Aviacijos saugumo užtikrinimui skirtos orlaivio traukos kontrolės sistemos komercializavimas

 

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-06-0023

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: INOAVIA, MB

Vadovas:
Darijus Pagodinas, Vytautas Dumbrava

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas