Industrinių robotų sistemų, pritaikytų mažaserijinei baldų gamybai, kūrimas

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-03-0133

Projekto aprašymas:

UAB „Industrial Robotics Company“ kartu su partneriu KTU projekto metu siekia atlikti mokslinius tyrimus, padėsiančius sukurti keturias analogų pasaulyje neturinčias robotų sistemas (baldų ir jų komponentų šlifavimo, apdailos, frezavimo ir gręžimo bei pakuočių gamybos), skirtas mažaserijinei baldų gamybai, apjungiančias robotus, mechanizacijos bei automatizacijos mazgus, specifinėms užduotims atlikti skirtus įrankius bei valdymo sprendinius. Projekto metu sukurti robotų sistemų sprendimai leis sutrumpinti naujų produktų įvedimo į gamybos liniją laiką, sutaupyti gamybos kaštus, sukurs saugesnę darbo aplinką baldų pramonės įmonių darbuotojams, sudarys sąlygas kurti aukštos kvalifikacijos ir gerai apmokamas darbo vietas, leis optimizuoti gamybos procesus bei užtikrins gamybos kokybę.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

Industrinių robotų sistemos prototipas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-08-01 - 2020-07-31

Projekto koordinatorius: UAB Industrial robotics company

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vidas Raudonis

Trukmė:
2018 - 2020

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas