Elektrotechnikos katedrai – 100 metų!

Svarbiausios | 2022-04-07

Kovo 24 dieną fakultetas šventė Elektrotechnikos katedros 100-ąjį gimtadienį. Elektrotechnikos katedra buvo įkurta 1922 metais, kartu su Lietuvos universitetu ir tapo elektriškųjų studijų ir mokslų pamatu Lietuvoje. Tai buvo proga ne tik atšvęsti ir paminėti sukaktį, bet ir galimybė susitikti seniai nesimačiusiems bičiuliams, kolegoms. Fakulteto darbuotojai turėjo progą pabendrauti su savo buvusiais dėstytojais, pasisemti patirties.

Renginį sveikinimo žodžiu pradėjo studijų prodekanė doc. A. Dervinienė, vėliau katedros istoriją apžvelgė prof. S. Masiokas. Prof. J. A. Virbalis apžvelgė teorinės elektrotechnikos katedros kolektyvo veiklą. Toliau renginį tęsė prof. K. Šarkauskas, pasakojęs apie tai, kokį kelią evoliucijoje turėjo nueiti elektrikai. Apie radiotechnikos ir elektronikos ryšį kalbėjo buvęs Radioelektronikos fakulteto dekanas ( 1985 – 1996 m.) doc. S. Mickūnas. Renginį užbaigė Senato pirmininkas prof. Ž. Nakutis, pasidžiaugdamas fakulteto pasiekimais ir veiklų tęstinumu.