KTU studentams 5500 m2 moderni atsinaujinančių energijos šaltinių laboratorija ant pastato stogo

Svarbiausios | 2018-06-14

Visą pavasarį ant Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektros ir elektronikos fakulteto (EEF) stogo vyksta darbai. Užkeldinamos pirmosios net 5,5 tūkst. kvadratinių metrų plotą užimančios saulės energijos baterijos.

Arti milijono eurų kainuosiančios įdiegiamos atsinaujinančių energijos šaltinių sistemos suteiks galimybę studentams susipažinti su efektyviu energijos gamybos inžinerinių sistemų taikymu. Projekto pagrindu kuriamoje atsinaujinančių šaltinių ir mikrotinklų laboratorija, kurioje studentai galės ne tik atlikti bandymus, bet kartu tai bus ir bazė atlikti tyrimus baigiamiesiems projektams.

Moderniausioje visame Pabaltijyje tokio tipo laboratorijoje universiteto atsinaujinančiosios energetikos studijų programos studentai galės ne tik atlikti laboratorinius darbus, bet ir realizuoti savo būsimo verslo idėjas.

Iki šiol 15 tūkst. kvadratinių metrų ploto KTU pastato patalpos buvo šildomas iš miesto centralizuotos sistemos tiekiama energija ir vien jų šildymo išlaidos per metus sudarydavo apie 80 tūkst. eurų (2014 m. sunaudota 951 MWh šilumos energijos). Dar virš 50 tūkst. eurų būdavo išleidžiama elektros energijai, gaunamai elektros skirstomaisiais tinklais (2014 m. sunaudota 402 MWh).

Milžiniška atsinaujinančių šaltinių laboratorija pasitarnaus ir fakulteto energetinėms reikmėms. Ant pastato stogų įrengtų fotovoltinių saulės modulių gaminama elektros energija bus naudojama šilumos siurblių sistemos darbui, o taip pat – pastato apšvietimo ir kitoms reikmėms.

„Šis projektas yra pavyzdys, kaip integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius į pastatus ir panaudoti energiją tiek vietiniams energijos poreikiams patenkinti, tiek dalyvauti elektros rinkoje. Bus stengiamasi sistemą tobulinti, integruojant į ją kitas modernias atsinaujinančių energijos šaltinių sistemas bei kuriant naujus valdymo sprendimus. Tad bus ne tik sumažinta CO2 emisija, bet ir sukurta geroji patirtis, kuria galės naudotis visuomenė.“ – komentuoja KTU EEF profesorius Saulius Gudžius.

Jungtiniame projekte dalyvauja KTU EEF ir Statybos ir architektūros fakulteto (SAF) mokslininkai. Pastarųjų tikslas  buvo sukurti inovatyvią energijos gamybos ir kaupimo sistemą, kuri taptų mikrotinklo su paskirstyta generacija prototipu. Kuriuo siekiama sumažinti CO2 emisija bei sukurti eksperimentinę bazę mokslininkams ir įvairių krypčių studentams.

Šiuo metu suprojektuota sistema, kuria sudaro 380kW galios saulės energijos elektrinė, 150kW galios šilumos siurblių „gruntas-vanduo“ sistema bei šilumos energijos vandenyje kaupiklis.

Projekto rezultatai apibrėžiami tuo, kad bus pagaminta iki 20% pastatui reikalingos energijos bei 2/3 pastatui reikalingos šiluminės energijos apšildant daugiau kaip 14000 m2 ir per 20 metų laikotarpį sumažinant CO2 išmetamus daugiau nei 6000 tonų.