Saugus nuotolinis infuzijos valdymas

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-014

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – skatinti aukšto tarptautinio lygio biomedicinos ir biotechnologijų mokslinius tyrimus atviros prieigos centre.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“


Projekto rezultatai:

Sukurta nuotolinio infūzijos valdymo sistemos, naudojančios švirštinius siurblius ir siurblių sujungimo stotį koncepcija.
Finansuota 1 subsidija mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslo tiriamajai veiklai;
6 pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų viešajame sektoriuje;
paskelbti 3 moksliniai straipsniai.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Markevičius

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas