Interneto revoliucionierių sąraše ir Lietuvos mokslininkai

Mokslas | 2015-10-07

Dvidešimtojo amžiaus paskutinįjį dešimtmetį pasauliniam interneto tinklui iki galo prasiskverbus į visų mūsų gyvenimus atrodė, kad informacinė revoliucija pasiekė jau daugiau nebeperkopiamą išsivystymo viršūnę. Tačiau jau dabar aišku, kad technologijų vystymasis niekada nesustoja, o ypač džiugu yra tai, jog nuolat tobulėjančių telekomunikacinių sprendimų kūrėjų sąraše neretai figūruoja ir lietuviškos pavardės.

Pasak telekomunikacijų srities ekspertų, technologijų evoliucija bene labiausiai įtakoja visuotinį informacijos tinklą. Kuriant inovatyvias paslaugas nuolat siekiama sukurti naujus ir pagerinti jau esamus verslo procesus. Tad nenuostabu, kad pereinant nuo tradicinės Interneto paslaugos prie taip vadinamojo „Paslaugų Interneto“ (Internet of Services (IoS)), pasitelkiami patys geriausi, visame pasaulyje pripažinti specialistai. Vieni tokių – KTU Elektros ir elektronikos fakulteto (EEF) telekomunikacijų katedros mokslininkai.

„Paprastai tariant, paslaugų internetas sujungia ir integruoja įvairias funkcijas skirtingoms paslaugoms teikti. Taip kuriamas tinklas, kuriame veikia šimtai įvairių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, o kiekviena jų yra skirta individualaus verslo interesams“, – paaiškino KTU EEF telekomunikacijų katedros vedėjas doc. Dr. Saulius Japertas.

Nuo 2014 metų balandžio mėnesio prie Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology) projekto „COST IC1304“ prisijungti buvo pakviesti ir Lietuvos atstovai – KTU Telekomunikacijų katedros mokslininkų grupė, kuriai projekto valdymo komitete atstovauja doc. Dr. Saulius Japertas ir doc. Dr. Rasa Brūzgienė.

Projekto tikslas – sukurti Europos ekspertų tinklą iš universitetų ir pramonės atstovų, kurie drauge kurtų autonominio valdymo metodus patikimam ir kokybiškam paslaugų internetui bei skatintų jo plėtrą. Tai vienintelė Lietuvos mokslininkų komanda, kuri tarp 30 Europos šalių atstovauja Lietuvos mokslo ir verslo interesams. 

„Telekomunikacijų katedros mokslininkų grupė nuolat ieško ir skatina jaunuosius tyrėjus – studentus – įsilieti į jų gretas. Vykdant būtent šį projektą numatoma atlikti pačius naujausius mokslinius tyrimus bei įsigilinti į paslaugų interneto autonominio valdymo ir optimizavimo metodus. Mūsų fakultete rengiami jaunieji tyrėjai yra kviečiami pasinaudoti šia unikalia galimybe įgyti projektinio darbo patirties, kelti savo mokslinę ir kūrybinę kvalifikaciją, praplėsti žinias dalyvaujant trumpalaikėse mokslinėse stažuotėse, bei užmegzti kontaktus su kitų šalių mokslininkais ir verslo atstovais“, – pasidžiaugė viena iš projekto valdymo komiteto atstovių doc. Dr. Rasa Brūzgienė.

Numatoma projekto finišo data – 2017 m. lapkričio mėn. Tikimasi, kad sėkmingai įvykdžius visus projekto tikslus, autonominio valdymo metodai leis koordinuoti įvairių sričių (transportas, žemės ūkis, finansai ir pan.) sistemas, priimant autonominius sprendimus pagal esamą situaciją. Tai leis operatyviai ir nenutrūkstamai reaguoti į sistemų pokyčius be žmogaus įsikišimo, tausoti ribotus Lietuvos resursus ir pagerinti visuomenės gyvenimo kokybę.