAGRINET)“, 2019–2021, dr. D. Gudžius.

Nacionaliniai:

  • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektas „KRUONIS FPV“, 2019–2021, dr. D. Gudžius;
  • LMT mokslininkų grupių projektas „Giluminiu mokymusi grįsta automatinė sistema jūros dugno vaizdų atpažinimui ir kiekybinei analizei (DEMERSAL)“, 2019–2022, habil. dr. A. Verikas.

Užsakomieji projektai

  • SV9-2907, „Indukuotos įtampos oro linijose matavimo metodas ir indukuotos įtampos matematinio skaičiavimo modelio parengimas“, dr. S. Gudžius;
  • SV9-3053, “Energijos kaupimo technologijų identifikavimo ir energijos kaupimo sistemos optimalių techninių parametrų nustatymo studija Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimui iki ir po Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais”, dr. S. Gudžius;
  • ““Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo tikimybiniu metodu 2019-2030 m.” modelio, Lietuvos elektros energetikos adekvatumo skaičiavimo rezultatų ir vertinimo atnaujinimas”, dr. S. Gudžius;
  • “Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo Baltijos ir Lietuvos elektros energetikos sistemų avarinės sinchronizacijos su Lenkija ir nuolatinio izoliuoto darbo iki 2025 m. scenarijais”, dr. S. Gudžius.

Pagrindinės publikacijos

Kielaitė-Gulla, Aistė (autorius, išradimo); Raišutis, Renaldas (autorius, išradimo); Strupas, Kęstutis (autorius, išradimo); Samuilis, Artūras (autorius, išradimo). Ultragarsinio tyrimo ir ultragarsinio tyrimo su kontrastine medžiaga vaizdų bei duomenų analizės sistema kasos patologijų ankstyvajai diagnostikai atlikti automatiniu būdu / išradėjai: A. Kielaitė-Gulla, R. Raišutis, K. Strupas, A. Samuilis; savininkai: Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas. LT 6911 B. 2022-05-10. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė; Espacenet] [M.kr.: M 001, T 001, T 010] [Indėlis: 0,250]
Villalon Fornes, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Tamošaitis, Gintautas; Pupeikis, Darius. The improvement of the thermal and acoustic insulation properties of phosphogypsum specimens by adding waste wood fibre // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2022, vol. 331, art. no. 127341, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.127341. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,693; AIF: 5,545; IF/AIF: 1,387; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 002] [Indėlis: 0,200]
Radzevičius, Audrius; Sakalauskienė, Sandra; Dagys, Mindaugas; Simniškis, Rimantas; Karklelienė, Rasa; Juškevičienė, Danguolė; Račkienė, Roma; Brazaitytė, Aušra. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts // Agriculture. Basel : MDPI. ISSN 2077-0472. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 422, p. 1-10. DOI: 10.3390/agriculture12030422. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,408; AIF: 3,478; IF/AIF: 0,979; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, A 001] [Indėlis: 0,125]
Zelba, Mantas; Deveikis, Tomas; Barakauskas, Justinas; Baronas, Artūras; Gudžius, Saulius; Jonaitis, Audrius; Giannakis, Andreas. A grid-tied inverter with renewable energy source integration in an off-grid system with a functional experimental prototype // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 20, art. no. 13110, p. 1-15. DOI: 10.3390/su142013110. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,858]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Tumšys, Olgirdas; Surgautė, Lina. Accuracy assessment of the 2D-FFT method based on peak detection of the spectrum magnitude at the particular frequencies using the Lamb wave signals // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 18, art. no. 6750, p. 1-17. DOI: 10.3390/s22186750. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,350]
Deltuva, Ramūnas; Lukočius, Robertas; Otas, Konstantinas. Dynamic stability analysis of isolated power system // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 14, art. no. 7220, p. 1-22. DOI: 10.3390/app12147220. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 006] [Indėlis: 1,000]
Lukočius, Robertas; Vilkauskas, Andrius; Marčiulionis, Povilas; Grigaliūnas, Valdas; Nakutis, Žilvinas; Deltuva, Ramūnas. An analysis of axial magnetic coupling force and torque dependencies on its structure parameters using a 3D FEM // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, aart. no. 6546, p. 1-15. DOI: 10.3390/app12136546. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 009] [Indėlis: 0,668]
Petrauskas, Gytis; Svinkunas, Gytis. Application of single-phase supply AC-DC-AC VFD for power factor improvement in LED lighting devices loaded power distribution lines // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 5955, p. 1-24. DOI: 10.3390/app12125955. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Mačianskytė, Diana; Adaškevičius, Rimas. Automatic detection of human maxillofacial tumors by using thermal imaging: a preliminary study // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 5, art. no. 1985, p. 1-15. DOI: 10.3390/s22051985. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 006] [Indėlis: 0,500]
Draudvilienė, Lina; Meškuotienė, Asta; Raišutis, Renaldas; Griškevičius, Paulius; Stasiškienė, Žaneta; Žukauskas, Egidijus. The usefulness and limitations of ultrasonic Lamb waves in preventing the failure of the wind turbine blades // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 4, art. no. 1773, p. 1-16. DOI: 10.3390/app12041773. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009, T 004, T 001, T 010] [Indėlis: 0,249]
Ahmadiahangar, Roya; Karami, Hossein; Husev, Oleksandr; Blinov, Andrei; Rosin, Argo; Jonaitis, Audrius; Sanjari, Mohammad Javad. Analytical approach for maximizing self-consumption of nearly zero energy buildings – case study: Baltic region // Energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-5442. eISSN 1873-6785. 2021, vol. 238, pt. B, art. no. 121744, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.energy.2021.121744. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,147; AIF: 5,929; IF/AIF: 1,205; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 11,50; SNIP: 2,014; SJR: 1,961; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,142]
Vasylius, Virginijus; Jonaitis, Audrius; Gudžius, Saulius; Kopustinskas, Vytis. Multi-period optimal power flow for identification of critical elements in a country scale high voltage power grid // Reliability engineering & system safety. Oxford : Elsevier. ISSN 0951-8320. eISSN 1879-0836. 2021, vol. 216, art. no. 107959, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.ress.2021.107959. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,188; AIF: 4,851; IF/AIF: 1,275; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 9,30; SNIP: 2,707; SJR: 1,761; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 006, T 001] [Indėlis: 0,750]
Villalón Fornés, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Doroševas, Viktoras; Michalik, Bogusław. A comparative assessment of the suitability of phosphogypsum from different origins to be utilised as the binding material of construction products // Journal of building engineering. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-7102. 2021, vol. 44, art. no. 102995, p. 1-16. DOI: 10.1016/j.jobe.2021.102995. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,318; AIF: 4,248; IF/AIF: 1,251; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,50; SNIP: 2,290; SJR: 0,974; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 002, T 001] [Indėlis: 0,200]
Raišutis, Renaldas; Tiwari, Kumar Anubhav; Žukauskas, Egidijus; Tumšys, Olgirdas; Draudvilienė, Lina. A novel defect estimation approach in wind turbine blades based on phase velocity variation of ultrasonic guided waves // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 14, art. no. 4879, p. 1-16. DOI: 10.3390/s21144879. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,80; SNIP: 1,555; SJR: 0,636; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,100]
Vaičiukynienė, Danutė; Tamošaitis, Gintautas; Kantautas, Aras; Nizevičienė, Dalia; Pupeikis, Darius. Porous alkali-activated materials based on municipal solid waste incineration ash with addition of phosphogypsum powder // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2021, vol. 301, art. no. 123962, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123962. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,141; AIF: 4,809; IF/AIF: 1,276; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 8,80; SNIP: 2,483; SJR: 1,662; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 002, T 001] [Indėlis: 0,200]
Villalón Fornés, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Doroševas, Viktoras. The improvement of the water-resistance of the phosphogypsum by adding waste metallurgical sludge // Journal of building engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 2352-7102. 2021, vol. 43, art. no. 102861, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.jobe.2021.102861. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,318; AIF: 4,248; IF/AIF: 1,251; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,50; SNIP: 2,290; SJR: 0,974; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 001, T 002] [Indėlis: 0,250]
Villalon Fornes, Ignacio; Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Doroševas, Viktoras; Dvořák, Karel. A method to prepare a high-strength building material from press-formed phosphogypsum purified with waste zeolite // Journal of building engineering. Amsterdam : Elsevier. eISSN 2352-7102. 2021, vol. 34, art. no. 101919, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.jobe.2020.101919. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,318; AIF: 4,248; IF/AIF: 1,251; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,50; SNIP: 2,290; SJR: 0,974; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 002, T 001] [Indėlis: 0,200]
Kielaitė-Gulla, Aistė; Samuilis, Artūras; Raisutis, Renaldas; Dzemyda, Gintautas; Strupas, Kęstutis. The concept of AI-based algorithm: analysis of CEUS images and HSPs for identification of early parenchymal changes in severe acute pancreatitis // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2021, vol. 32, no. 2, p. 305-319. DOI: 10.15388/21-INFOR453. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 2,688; AIF: 2,773; IF/AIF: 0,969; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 5,00; SNIP: 0,927; SJR: 0,436; Q1 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 007, M 001] [Indėlis: 0,100]
Asokkumar, Aadhik; Jasiūnienė, Elena; Raišutis, Renaldas; Kažys, Rymantas Jonas. Comparison of ultrasonic non‐contact air‐coupled techniques for characterization of impact‐type defects in pultruded GFRP composites // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 5, art. no. 1058, p. 1-25. DOI: 10.3390/ma14051058. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,623; AIF: 5,678; IF/AIF: 0,638; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,20; SNIP: 1,261; SJR: 0,682; Q2 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,250]
Draudvilienė, Lina; Tumšys, Olgirdas; Raišutis, Renaldas. Reconstruction of Lamb wave dispersion curves in different objects using signals measured at two different distances // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 22, art. no. 6990, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma14226990. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,623; AIF: 5,678; IF/AIF: 0,638; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,20; SNIP: 1,261; SJR: 0,682; Q2 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 0,166]
Villalón Fornés, Ignacio; Dorosevas, Viktoras; Vaiciukyniene, Danute; Nizeviciene, Dalia. The investigation of phosphogypsum specimens processed by press-forming method // Waste and biomass valorization. Dordrecht : Springer. ISSN 1877-2641. eISSN 1877-265X. 2021, vol. 12, iss. 3, p. 1539-1551. DOI: 10.1007/s12649-020-01067-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,703; AIF: 5,201; IF/AIF: 0,711; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [CiteScore: 4,20; SNIP: 1,145; SJR: 0,615; Q2 (2020, Scopus Sources)] [M.kr.: T 009, T 001, T 002] [Indėlis: 0,250]
Paškevičiūtė, Miglė; Januškevičienė, Indrė; Sakalauskienė, Kristina; Raišutis, Renaldas; Petrikaitė, Vilma. Evaluation of low-intensity pulsed ultrasound on doxorubicin delivery in 2D and 3D cancer cell cultures // Scientific reports. London : Springer. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 16161, p. 1-8. DOI: 10.1038/s41598-020-73204-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,379; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,679; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, N 010, M 003] [Indėlis: 0,100]
Nakutis, Žilvinas; Rinaldi, Stefano; Kuzas, Pranas; Lukočius, Robertas. A method for noninvasive remote monitoring of energy meter error using power consumption profile // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2020, vol. 69, iss. 9, p. 6677-6685. DOI: 10.1109/TIM.2020.3002402. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,016; AIF: 3,587; IF/AIF: 1,119; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Tiwari, Kumar Anubhav; Raisutis, Renaldas; Mazeika, Liudas. Analysis of wave patterns under the region of macro-fiber composite transducer to improve the analytical modelling for directivity calculation in isotropic medium // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 8, art. no. 2280, p. 1-14. DOI: 10.3390/s20082280. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,166]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Kantautas, Aras; Bocullo, Vytautas; Kielė, Andrius. Alkali activated paste and concrete based on of biomass bottom ash with phosphogypsum // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 15, art. no. 5190, p. 1-13. DOI: 10.3390/app10155190.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, T 001, T 002] [Indėlis: 0,200]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Mikelionienė, Agnė; Radzevičius, Algirdas. Utilization of zeolitic waste in alkali-activated biomass bottom ash blends // Molecules. Basel : MDPI. ISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 13, art. no. 3053, p. 1-12. DOI: 10.3390/molecules25133053. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,411; AIF: 6,387; IF/AIF: 0,690; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Deltuva, Ramūnas; Lukočius, Robertas. Distribution of magnetic field in 400 kV double-circuit transmission lines // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 3266, p. 1-10. DOI: 10.3390/app10093266. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
 

Katedros darbuotojai

Prof. Saulius Gudžius

Katedros vedėjas

Studentų g. 48-144, Kaunas
tel. +370 (37) 300 280
e. p. saulius.gudzius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Rimas Adaškevičius Studentų g. 50-111, Kaunas +370 (68) 73 10 77 rimas.adaskevicius@ktu.lt
Alvydas Dosinas Studentų g. 50-307, Kaunas +370 (37) 30 02 73 alvydas.dosinas@ktu.lt
Adas Gelžinis Studentų g. 50-327, Kaunas adas.gelzinis@ktu.lt
Saulius Gudžius Studentų g. 48-230, Kaunas saulius.gudzius@ktu.lt
Robertas Lukočius Studentų g. 48-230, Kaunas +370 (37) 30 02 67 robertas.lukocius@ktu.lt
Renaldas Raišutis P. Baršausko g. 59 A korp., 426, Kaunas +370 (37) 30 05 45 renaldas.raisutis@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Mindaugas Ažubalis Studentų g. 48-135a, Kaunas mindaugas.azubalis@ktu.lt
Almantas Bandza Studentų g. 48-142, Kaunas almantas.banza@ktu.lt
Audrius Jonaitis Studentų g. 48-135, Kaunas audrius.jonaitis@ktu.lt
Artūras Kalvaitis Studentų g. 48-212, Kaunas arunas.kalvaitis@ktu.lt
Inga Konstantinavičiūtė Studentų g. 48-140, Kaunas inga.konstantinaviciute@ktu.lt
Povilas Marčiulionis Studentų g. 48-236a, Kaunas +370 (37) 30 02 68 povilas.marciulionis@ktu.lt
Dalia Nizevičienė Studentų g. 50-113, Kaunas dalia.nizeviciene@ktu.lt
Konstantinas Otas Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 30 75 88 konstantinas.otas@ktu.lt
Tomas Deveikis Studentų g. 48-212a, Kaunas tomas.deveikis@ktu.lt
Gytis Svinkūnas Studentų g. 48-142, Kaunas gytis.svinkunas@ktu.lt
Mindaugas Vaitkūnas Studentų g. 50-307, Kaunas mindaugas.vaitkunas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Ramūnas Deltuva Studentų g. 48-236a, Kaunas  ramunas.deltuva@ktu.lt
Ugnė Ilioitienė Studentų g. 48-148, Kaunas ugne.ilioitiene@ktu.lt
Rasa Juraškienė Studentų g. 48-137a, Kaunas rasa.juraskiene@ktu.lt
Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 20 75 88 migle.kriuglaite-jarasiuniene@ktu.lt
Povilas Norkevičius Studentų g. 48-210, Kaunas povilas.norkevicius@ktu.lt
Donata Putnaitė Studentų g. 50-113, Kaunas donata.putnaite@ktu.lt
Roma Račkienė Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 30 02 68 roma.rackiene@ktu.lt
Dainius Slušnys Studentų g. 48-212a, Kaunas dainius.slusnys@ktu.lt
Aistija Vaišnorienė  aistija.vaisnoriene@ktu.lt
Povilas Valatka Studentų g. 48-135b, Kaunas povilas.valatka@ktu.lt
Loreta Valatkienė Studentų g. 50-113, Kaunas loreta.krusinskiene@ktu.lt
Jonas Vanagas Studentų g, 48-204, Kaunas +370 (37) 30 02 81 jonas.vanagas@ktu.lt

Laboratorijų skyriaus darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Adomavičius Vytautas Vyresnysis inžinierius
Dosinas Julius Inžinierius julius.dosinas@ktu.lt
Kakštys Saulius Inžinierius saulius.kakstys@ktu.lt
Kavaliauskas Kęstutis Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 48-112, Kaunas kestutis.kavaliauskas@ktu.lt

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Artūras Baronas Akademinis padėjėjas, asistentas Studentų g. 50-305, Kaunas arturas.baronas@ktu.lt
Lina Startienė Laborantė lina.startiene@ktu.lt
Vytautas Adomavičius Inžinierius Studentų g. 48-205, Kaunas vytautas.adomavicius@ktu.lt
 

Doktorantai