KTU magistrantūra. Ar žinai, kurią studijų programą rinksiesi?

Svarbiausios | 2018-06-13

Kauno technologijos universitetas (KTU) Elektros ir elektronikos fakultetas (EEF) siūlo 5 magistrantūros studijų programas. Sužinok daugiau apie magistrantūros studijas, jų galimybes.

Taip pat UAB „FIMA“ KTU EEF absolventams dovanoja galimybę nemokamai pateikti prašymą magistrantūros studijoms į KTU EEF vykdomas studijų programas. I etapo prašymų registracija iki birželio 27 d., todėl kiekvienas norintysis pasinaudoti UAB „FIMA“ dovana prašymą privalo užpildyti ir pateikti priėmimo į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas informacinėje sistemoje iki birželio 25 d., o UAB „FIMA“ birželio 26 d. finansuos stojantiesiems stojamąją studijų įmoką.

UAB „FIMA“ remiamos magistrantūros studijų programos:

Biomedicininė inžinerija I NL – 2 m.

Senstanti visuomenė sveikatos apsaugos sistemai kelia sudėtingus iššūkius, kuriuos padeda spręsti Biomedicininė inžinerija. Studijų metu gilinamos teorinės žinios, lavinami tiriamojo darbo įgūdžiai kurti ir tobulinti medicininės diagnostikos, terapijos ir sveikatos stebėsenos įrangą. Absolventai dirba medicininių prietaisų pramonėje, mokslo centruose, valstybinėse reguliavimo institucijose. Daugiau>>>

Elektronikos inžinerija I NL – 2 m.

Naujos žinios bei esamų įgūdžių gilinimas neatsiejami nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Vykdomi moksliniai tiriamieji darbai bei šios studijų programos perteikiamų žinių visuma leidžia mūsų absolventams išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Elektronikos inžinerijos magistrai dirba projektų vadovais; įmonių departamentų / skyrių vadovais, tyrėjais / mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais. Naujos žinios bei esamų įgūdžių gilinimas neatsiejami nuo elektronikos inžinerijos vystymosi. Vykdomi moksliniai tiriamieji darbai bei šios studijų programos perteikiamų žinių visuma leidžia mūsų absolventams išlikti konkurencingais darbo rinkoje. Elektronikos inžinerijos magistrai dirba projektų vadovais; įmonių departamentų / skyrių vadovais, tyrėjais / mokslininkais, tarptautinių įmonių vadovais. Daugiau>>>

Elektros energetikos inžinerija I NL – 2 m.

Įgytos kompetencijos ir žinios magistrams leis steigti naujas elektros energetikos paslaugų įmones, įgyvendinti strateginius energetikos projektus, dirbti tiriamąjį, projektavimo, gamybos technologinį darbą elektros energetikos ir kitų pramonės šakų įmonių elektros gamybos ir tiekimo, valdymo, planavimo ir strategijos padaliniuose, projektuoti naujus energetikos objektus projektavimo organizacijose, mokslinio tyrimo institutuose ir laboratorijose. Daugiau>>>

Energijos technologijos ir ekonomika I NL – 2 m. (Kaune/Vilniuje)

Rengiami absolventai turės išsamių tarpdalykinių žinių apie energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir efektyvaus vartojimo technologijas ir ekonomiką, gebės įgytas žinias ir įgūdžius integruoti bei taikyti spręsdami technologines ir ekonomines energetikos sektoriaus problemas. Absolventai gebės valdyti energetikos objektus bei priimti ekonomiškai pagrįstus inžinerinius sprendimus. Programos absolventų įgytos žinios leis vykdyti tyrimus, užtikrinančius darnią energetikos sektoriaus plėtrą, leis dirbti įvairiose įmonėse sprendžiant tiek energetikos sektoriaus ilgalaikės plėtros ir planavimo klausimus, tiek ir atskiros įmonės ekonomiško apsirūpinimo energijos ištekliais, energijos poreikių prognozavimo ir rizikos vertinimo, energijos išteklių rinkų valdymo ir reguliavimo klausimus. Daugiau>>>

Valdymo technologijos I NL – 2 m.

Valdymo technologijos – plačių galimybių inžinerinės veiklos sritis. Šios srities specialistų poreikis grindžiamas nuolatiniu įmonių poreikiu diegti ir tobulinti valdymo sistemas, kurios yra neatsiejama šiuolaikinių technologijų dalis. Studijų programoje ruošiami valdymo sistemų magistrai, gebantys kurti modernias valdymo sistemas ir spręsti technologinių procesų bei sistemų valdymo problemas. Daugiau>>>

Kilus klausimams dėl magistrantūros studijų kreipkitės į KTU Elektros ir elektronikos fakultetą el.p. eef@ktu.lt