Aukšto tarptautinio lygio mokslinio tyrimo vykdymas balso akustinio signalo automatinio parametrizavimo, analizės ir klasifikavimo metodų kūrimo srityje, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BAS)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-030

Projekto aprašymas:

Įvertintas esamų akustinės balso analizės metodų efektyvumas atskiriant sveiką ir patologinį balsą. Ištirtas gerkliniu (kakliniu) ir kondensatoriniu mikrofonais gautų balso įrašų ir juos aprašančių požymių efektyvumas bei pertekliškumas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Analizė.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Antanas Verikas

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas