Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Kauno technologijos universiteto IX rūmuose

 

Projekto nr.: KKS-S-2(2017)

Projekto aprašymas:

Siekiant eksploatuojamuose pastatuose sumažinti suvartojamos energijos kiekį, skatinti darnių energijos gamybos sistemų plėtrą bei mažinti išmetamo anglies dvideginio (CO2) emisijas, Kauno technologijos universiteto IX rūmų komplekse planuojama įgyvendinti šilumos ir elektros energijos ūkio modernizavimą, įrengiant saulės fotovoltinę jėgainę elektros gamybai bei geoterminės energijos sistemą (šilumos siurblius žemė-vanduo).

Projekto finansavimas:

Klimato kaitos programa: Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose


Projekto rezultatai:

Įgyvendinus projektą bus ženkliai prisidėta prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimų į aplinką sumažinimo bei Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo – iki 2020 metų padidinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime iki 23 procentų ir taip reikšmingai sustiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę. Įgyvendinus projektą, ne tik bus sumažintas poveikis aplinkai ir klimato kaitai, bet taip pat bus gauta finansinė ir mokslinė nauda Kauno technologijos universitetui, t.y. planuojamos įdiegti priemonės suteiks galimybę studentams susipažinti su efektyvių energijos gamybos inžinerinių sistemų taikymu, skatins jų vystymą ir plėtrą

Projekto dokumentai:

ŠESD ataskaita 2021

PDF

ŠESD ataskaita 2022

PDF

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-02-02 - 2020-03-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Saulius Gudžius

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas