Kartachenos technikos universiteto dėstytojo vizitas KTU EEF

Svarbiausios | 2019-11-14

Lapkričio 6-8 dienomis KTU Elektros ir elektronikos fakultete viešėjo Kartachenos technikos universiteto atstovas Carlos Godinez Seoane. Svečias skaitė paskaitas „Robotikos“ studijų programos studentams, viešėjo Automatikos katedroje. Svečias susitiko su KTU mokslo prorektorium doc. Leonu Balaševičium, EEF  Automatikos katedros vedėju doc. Gintaru Derviniu, EEF studijų prodekane doc. Alma Derviniene ir Automatikos katedros doc. Virginijum Baranausku.

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie tarptautiškumą ir tolimesnį abiejų aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą. Svečias susitiko ir su „Robotikos“ programos studentais, kurie studijuoja pagal Dvigubo diplomo sutartį, domėjosi jų studijų rezultatais. Prorektorius doc. Leonas Balaševičius pažymėjo, jog sėkmingai plėtojant dvigubą diplomą suteikiančią „Robotikos“ programą KTU Elektros ir elektronikos fakultete, įgytą patirtį bus galima taikyti ir kitose KTU inžinerinių mokslų studijų programose.

Vizito metu svečias lankėsi Cheminės technologijos fakultete, kur susitiko su fakulteto atstovais. „Diskutavome apie galimybes studentams pasiūlyti cheminės technologijos ir inžinerijos bakalauro studijas, kurias baigus būtų galima įgyti KTU bei Kartachenos technikos universiteto diplomus,“ – po susitikimo teigė CTF studijų prodekanė doc. V. Kitrytė.