Elektros energetikos sistemų katedra

Elektros energetikos sistemų katedra sukurta nuo 2014 m., apjungus Elektros ir valdymo įtaisų,  Elektros inžinerijos, Ergonomikos ir Elektros sistemų katedras.

 

 

Katedros dėstytojai koordinuoja „Atsinaujinančiosios energetikos“,  „Elektros inžinerijos“ bakalauro ir „Elektros energetikos inžinerijos“, „Energijos technologijos ir ekonomika“ magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001, T 006.

Tyrimų sritys:

Skaitinis intelektas. Pagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas. Mokslinė veikla taip pat apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro, elektros mašinų charakteristikų tyrimo, elektrotechninių medžiagų, energetinių skaičiavimų, elektrinių ir pastočių procesų, aukštųjų įtampų, elektros sistemų, elektros sistemų automatikos, aukštųjų įtampų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių, mikromašinų, aukštosios įtampos bandymų ir atsinaujinančių energijos šaltinių, mikroprocesorinių įtaisų ir modeliavimo, galios elektronikos, saulės ir vėjo energijos keitiklių, elektros ir valdymo įtaisų, atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo, energiją taupančių galios įtaisų tyrimo, elektros grandinių, elektromagnetinių laukų, elektromagnetinių laukų modeliavimo, elektromagnetinių laukų įtaisų, elektromagnetinių laukų tyrimo, žmogaus saugos, ergonomikos, šviesos technikos, elektros  ir elektronikos grandinių, taikomosios elektrotechnikos laboratorijose.

Kontaktai

Lina Startienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 48 – 144a, Kaunas
tel. +370 (37) 30 02 81
e. p. lina.startiene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2019 m.

Mokslo projektai

Tarptautiniai:

  • H2020 projektas „Smart grid competence hub for boosting research, innovation and educational capacities for energy transition (SMAGRINET)“, 2019–2021, dr. S. Gudžius.

Nacionaliniai:

  • LVPA finansuojamas ES struktūrinių fondų projektas „KRUONIS FPV”, 2019–2021, dr. S. Gudžius;
  • LMT mokslininkų grupių projektas „Giluminiu mokymusi grįsta automatinė sistema jūros dugno vaizdų atpažinimui ir kiekybinei analizei (DEMERSAL)“, 2019–2022, dr. A. Verikas.

Užsakomieji projektai

  • SV9-2685, „Identification of important nodes in a critical energy infrastructure“, dr. S. Gudžius;
  • SV9-2454, „LEES adekvatumo vertinimo 2013-2018 m. paslauga“, dr. A. Jonaitis;
  • SV9-2208, „Lietuvos elektros energijos sistemos adekvatumo vertinimas 2019-2030 m. tikimybių metodu rezultatų/skaičiavimų atnaujinimo ir konsultavimo paslaugos“, dr. S. Gudžius;
  • SV9-2708, „Pirkėjui parengti Baltarusijos AE pagamintos elektros energijos patekimo į Lietuvos rinką ribojimo scenarijų“, dr. S. Gudžius.

Pagrindinės publikacijos

Nakutis, Žilvinas; Saunoris, Marius; Ramanauskas, Ramūnas; Daunoras, Vytautas; Lukočius, Robertas; Marčiulionis, Povilas. A method for remote estimation of wattmeter’s adjustment gain // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2019, vol. 68, iss. 3, p. 713-721. DOI: 10.1109/TIM.2018.2857118. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,067; AIF: 3,093; IF/AIF: 0,991; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, T 001] [Indėlis: 1,000]
Kondamudi, Sri Chandan; Thotakura, Sandhya; Pasumarthi, Mallikarjuna Rao; Guduru, Rama Krishna Reddy; Sathyaraj, Sandesh Mysore; Jiang, X.X. A novel type coil-multipole field hybrid electromagnetic launching system // Results in Physics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2211-3797. 2019, vol. 15, art. no. 102786, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.rinp.2019.102786. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,042; AIF: 4,060; IF/AIF: 0,749; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 009] [Indėlis: 0,166]
Gedrimiene, Agne; Adaskevicius, Rimas; Rutkunas, Vygandas. Accuracy of digital and conventional dental implant impressions for fixed partial dentures: a comparative clinical study // Journal of advanced prosthodontics. Seoul : Korean Academy of Prosthodontics. ISSN 2005-7806. eISSN 2005-7814. 2019, vol. 11, iss. 5, p. 271-279. DOI: 10.4047/jap.2019.11.5.271. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,360; AIF: 2,124; IF/AIF: 0,640; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M 001, T 001][Indėlis: 0,333]
Virbalis, Juozapas Arvydas; Račkienė, Roma; Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Miglė; Otas, Konstantinas. The influence of admixtures to the signal of an electromagnetic flow meter // Energies. Basel : MDPI AG. eISSN 1996-1073. 2019, vol. 12, iss. 5, art. no. 772, p. 1-16. DOI: 10.3390/en12050772. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,707; AIF: 5,829; IF/AIF: 0,464; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Tiwari, Kumar Anubhav; Raisutis, Renaldas; Tumsys, Olgirdas; Ostreika, Armantas; Jankauskas, Kestutis; Jakutavicius, Julijus. Defect estimation in non-destructive testing of composites by ultrasonic guided waves and image processing // Electronics. Basel : MDPI AG. eISSN 2079-9292. 2019, vol. 8, iss. 3, art. no. 315, p. 1-16. DOI: 10.3390/electronics8030315. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,764; AIF: 3,195; IF/AIF: 0,552; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 007, T 010, T 001][Indėlis: 0,083]
Macianskyte, Diana; Monastyreckiene, Egle; Basevicius, Algidas; Adaskevicius, Rimas. Comparison of segmented thermal images versus a CT scanning for detection of maxillofacial pathology : research article //Dentomaxillofacial radiology. London : British Institute of Radiology. ISSN 0250-832X. eISSN 1476-542X. 2019, vol. 48, iss. 4, art. no. 20180075, p. 1-9. DOI: 10.1259/dmfr.20180075. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 1,525; AIF: 2,636; IF/AIF: 0,578; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)][M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Lukočius, Robertas; Nakutis, Žilvinas; Daunoras, Vytautas; Deltuva, Ramūnas; Kuzas, Pranas; Račkienė, Roma. An analysis of the systematic error of a remote method for a wattmeter adjustment gain estimation in smart grids // Energies. Basel : MDPI AG. eISSN 1996-1073. 2019, vol. 12, iss. 1, art. no. 37, p. 1-26. DOI: 10.3390/en12010037. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,707; AIF: 5,829; IF/AIF: 0,464; Q3 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
Byčenkienė, Steigvilė; Konstantinavičiūtė, Inga; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Striūgas, Nerijus; Vonžodas, Tomas; Sadeckas, Marius; Pedišius, Nerijus; Juodka, Robertas; Juška, Remigijus; Juškienė, Violeta. Country-specific emission factors for biomass combustion in residential and agriculture sectors = Biomasės deginimo nacionaliniai emisijos rodikliai namų ir žemės ūkio sektoriuose: apžvalga ir atvejo analizė // Lithuanian journal of physics. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1648-8504. 2019, vol. 59, no. 2, p. 113- 120. DOI: 10.3952/physics.v59i2.4014. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PhysNet][IF: 0,822; AIF: 3,170; IF/AIF: 0,259; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: A 003, N 002] [Indėlis: 0,050]
 

Katedros darbuotojai

Prof. Saulius Gudžius

Katedros vedėjas

Studentų g. 48-144, Kaunas
tel. +370 (37) 300 280
e. p. saulius.gudzius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Rimas Adaškevičius Studentų g. 50-111, Kaunas +370 (68) 73 10 77 rimas.adaskevicius@ktu.lt
Alvydas Dosinas Studentų g. 50-307, Kaunas +370 (37) 30 02 73 alvydas.dosinas@ktu.lt
Adas Gelžinis Studentų g. 50-327, Kaunas adas.gelzinis@ktu.lt
Alfonsas Morkvėnas Studentų g. 48-146, Kaunas alfonsas.morkvenas@ktu.lt
Antanas Verikas Studentų g. 50-307a, Kaunas +370 (37) 45 30 78 antanas.verikas@ktu.lt
Renaldas Raišutis P. Baršausko g. 59 A korp., 426, Kaunas +370 (37) 30 05 45 renaldas.raisutis@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Mindaugas Ažubalis Studentų g. 48-135a, Kaunas mindaugas.azubalis@ktu.lt
Almantas Bandza Studentų g. 48-142, Kaunas almantas.banza@ktu.lt
Algirdas Degutis Studentų g. 48-214, Kaunas algirdas.degutis@ktu.lt
Audrius Jonaitis Studentų g. 48-135, Kaunas audrius.jonaitis@ktu.lt
Artūras Kalvaitis Studentų g. 48-212, Kaunas arunas.kalvaitis@ktu.lt
Inga Konstantinavičiūtė Studentų g. 48-140, Kaunas inga.konstantinaviciute@ktu.lt
Robertas Lukočius Studentų g. 48-230, Kaunas +370 (37) 30 02 67 robertas.lukocius@ktu.lt
Povilas Marčiulionis Studentų g. 48-236a, Kaunas +370 (37) 30 02 68 povilas.marciulionis@ktu.lt
Renata Miliūnė Studentų g. 48-146, Kaunas renata.miliune@ktu.lt
Dalia Nizevičienė Studentų g. 50-113, Kaunas dalia.nizeviciene@ktu.lt
Konstantinas Otas Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 30 75 88 konstantinas.otas@ktu.lt
Pranas Smolskas Studentų g. 48-204, Kaunas pranas.smolskas@ktu.lt
Gytis Svinkūnas Studentų g. 48-142, Kaunas gytis.svinkunas@ktu.lt
Mindaugas Vaitkūnas Studentų g. 50-307, Kaunas mindaugas.vaitkunas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Ramūnas Deltuva Studentų g. 48-236a, Kaunas  ramunas.deltuva@ktu.lt
Tomas Deveikis Studentų g. 48-212a, Kaunas tomas.deveikis@ktu.lt
Ugnė Ilioitienė Studentų g. 48-148, Kaunas ugne.ilioitiene@ktu.lt
Rasa Juraškienė Studentų g. 48-137a, Kaunas rasa.juraskiene@ktu.lt
Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 20 75 88 migle.kriuglaite-jarasiuniene@ktu.lt
Birutė Linkevičiūtė Studentų g. 48-135b, Kaunas birute.linkeviciute@ktu.lt
Povilas Norkevičius Studentų g. 48-210, Kaunas povilas.norkevicius@ktu.lt
Donata Putnaitė Studentų g. 50-113, Kaunas donata.putnaite@ktu.lt
Roma Račkienė Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 30 02 68 roma.rackiene@ktu.lt
Dainius Slušnys Studentų g. 48-212a, Kaunas dainius.slusnys@ktu.lt
Vytautas Sučila Studentų g. 48-137a, Kaunas vytautas.sucila@ktu.lt
Aistija Vaišnorienė  aistija.vaisnoriene@ktu.lt
Povilas Valatka Studentų g. 48-135b, Kaunas povilas.valatka@ktu.lt
Loreta Valatkienė Studentų g. 50-113, Kaunas loreta.krusinskiene@ktu.lt
Jonas Vanagas Studentų g, 48-204, Kaunas +370 (37) 30 02 81 jonas.vanagas@ktu.lt

Doktorantai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Gintvilė Šimkonienė Doktorantė
Vilius Malažinskas Doktorantas
Tomas Zimnickas Doktorantas
Karolis Dambrauskas Doktorantas
Jonas Vaišnys Doktorantas
Mantas Zelba Doktorantas
Mantas Plienis Doktorantas
Linas Pušinaitis Doktorantas
Paulius Kozlovas Doktorantas
Aivaras Slivikas Doktorantas
Virginijus Vasylius Doktorantas
Mysore Sathyaraj Sandesh Doktorantas

Laboratorijų skyriaus darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Adomavičius Vytautas Vyresnysis inžinierius
Dosinas Julius Inžinierius julius.dosinas@ktu.lt
Juknys Mindaugas Laborantas mindaugas.juknys@ktu.lt
Kakštienė Diana Laborantas diana.kakstiene@ktu.lt
Kakštys Saulius Inžinierius saulius.kakstys@ktu.lt
Kavaliauskas Kęstutis Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 48-112, Kaunas kestutis.kavaliauskas@ktu.lt

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Artūras Baronas Akademinis padėjėjas, asistentas Studentų g. 50-305, Kaunas arturas.baronas@ktu.lt
Marija Bačauskienė Projekto mokslo darbuotoja
Dovilė Brazionienė Asistentė Studentų g. 48-146, Kaunas dovile.sakauskaite@ktu.edu
Karolis Dambrauskas Asistentas karolis.dambrauskas@ktu.lt
Tomas Piščikas Asistentas tomas.piscikas@ktu.lt
Evaldas Vaičiukynas Projekto mokslo darbuotojas
Tomas Zimnickas Asistentas tomas.zimnickas@ktu.lt
Lina Startienė Laborantė lina.startiene@ktu.lt
Vytautas Adomavičius Inžinierius Studentų g. 48-205, Kaunas vytautas.adomavicius@ktu.lt
Henrikas Zumaras Akademinis padėjėjas Studentų g. 48-120, Kaunas henrikas.zumaras@ktu.lt