Biomedicininės elektronikos studento projektas: Elektroninės sistemos prototipas psichofiziologinio streso stebėsenai ir valdymui

Svarbiausios | 2019-06-14
KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Biomedicininės elektronikos studentas Mantas Rinkevičius Vilniuje, Lietuvos mokslo tarybos organizuotoje studentų konferencijoje pristatė savo tyrimą tema „Elektroninės sistemos prototipas psichofiziologinio streso stebėsenai ir valdymui“.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą.

Konferencijoje prisistatė 64 studentai iš 141, kurie 2018–2019 mokslo metais atliko konkursų būdu atrinktus mokslinius tyrimus. Buvo pristatyti 44 žodiniai pranešimai ir 20  stendinių pranešimų.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių tyrimų projektais siekiama skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir kelti jų mokslinę kvalifikaciją. Studentai mokslinius tyrimus vykdo Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

Renginys vyko birželio 12 d. viešbutyje „Panorama Hotel“ (Sodų gatvė 14, Vilnius).

Lietuvos mokslo tarybos organizuojama studentų mokslinė konferencija – tai tradicinis renginys, kuriame Lietuvos studentai pristato mokslinius tyrimus, atliktus laisvu nuo studijų metu ir vadovaujant patyrusiems moksliniams vadovams.

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-10-0222;

Pavadinimas: ,,Elektroninės sistemos prototipas psichofiziologinio streso stebėsenai ir valdymui“;

Stendinio pranešimo pavadinimas – ,,Fotopletizmografinio signalo morfologija grįstas psichofiziologinio streso vertinimas“;

Projekto trukmė: 2018-10-01 – 2019-04-30;

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.