KTU Kokybės dienoje – dėmesys dėstytojams

Svarbiausios | 2015-07-02

KTU „Santakos“ slėnyje surengtoje tradicinėje Universiteto Kokybės dienoje pagrindinis dėmesys skirtas studijų kokybei. Visai akademinei bendruomenei skirtame renginyje buvo pristatyti nuveikti ir vykdomi darbai bei ateities projektai, pabrėžta, kad daugiau dėmesio būtina skirti vienam iš svarbiausių studijų kokybės veiksnių – dėstytojui.

„Kokybės diena 2015: Studijos“ pranešimus skaitė visų devynių KTU fakultetų atstovai, kartu su dėstytojais, studentais, administracijos darbuotojais aptarusių studijų programų pertvarką, studentų požiūrį į studijas, universitetinių modulių pokyčių organizavimą, modulių portfelio optimizavimą, grįžtamojo ryšio organizavimą, netradicinių erdvių ir medijų panaudojimą bei dėstymo kokybės stiprinimo klausimus.

„Jei mes norime gerinti savo rezultatus kiekviename žingsnyje – kokybė yra viskas: kokybė studijose, kokybė paslaugose, kokybė bet kuriame mūsų veiksme“, – pradėdamas Kokybės dieną sakė Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas.

Rektoriui pristačius Universiteto strategijos įgyvendinimo pasiekimus bei tobulintinas kryptis, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanė, Studijų tobulinimo programos vadovė Jurgita Šiugždinienė pristatė vykdomą studijų programų pertvarką ir laukiamus rezultatus.

Studentų poreikiai keičiasi

J. Šiugždinienė ypač akcentavo dėstytojo darbo prestižo, jo jausenos, tobulėjimo svarbą.

„Kai buvome visiškai jauna demokratija ar net ir dar sovietų laikais, dėstytojas buvo pats svarbiausias, ir nebūtinai teigiama prasme. Jis buvo didžiulis autoritetas ir visa tai, ką jis sakė, buvo tiesa ir teisinga. Bet visuomenė keičiasi ir mes vystomės kartu su ja.

Šiuo metu balansas tarp dėstytojo ir studento yra nukrypęs į studento pusę. Be abejo, studentas yra pats svarbiausias, nes tai yra jaunas žmogus ir nuo to, kaip mes su juo dirbsime, kaip jį ugdysime, priklauso ir visos šalies gėrovė. Bet, akcentuodami studentą, mes šiek tiek primiršome dėstytoją. Todėl reikia išlyginti šį balansą, nes dėstytojas ir yra tas žmogus, kuris ugdo ir perteikia tuos įgūdžius jaunam žmogui“, – sakė KTU Studijų tobulinimo programos vadovė.

Ji pastebi, kad šiandien Lietuvoje vyrauja įsitikinimas, jog disertaciją apsigynęs žmogus automatiškai turi gebėti ir dėstyti.

„Tačiau taip yra nebūtinai. Galbūt aš esu geras mokslininkas, tačiau nežinau kaip dėstyti, nežinau kokius metodus galiu taikyti. Todėl aš ateinu į auditoriją ir tiesiog kalbu, o tai yra nesuderinama su tuo, ko reikia šiandieniniam žmogui. Studentas pats gali „pasigooglinti“ ir susirasti reikiamą informaciją bei ją pasiskaityti. Studentą dėstytojas turi mokyti argumentuoti, kritiškai mąstyti, vertinti, spręsti problemas, tobulinti savo praktinius įgūdžius ir vystyti savo žinias“, – pabrėžia J. Šiugždinienė.

Būtina nuolat peržiūrėti programas

Pranešimą „Studijų programų kokybinė peržiūra“ skaičiusi KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė, Studijų programų komiteto Ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių grupės pirmininkė Vaida Pilinkienė akcentavo būtinybę kokybę kelti nuolat.

„Dinamiškas, individualizuotas, verslo poreikius atitinkantis studijų programų turinys ir struktūra bei šiuolaikinė inovatyvi skatinanti kūrybiškumą, skatinanti mąstyti studijų didaktika yra esminiai kokybiškos studijų programos elementai.

Studijų kokybė yra kintantis dalykas, jis yra nuolatinis procesas, ir tos mano išvardintos dedamosios kinta, todėl nuolatinė programų peržiūra yra būtinas veiksmas siekiant studijų kokybės“, – V. Pilinkienė.

Ji pastebėjo, kad Lietuvoje vis dar dažnai akcentuojamas tik studentų gebėjimas atsiminti išdėstytą medžiagą, geriausiu atveju – žinių pritaikomumas praktikoje, tačiau trūksta kūrybiškumo skatinimo, mentorystės. Tai yra kryptys, kuriomis žengia Kauno technologijos universitetas.

Tobulėja tik to patys norintys

Neseniai įsteigto KTU Edukacinės kompetencijos centro „EDU_Lab“ direktorė Nijolės Putrienė akademinei bendruomenei pristatė šios centro veiklos tikslus ir planus.

Tyrimai rodo, jog šalyse, kuriose dėstytojai privalo įgyti pedagoginių žinių, aukštojo mokslo kokybė vertinama kur kas aukščiau, nei tose, kuriose tai yra neprivaloma. KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete įkurtas „EDU_Lab“ – unikali Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstytojams skirta erdvė, kurioje bus ugdomos jų didaktinės kompetencijos, siekiant, kad studentams paskaitos taptų ne nuobodžia, o įdomia veikla.

Tačiau N. Putrienė pabrėžia, jog svarbiausia dėstytojo tobulėjimo sąlyga yra jo paties noras tai daryti.

„KTU „EDU_Lab“ yra tik viena maža grandis, kuri gali padėti patobulėti dėstytojui jo veikloje. Tačiau viskas priklauso nuo pačio dėstytojo, jei jis norės dirbti su studentais kitaip, jis dirbs. Jei jis nenorės, jokie kompetencijos kėlimo kursai ar mokymai nepadės“, – sakė edukologė.

Didelio Kokybės dienos auditorijos susidomėjimo sulaukė KTU Informatikos fakulteto ketvirtakursės, šio fakulteto studentų atstovybės pirmininkės Gerdos Monkevičiūtės pranešimas „Studijos Informatikos fakultete studento akimis“. Studentė pasakojo ne tik apie gerus dalykus, tačiau ir paleido akmenų į dėstytojų daržą, nes kai kurie jų nesidomi, ar jų perteikiamos žinios, dėstymo metodai yra patrauklūs studentams, sudomina juos.

Rudenį bus rengiama antroji šių metų KTU Kokybės diena, kurios tema – mokslas.