Savaime apsimokanti, intelektuali vaizdo atpažinimo, statistikos surinkimo, analizės ir grafinio atvaizdavimo sistema

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-01-0244

Projekto aprašymas:

Kuriama lengvai valdoma, savaime apsimokanti, intelektuali duomenų surinkimo, analizės ir grafinio vaizdavimo sistema skirta duomenų surinkimui iš įvairių šaltinių (švieslentės, ekranai, rankiniu būdu suvedami duomenys); statistikos kaupimui, analizei bei jų sparčiam grafiniam atvaizdavimui įvairiose aplikacijose: tiesioginėse vaizdo transliacijose, arenų ekranuose, TV laidose, interneto portaluose, mobiliosiose aplikacijose, kt. Sistema taip pat galės būti naudojama arenų vaizdo ekranų (LED ekranai, video kūbai, kt) pilnam valdymui, tiesioginėse transliacijose ir kitame vaizdo turinyje esančios reklamos monitoringui, tiksliam vertės apskaičiavimui.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

Pasibaigus projektui bus sukurta intelektuali – savaime apsimokanti duomenų surinkimo, analizės ir vizualizavimo sistema. Įmonė naudos šią sistemą savo pagridinnėje veikloje. Ši sistema pagerins įmonės teikiamų paslaugų kokybę, sukurs konkurencinį pranašumą, sustiprins pozicijas rinkoje ir atvers naujas rinkas Užsienyje ir Lietuvoje. Taip pat sukurta sistema bus parduodama bei nuomojama tiek Lietuvos tiek užsienio klientams, bus išplėstas įmonės teikiamų paslaugų spektras ir bus gaunamos papildomos pajamos. Šiuo metu jau yra pradėtas bendradarbiavimas su užsienio transliuotojais (TV kanalai ir media agentūros Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, JAV, Baltarusijoje, Ispanijoje, Danijoje, Šveicarijoje, kt.); taip pat pradedamas bendradarbiavimas su JAV kompanija dėl galimo įmonės kuriamos sistemos integravimo į jų parduodamus televizinės įrangos produktus ir techninius sprendimus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-02-20 - 2019-02-19

Projekto koordinatorius: UAB „TV partneriai"

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arūnas Lipnickas

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas