KTU Elektros ir elektronikos fakulteto mokslininkams – Lietuvos mokslo premija

Svarbiausios | 2015-03-12

KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Automatikos katedros profesoriams Rimvydui Simučiui, Donatui Levišauskui ir Vytautui Galvanauskui kovo 9 d. įteikta 2014 metų Lietuvos mokslo premija.

Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai Lietuvos mokslų akademijoje apdovanoti technologijos mokslų srityje už darbų ciklą „Pažangūs biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodai. Kūrimas ir taikymas (1999–2013)“.

Darbai apima tyrimus, susijusius su biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodų kūrimu ir jų taikymu bioreaktoriams valdyti. Nors pažangios valdymo sistemos pastarąjį dešimtmetį sparčiai plito svarbiuose pramonės sektoriuose, dėl jų taikymo biotechnologiniams procesams valdyti kilo sunkumų. Pagrindinė to priežastis – sudėtinga procesų dinamika, ribota matavimo priemonių technika, nestacionarūs darbo režimai.

KTU mokslininkų grupės sukurtuose metoduose valdymo uždaviniai sprendžiami kompleksiškai ir apima tokius etapus: valdomų procesų matematinių modelių sudarymas; procesų valdomų parametrų optimizavimas; procesų būsenos įvertinimas, monitoringas, klaidų analizė ir jų šalinimo būdai; valdymo algoritmų realizavimas pasitelkiant netiesinių, adaptyvių ir netiesioginio valdymo sistemų kūrimo metodus.

Lietuvos mokslo premijas įsteigė Vyriausybė, jas konkurso būdu skiria Lietuvos mokslo premijų komisija. Į Lietuvos mokslo premijas gali pretenduoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje aktyviai dirbantys lietuviai mokslininkai. Šiemet premijų konkursui iš viso buvo pasiūlyta 20 mokslo darbų.

Lietuvos mokslo premijos teikiamos jau trečią dešimtmetį. Jos skiriamos už reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius bei eksperimentinės plėtros darbus. Premijos dydis – 29 640 eurų.