TARPTAUTINIS ENERGIJOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE

Kita
Grupės vadovas: Prof. dr. Abdulnaser Ibrahim Sayma
Grupės nariai:

Prof. dr. Luisa Fernanda Cabeza Fabra, akademinės bendruomenės narė

Doc. Dr. Eleonora Guseinovienė, akademinės bendruomenės narė

Mindaugas Pranaitis, socialinių partnerių atstovas

Henrikas Vaickus, studentų atstovas

Vertinimo koordinatorius: Ona Charževskytė

VIZITO DARBOTVARKĖ

Vizito techninius prisijungimus kuruoja vertinamosios AM atstovas (-ai)
08.30 – 08.45 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos
08:45 – 09.25 Susitikimas su administracija
09.25 – 09.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas
09.30 – 10.30 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe
10.30 – 10.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
10.45 – 11.30 Susitikimas su dėstytojais
11.30 – 11.45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
11.45 – 12.30 Susitikimas su studentais
12.30 – 13.30 Pietūs
13.30 – 14.15 Studijų materialiųjų išteklių aptarimas: auditorijos, bibliotekos ir kita materialioji bazė, kurią nurodys ekspertai. Klausimai dėl studentų kursinių ir baigiamųjų darbų, baigiamųjų egzaminų medžiagos
14.15 – 14.30 Pertraukėlė, techninis perėjimas
14.30 – 15.00 Susitikimas su Studentų atstovybės nariais (pagal poreikį) / susitikimas su kita grupe (pagal poreikį)
15.00 – 15.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas
15.15 – 16.00 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais
16.00 – 16.15 Pertraukėlė, techninis perėjimas
16.15 – 16.45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
16.45 – 17.00 Supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

28 balandžio d., 2021 08:30 - 17:00

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!