KTU mokslininkų inovatyvūs sprendimai patikimam energijos tiekimui tarptautinėje konferencijoje

Svarbiausios | 2017-11-10

2017 m. lapkričio 7–9 d. Kijeve (Ukrainoje) vyko tarptautinė mugė „Energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančioji energija – 2017“. Jos metu suorganizuota jungtinė Lietuvos mokslo pristatymo konferencija, kur savo pranešimą tema „Inovatyvūs sprendimai patikimam energijos tiekimui ir efektyviam vartojimui“ skaitė Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektros energetikos sistemų katedros profesorius Saulius Gudžius.

Konferencijos metu buvo pristatyti Lietuvos mokslo pasiekimai ir potencialas energetikos srityje, siekiant paskatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ukrainos mokslo organizacijų, privataus sektoriaus atstovų.

KTU pranešėjo pristatymo metu  buvo akcentuota KTU Elektros energetikos sistemų katedros patirtis, atliekant mokslinius tyrimus ir kuriant inovacijas efektyvių bei patikimų elektros energetikos sistemų kūrimo, elektros variklių efektyvumo didinimo, dirbtinio intelekto taikymo energijos vartojimo efektyvumui didinti srityse, pristatyta katedros vykdomi projektai, supažindinta su elektros ir energetikos studijomis.

Pranešimas sudomino kongreso dalyvius iš Kijevo politechnikos instituto ir kitų mokslo institucijų, todėl labai tikėtina, kad dalyvavimas konferencijoje buvo gera bendradarbiavimo užuomazga su Ukrainos mokslo institucijomis, kuri leis išplėsti ryšius ne tik mokslo ir inovacijų srityse, bet ir paskatins bendradarbiavimą vystant studijų programas, rengiant elektros bei energetikos specialistus magistrantūros ir doktorantūros studijų lygmenyse.