Elektros energetikos sistemų katedra

Elektros energetikos sistemų katedra sukurta nuo 2014 m., apjungus Elektros ir valdymo įtaisų,  Elektros inžinerijos, Ergonomikos ir Elektros sistemų katedras.

 

 

Katedros dėstytojai koordinuoja „Atsinaujinančiosios energetikos“,  „Elektros inžinerijos“ bakalauro ir „Elektros energetikos inžinerijos“, „Energijos technologijos ir ekonomika“ magistrantūros studijų programas.

Mokslo sritys:

T 001, T 006.

Tyrimų sritys:

1) Skaitinis intelektas.  Mokslinė veikla apima skaitiniu intelektu grįstų metodų kūrimą adaptyviai duomenų analizei ir sprendimų priėmimui, elektros keitiklių ir elektros mašinų charakteristikų tyrimus.

-> Mokslo grupė “Skaitinis intelektas

2) Elektros ir energetikos sistemos. Pagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas.

-> Mokslo grupė “Elektros ir energetikos sistemos

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi sumanių elektros energetikos technologijų ir tinklų vystymosi centro, elektros mašinų charakteristikų tyrimo, elektrotechninių medžiagų, energetinių skaičiavimų, elektrinių ir pastočių procesų, aukštųjų įtampų, elektros sistemų, elektros sistemų automatikos, aukštųjų įtampų, atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių, mikromašinų, aukštosios įtampos bandymų ir atsinaujinančių energijos šaltinių, mikroprocesorinių įtaisų ir modeliavimo, galios elektronikos, saulės ir vėjo energijos keitiklių, elektros ir valdymo įtaisų, atsinaujinančios energijos įtaisų valdymo, energiją taupančių galios įtaisų tyrimo, elektros grandinių, elektromagnetinių laukų, elektromagnetinių laukų modeliavimo, elektromagnetinių laukų įtaisų, elektromagnetinių laukų tyrimo, žmogaus saugos, ergonomikos, šviesos technikos, elektros  ir elektronikos grandinių, taikomosios elektrotechnikos laboratorijose.

Kontaktai

Lina Startienė
Akademinė patarėja

Studentų g. 48 – 144a, Kaunas
tel. +370 (37) 30 02 81
e. p. lina.startiene@ktu.lt

 

Svarbiausi mokslo pasiekimai 2020 m.

Mokslo projektai

Tarptautiniai:

  • Programos „Horizontas 2020“ projektas „Išmanaus tinklo kompetencijų centras mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo gebėjimų stiprinimui energetikos transformacijai (SMAGRINET)“, 2019–2021, dr. D. Gudžius;
  • Baltijos mokslinių tyrimų programos finansuojamos iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 2014–2021 m. finansinių mechanizmų lėšų projektas „Optimizuotos gyvenamųjų pastatų baterijų energijos kaupimo sistemos (ORBES)“, 2020-2023, dr. A. Jonaitis.

Nacionaliniai:

  • ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektas „KRUONIS FPV“, 2019–2021, dr. D. Gudžius;
  • LMT mokslininkų grupių projektas „Giluminiu mokymusi grįsta automatinė sistema jūros dugno vaizdų atpažinimui ir kiekybinei analizei (DEMERSAL)“, 2019–2022, habil. dr. A. Verikas.

Užsakomieji projektai

  • SV9-2907, „Indukuotos įtampos oro linijose matavimo metodas ir indukuotos įtampos matematinio skaičiavimo modelio parengimas“, dr. S. Gudžius;
  • SV9-3053, “Energijos kaupimo technologijų identifikavimo ir energijos kaupimo sistemos optimalių techninių parametrų nustatymo studija Lietuvos elektros energetikos sistemos veikimui iki ir po Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizavimo su kontinentinės Europos tinklais”, dr. S. Gudžius;
  • ““Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo tikimybiniu metodu 2019-2030 m.” modelio, Lietuvos elektros energetikos adekvatumo skaičiavimo rezultatų ir vertinimo atnaujinimas”, dr. S. Gudžius;
  • “Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimo Baltijos ir Lietuvos elektros energetikos sistemų avarinės sinchronizacijos su Lenkija ir nuolatinio izoliuoto darbo iki 2025 m. scenarijais”, dr. S. Gudžius.

Pagrindinės publikacijos

Paškevičiūtė, Miglė; Januškevičienė, Indrė; Sakalauskienė, Kristina; Raišutis, Renaldas; Petrikaitė, Vilma. Evaluation of low-intensity pulsed ultrasound on doxorubicin delivery in 2D and 3D cancer cell cultures // Scientific reports. London : Springer. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 16161, p. 1-8. DOI: 10.1038/s41598-020-73204-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,379; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,679; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 010, N 010, M 003] [Indėlis: 0,100]
Nakutis, Žilvinas; Rinaldi, Stefano; Kuzas, Pranas; Lukočius, Robertas. A method for noninvasive remote monitoring of energy meter error using power consumption profile // IEEE transactions on instrumentation and measurement. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 0018-9456. eISSN 1557-9662. 2020, vol. 69, iss. 9, p. 6677-6685. DOI: 10.1109/TIM.2020.3002402. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 4,016; AIF: 3,587; IF/AIF: 1,119; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,750]
Tiwari, Kumar Anubhav; Raisutis, Renaldas; Mazeika, Liudas. Analysis of wave patterns under the region of macro-fiber composite transducer to improve the analytical modelling for directivity calculation in isotropic medium // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 8, art. no. 2280, p. 1-14. DOI: 10.3390/s20082280. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,576; AIF: 3,912; IF/AIF: 0,914; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001, T 010] [Indėlis: 0,166]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Kantautas, Aras; Bocullo, Vytautas; Kielė, Andrius. Alkali activated paste and concrete based on of biomass bottom ash with phosphogypsum // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 15, art. no. 5190, p. 1-13. DOI: 10.3390/app10155190.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 005, T 001, T 002] [Indėlis: 0,200]
Vaičiukynienė, Danutė; Nizevičienė, Dalia; Mikelionienė, Agnė; Radzevičius, Algirdas. Utilization of zeolitic waste in alkali-activated biomass bottom ash blends // Molecules. Basel : MDPI. ISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 13, art. no. 3053, p. 1-12. DOI: 10.3390/molecules25133053. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,411; AIF: 6,387; IF/AIF: 0,690; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 0,250]
Deltuva, Ramūnas; Lukočius, Robertas. Distribution of magnetic field in 400 kV double-circuit transmission lines // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 3266, p. 1-10. DOI: 10.3390/app10093266. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,353; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T 001] [Indėlis: 1,000]
 

Katedros darbuotojai

Prof. Saulius Gudžius

Katedros vedėjas

Studentų g. 48-144, Kaunas
tel. +370 (37) 300 280
e. p. saulius.gudzius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Rimas Adaškevičius Studentų g. 50-111, Kaunas +370 (68) 73 10 77 rimas.adaskevicius@ktu.lt
Alvydas Dosinas Studentų g. 50-307, Kaunas +370 (37) 30 02 73 alvydas.dosinas@ktu.lt
Adas Gelžinis Studentų g. 50-327, Kaunas adas.gelzinis@ktu.lt
Alfonsas Morkvėnas Studentų g. 48-146, Kaunas alfonsas.morkvenas@ktu.lt
Antanas Verikas Studentų g. 50-307a, Kaunas +370 (37) 45 30 78 antanas.verikas@ktu.lt
Renaldas Raišutis P. Baršausko g. 59 A korp., 426, Kaunas +370 (37) 30 05 45 renaldas.raisutis@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Mindaugas Ažubalis Studentų g. 48-135a, Kaunas mindaugas.azubalis@ktu.lt
Almantas Bandza Studentų g. 48-142, Kaunas almantas.banza@ktu.lt
Algirdas Degutis Studentų g. 48-214, Kaunas algirdas.degutis@ktu.lt
Audrius Jonaitis Studentų g. 48-135, Kaunas audrius.jonaitis@ktu.lt
Artūras Kalvaitis Studentų g. 48-212, Kaunas arunas.kalvaitis@ktu.lt
Inga Konstantinavičiūtė Studentų g. 48-140, Kaunas inga.konstantinaviciute@ktu.lt
Robertas Lukočius Studentų g. 48-230, Kaunas +370 (37) 30 02 67 robertas.lukocius@ktu.lt
Povilas Marčiulionis Studentų g. 48-236a, Kaunas +370 (37) 30 02 68 povilas.marciulionis@ktu.lt
Renata Miliūnė Studentų g. 48-146, Kaunas renata.miliune@ktu.lt
Dalia Nizevičienė Studentų g. 50-113, Kaunas dalia.nizeviciene@ktu.lt
Konstantinas Otas Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 30 75 88 konstantinas.otas@ktu.lt
Pranas Smolskas Studentų g. 48-204, Kaunas pranas.smolskas@ktu.lt
Gytis Svinkūnas Studentų g. 48-142, Kaunas gytis.svinkunas@ktu.lt
Mindaugas Vaitkūnas Studentų g. 50-307, Kaunas mindaugas.vaitkunas@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Ramūnas Deltuva Studentų g. 48-236a, Kaunas  ramunas.deltuva@ktu.lt
Tomas Deveikis Studentų g. 48-212a, Kaunas tomas.deveikis@ktu.lt
Ugnė Ilioitienė Studentų g. 48-148, Kaunas ugne.ilioitiene@ktu.lt
Rasa Juraškienė Studentų g. 48-137a, Kaunas rasa.juraskiene@ktu.lt
Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 20 75 88 migle.kriuglaite-jarasiuniene@ktu.lt
Birutė Linkevičiūtė Studentų g. 48-135b, Kaunas birute.linkeviciute@ktu.lt
Povilas Norkevičius Studentų g. 48-210, Kaunas povilas.norkevicius@ktu.lt
Donata Putnaitė Studentų g. 50-113, Kaunas donata.putnaite@ktu.lt
Roma Račkienė Studentų g. 48-238, Kaunas +370 (37) 30 02 68 roma.rackiene@ktu.lt
Dainius Slušnys Studentų g. 48-212a, Kaunas dainius.slusnys@ktu.lt
Vytautas Sučila Studentų g. 48-137a, Kaunas vytautas.sucila@ktu.lt
Aistija Vaišnorienė  aistija.vaisnoriene@ktu.lt
Povilas Valatka Studentų g. 48-135b, Kaunas povilas.valatka@ktu.lt
Loreta Valatkienė Studentų g. 50-113, Kaunas loreta.krusinskiene@ktu.lt
Jonas Vanagas Studentų g, 48-204, Kaunas +370 (37) 30 02 81 jonas.vanagas@ktu.lt

Doktorantai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Gintvilė Šimkonienė Doktorantė
Vilius Malažinskas Doktorantas
Tomas Zimnickas Doktorantas
Karolis Dambrauskas Doktorantas
Jonas Vaišnys Doktorantas
Mantas Zelba Doktorantas
Mantas Plienis Doktorantas
Linas Pušinaitis Doktorantas
Paulius Kozlovas Doktorantas
Aivaras Slivikas Doktorantas
Virginijus Vasylius Doktorantas
Mysore Sathyaraj Sandesh Doktorantas

Laboratorijų skyriaus darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Adomavičius Vytautas Vyresnysis inžinierius
Dosinas Julius Inžinierius julius.dosinas@ktu.lt
Juknys Mindaugas Laborantas mindaugas.juknys@ktu.lt
Kakštienė Diana Laborantas diana.kakstiene@ktu.lt
Kakštys Saulius Inžinierius saulius.kakstys@ktu.lt
Kavaliauskas Kęstutis Laboratorijų skyriaus vadovas Studentų g. 48-112, Kaunas kestutis.kavaliauskas@ktu.lt

Kiti darbuotojai

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Artūras Baronas Akademinis padėjėjas, asistentas Studentų g. 50-305, Kaunas arturas.baronas@ktu.lt
Marija Bačauskienė Projekto mokslo darbuotoja
Dovilė Brazionienė Asistentė Studentų g. 48-146, Kaunas dovile.sakauskaite@ktu.edu
Karolis Dambrauskas Asistentas karolis.dambrauskas@ktu.lt
Tomas Piščikas Asistentas tomas.piscikas@ktu.lt
Evaldas Vaičiukynas Projekto mokslo darbuotojas
Tomas Zimnickas Asistentas tomas.zimnickas@ktu.lt
Lina Startienė Laborantė lina.startiene@ktu.lt
Vytautas Adomavičius Inžinierius Studentų g. 48-205, Kaunas vytautas.adomavicius@ktu.lt
Henrikas Zumaras Akademinis padėjėjas Studentų g. 48-120, Kaunas henrikas.zumaras@ktu.lt