Electronics 2015. Tiesioginė transliacija internetu.

Svarbiausios | 2015-06-15

Prasidėjo 19-oji tarptautinė mokslinė konferencija „ELECTRONICS 2015“, dalyviai iš 23 šalių! Tiesioginės transliacijos internetu.

Electronics 2015, 1-oji diena ; Electronics 2015 2-oji diena; Electronics 2015 3-oji diena

 

19-oji tarptautinė mokslinė konferencija „ELECTRONICS 2015“

Birželio 15–19 dienomis, dalyviai iš 23 šalių susirinks Palangoje į 19-ąją tarptautinę mokslinę konferenciją „Electronics 2015“. Jos metu pristatomi pranešimai apims įvairias temas, įskaitant elektroniką, automatiką ir valdymą, elektros inžineriją, atsinaujinančiąją energetiką, sistemų inžineriją, telekomunikacijas ir kitas. Pranešėjai iš užsienio sudaro daugiau nei 80 proc. visų dalyvių, kurių iš viso laukiama apie šimtą.

Konferencija prasidės kviestiniais pranešimas. Pirmąjį iš jų pristatys Andrius Šemeškevičius, iš UAB „TEO LT“, kuris pristatys pranešimą apie iššūkius, su kuriais susiduria verslas dėl vis didėjančio įvairių prietaisų sąveikavimo, pavadinimu „Kaip neatsitrenkti į ledkalnį IT vandenyne“. Antrasis kviestinis pranešėjas – Vytautas Zinkevičius iš UAB „Fima“, kuri lyderiauja intelektualių inžinerinių sprendimų srityje, papasakos apie savo įmonės įvykdytus ir vykdomus didelio masto infrastruktūros modernizacijos projektus.

Vėliau konferencijoje dalyvaujantys mokslininkai, savo sričių lyderiai, diskutuos apie naujausius inžinerijos mokslo pasiekimus ir galimybes juos pritaikyti gamyboje ir versle. Šiuos pristatymus bus galima gyvai nemokamai stebėti internete adresu www.youtube.com:

1-oji diena: https://youtu.be/j-dcAHQRzOM

2-oji diena: https://youtu.be/Eeu0FCB5Rj8

3-oji diena: https://youtu.be/K9AJxhxSGcQ

 

The 19th International Conference ELECTRONICS 2015

On 15th-17th June 2015, participants from 23 countries will gather in Palanga to attend the 19th international conference Electronics 2015. The presentations will cover a variety of topics, including electronics, automation and control, electrical engineering, renewable energy, system engineering, telecommunications and others. From about a hundred participants, more than 80 % are from abroad.

The conference will begin with presentations from invited speakers, Andrius Semeskevicius, from TEO LT, JC, Lithuania and Vytautas Zinkevicius, from FIMA, JSC, Lithuania. Andrius Semeskevicius, with a presentation “How Not to HIT an Iceberg in the Ocean of IT” will speak about IT security issues for business that come with interconnectivity of devices. Vytautas Zinkevicius, in the presentation “The Invisible Power of Engineering” will tell about the executed and ongoing public and private infrastructure modernization projects of Fima, the leading developer of intelligent engineering solutions.

The conference will continue with presentations from leading scientists, discussing latest achievements in science and their applications in industry and business. These presentations will be streamed online live at www.youtube.com:

1st day: https://youtu.be/j-dcAHQRzOM

2nd day: https://youtu.be/Eeu0FCB5Rj8

3rd day: https://youtu.be/K9AJxhxSGcQ