5500 m2 moderni atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorija ant KTU pastato stogo ir po žeme

Svarbiausios | 2016-07-12

Artimiausiu metu ant vieno Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakulteto pastatų stogo bus užkeldintos pirmosios net 5,5 tūkst. kvadratinių metrų plotą užimsiančios saulės energijos baterijos. Viso per pusantrų metų ant KTU IX rūmų (Studentų g. 48) „įsikurs“ 1520 vienetų saulės fotovoltinių modulių, tuo tarpu po žeme bus įdiegta moderni geoterminė energijos sistema, aprūpinsianti pastatą šiluma. 

Arti milijono eurų kainuosiančios įdiegiamos atsinaujinančių energijos šaltinių sistemos suteiks galimybę studentams susipažinti su efektyviu energijos gamybos inžinerinių sistemų taikymu. Moderniausioje visame Pabaltijyje tokio tipo laboratorijoje universiteto atsinaujinančiosios energetikos studijų programos studentai galės ne tik atlikti laboratorinius darbus, bet ir realizuoti savo būsimo verslo idėjas.

Iki šiol 15 tūkst. kvadratinių metrų ploto KTU pastato patalpos buvo šildomas iš miesto centralizuotos sistemos tiekama energija ir vien jų šildymo išlaidos per metus sudarydavo apie 80 tūkst. eurų (2014 m. sunaudota 951 MWh šilumos energijos). Dar virš 50 tūkst. eurų būdavo išleidžiama elektros energijai, gaunamai elektros skirstomaisiais tinklais (2014 m. sunaudota 402 MWh).

Milžiniška atsinaujinančių šaltinių laboratorija pasitarnaus ir fakulteto energetinėms reikmėms. Ant pastato stogų įrengtų fotovoltinių saulės modulių gaminama elektros energija bus naudojama šilumos siurblių sistemos darbui, o taip pat – pastato apšvietimo ir kitoms reikmėms. Tuo tarpu po žeme įdiegta „gruntas-vanduo“ sistema aprūpins patalpas šilumine energija. Tai bus analogų Baltijos šalyse neturintis atsinaujinančiųjų šaltinių projektas, kurį finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), skirstantis ES paramą modernių atsinaujinančių šaltinių plėtrai.

„Įdiegtos naujosios energijos gamybos ir efektyvaus naudojimo sistemos per metus pagamins apie 375 MWh elektros ir apie 835 MWh šilumos energijos. Tokiu būdu šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimas bus sumažintas daugiau kaip 318 tonų, o KTU ženkliai prisidės prie žalingų išlakų poveikio mažinimo aplinkai ir klimato kaitai,” – teigia projekto vadovas, Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas prof. Saulius Gudžius.

Išskirtinis šio projekto ypatumas yra tas, kad čia bus panaudota energijos kaupimo lede technologija, kuri, pavyzdžiui, yra įdiegta ECOLAB laboratorijoje Vokietijoje.