Substratų nepertraukiamo dozavimo įrenginys bioprocesų programiniam valdymui

   

Projekto nr.: 01.2.2-MITA-K-702-09-0012

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – galutinai parengti komercializavimui SUBSTRATŲ NEPERTRAUKIAMO DOZAVIMO ĮRENGINĮ BIOPROCESŲ PROGRAMINIAM VALDYMUI.
Šis įrenginys skirtas tiksliai ir pastoviai tiekti pamaitinimo tirpalą į bioreaktorių kultivuojant rekombinantinių baltymų kultūrą. Įrenginys susideda iš keturių pagrindinių komponentų: siurblio, svarstyklių, dujų mišinio analizatoriaus ir valdymo programos. Įrenginys tenkina esminį poreikį: siekti kokybiško biomasės auginimo įvertinant tiek pačios biomasės kokybę tiek greitį.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas”.


Projekto rezultatai:

Pilnai parengta ir potencialių vartotojų išbandyta bandomoji rinkai skirto įrenginio partija. Atliktas sukurto naujo produkto įvertinimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: CUMULATIS, MB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Virginijus Baranauskas

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Automatikos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas