Ilgamečio glaudaus bendradarbiavimo vaisius – naujai pasirašyta sutartis tarp KTU ir Litgrid

Svarbiausios | 2016-01-06

Neseniai tarp Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ AB pasirašyta sutartis – puiki žinia tiek šalies verslui, tiek KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Elektros energetikos sistemų katedros mokslininkams bei studentams. 

Bendrovė „Litgrid“ palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje, o KTU Elektros ir elektronikos fakultete (EEF) šiuo metu rengiami bene paklausiausi elektros energetikos sistemų specialistai Baltijos šalyse. Naujai pasirašytos sutarties dėka, bendrovė galės dar efektyviau integruoti moksliniais sprendimais grįstas technologines inovacijas, o EEF Elektros energetikos sistemų katedros studentams bus suteikta galimybė atlikti praktiką vienoje iš pramonėje lyderiaujančių įmonių.

 „Darbas „Litgrid“ reikalauja žinių apie visą energetikos sistemą – nuo gamybos iki galutinio vartotojo. Be to, elektros sistemos operatoriaus veikla yra labai tarptautinė ne tik dėl kasdienio sistemos ir tarptautinių jungčių valdymo, bet ir dėl bendrų projektų plėtojamų drauge su partneriais regione ir visoje Europoje. Mums svarbu, kad jaunimas, pasirinkęs elektros energetikos sistemų specialybę, gebėtų pritaikyti savo universitetines žinias ir įžvelgti platesnį kontekstą, kuriame tos žinios sukuria vertę įmonei, elektros vartotojams ir visuomenei“, – sakė „Litgrid“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Daivis Virbickas.

Jis pabrėžė, kad jau šiandien daugiau nei pusė „Litgrid“ dirbančių specialistų yra KTU absolventai.

„Ši sutartis – ilgamečio bendradarbiavimo tarp Kauno technologijos universiteto ir „Litgrid“ vaisius. Elektros energetikos sistemų katedroje dirba itin patyrę ir aukštą kvalifikaciją turintys mokslininkai, tad esu tikras, jog suvienijus jėgas gebėsime išugdyti dar daugiau ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio rinkoje labai paklausių specialistų. Be to, kaip rodo pasaulinė praktika, glaudus mokslo ir verslo bendradarbiavimas skatina daug efektyvesnį inovacijų diegimą bei didina pažangiais technologiniais sprendimais grįstą įmonių konkurencingumą tarptautinėse rinkose“, – naujosios sutarties privalumus įvardijo KTU EEF Elektros energetikos sistemų katedros vedėjas prof. Saulius Gudžius.

Universitetas pasirašyta sutartimi įsipareigoja bendrovei padėti ieškoti naujų technologinių, ekonominių ir organizacinių sprendimų bei sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams įsitraukti į KTU veiklą: dalyvauti seminaruose, mokslinėse konferencijose ir bendradarbiauti rengiant mokslinius tyrimus bei žmogiškųjų išteklių ir kitų sričių projektus.

Itin daug dėmesio bus skirta jaunųjų specialistų ugdymui. Su „Litgrid“ specialistų pagalba, KTU ir toliau tobulins siūlomas studijų programas ir ruoš įmonei reikalingus darbuotojus. „Litgrid“ atstovai turės galimybę ne tik pasiūlyti aktualiausias baigiamųjų darbų temas, bet ir kuruoti bei vertinti jų rašymo procesą bei rezultatus. Be to, įmonės darbuotojai bendradarbiaus su Universitetu sprendžiant studentų pritraukimo į praktikos, stažuočių bei darbo vietų klausimus. 

Elektros perdavimo įmonė žada kviesti Universiteto mokslininkus prisidėti ir sprendžiant aktualias elektros energetikos sektoriaus problemas. Geriausi KTU studentai bus skatinami bendrovės įsteigtomis vardinėmis stipendijomis ir turės galimybę praktiką atlikti užsienyje.