EEF Elektros energetikos sistemų katedros mokslininkams LR energetikos ministro padėka

Svarbiausios | 2015-04-15

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkams – doc. Audriui Jonaičiui, doc. Vaclovui Ažubaliui, prof. Rimantui Pranui Deksniui, prof. Alfonsui Morkvėnui, doc. Mindaugui Ažubaliui, doc. Ingai Konstantinavičiūtei ir lektoriui Vytautui Sučilai – skirta Lietuvos Respublikos energetikos ministro padėka. 

Už profesionaliai parengtą ” Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie 330-110 kV elektros perdavimo tinklo iki 2030 m.” galimybių studiją.

Kauno technologijos universiteto (KTU) partnerio bendrovės „Litgrid“ užsakymu, Universiteto ekspertai išnagrinėjo galimus atsinaujinančios energetikos plėtros scenarijus Lietuvoje iki 2030 m. Apskaičiuota, kad per ateinančius 15 metų Lietuva galėtų išplėsti energetikos ūkį taip, kad nuo 24 iki 35 proc. suvartojamos elektros energijos būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.