Techninė parama elektros perdavimo tinklo rizikos vertinimui – 1 dalis: Lietuvos Respublikos atskaitos sistemos ekspertizė iš dujų ir elektros tinklo elektros sistemos perspektyvos

Projekto nr.: 931384

Projekto finansavimas:

Jungtinių tyrimų centro programos

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Alfonsas Morkvėnas

Trukmė:
2017 - 2017

Padalinys:
Elektros ir elektronikos fakultetas