L. Svilainis – kviestinis redaktorius

Svarbiausios | 2020-10-07

KTU Elektros ir Elektronikos fakulteto profesorius Linas Svilainis buvo pakviestas mokslo žurnalo “Sensors” specialaus numerio “Ultrasonic Imaging and Sensors” kviestiniu redaktoriumi.

Žurnalą leidžia Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), kuris yra laikomas mokslinės atviros prieigos leidybos pradininku ir remia akademines bendruomenes nuo 1996 m.

“Sensors” yra pagrindinis mokslo žurnalas, skirtas greitai paskelbti naujausius technologinės pažangos ir mokslinių tyrimų pasiekimus fizinių, cheminių ir biocheminių jutiklių srityje, įskaitant nuotolinį jutimą ir jutiklių tinklus. Specialus žurnalo numeris “Ultrasonic Imaging and Sensors” apims šias tematines sritis:

  • New materials for ultrasound transducers;
  • Transducer design for NDT and medical applications;
  • Physical acoustics;
  • Analog and digital ultrasound electronics;
  • New beamforming methods and imaging modalities;
  • New NDT and medical ultrasound applications;
  • Ultrasonic image processing and AI techniques.

Straipsniai pateikiami iki 2021 m. kovo 21 d.