KTU muziejaus paroda inžinieriaus, elektriko doc. Stasio Žebrausko jubiliejaus proga

Svarbiausios | 2022-04-01

Balandžio 1 d. sukanka 80 metų kai gimė lietuvių inžinierius, elektrikas, dėstytojas ir mokslininkas, elektrotechnikos mokslo terminų kūrėjas ir keliautojas doc. Stasys Žebrauskas (1942–2020). Doc. Stasio Žebrausko jubiliejaus proga Elektros energetikos sistemų katedros iniciatyva ir pagalba KTU muziejus parengė virtualią parodą, skirtą šiai neeilinei asmenybei.

Parodoje panaudotos fotografijos iš Elektros energetikos sistemų katedros ir doc. S. Žebrausko šeimos archyvų, aprašymai parengti pagal prof. Juozapo Arvydo Virbalio parašytą mokslininko biografiją.

Kauno technologijos universitete (iki 1990 m. – Kauno politechnikos institute) doc. S. Žebrauskas dirbo daugiau kaip 50 metų. Ypatingas docento nuopelnas yra mokomosios Elektromagnetinių laukų laboratorijos įkūrimas. Jis ne tik parūpino jai patalpas, įrangą ir paruošė visų laboratorinių darbų aprašymus, tačiau ir savo rankomis ištekino kai kurias darbams būtinas detales.

Doc. S. Žebrauskas 1999 m. apgynė elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų daktaro disertaciją „Trijų elektrodų sistemos vainikinio išlydžio elektrinis laukas“,  išleido 23 metodines priemones ir vadovėlį „Elektromagnetinis laukas“, paskelbė apie 150 mokslinių straipsnių.

S. Žebrauskas buvo ne tik puikus dėstytojas ir mokslininkas, bet ir tikras lietuvis, aistringas lietuvybės puoselėtojas ir skleidėjas. Paskaitas jis dėstė tobula lietuvių kalba, kreipdamas didelį dėmesį tiek į intonaciją, tiek į taisyklingą kirčiavimą. Didžiausias doc. Stasio Žebrausko indėlis yra į lietuviškos techninės terminijos kūrimą. Jis buvo vienas iš „Elektrotechnikos terminų žodyno“ (1999–2001) autorių ir „Aiškinamojo elektrotechnikos terminų žodyno“ (2010–2012) vyriausiasis redaktorius.

Parodą galima pažiūrėti čia: Doc. Stasiui Žebrauskui – 80