Pirmųjų Elektros ir elektronikos fakulteto doktorantų įspūdžiai po stažuotės Ispanijoje

Svarbiausios | 2016-11-08

Pavasario semestro pabaigoje, trijų savaičių stažuotei į Migelio Hernandezo universitetą (UMH) išvyko Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantai Andrius Laučka, Justinas Barakauskas, Vytautas Pockevičius bei Daiva Nemeikšytė. Stažuotės metu, doktorantai išklausė Elektronikos patikimumo projektavimo (angl. Electronic Design for Reliability) modulį ir grįžę į Lietuvą sutiko pasidalinti savo įspūdžiais su KTU bendruomene. Su UMH sėkmingai bendraujama tiek mokslo, tiek studijų srityse.

Patikimumo sistemos yra taikomos įvairiose inžinerijos srityse. Ne išimtis ir elektroninės patikimumo sistemos, kurių projektavime naudojami metodai reikalingi siekiant užtikrinti sistemų funkcionavimą be normalaus veikimo sutrikimų. Atsiradus sutrikimams svarbu valdyti sistemos gedimus atitinkamame laikotarpyje bei apskaičiuoti prieinamumo, priežiūros, pakeitimo bei garantinio laikotarpio kaštus.

Kadangi UMK ir KTU Elektros ir elektronikos mokslininkų grupės atlieka tyrimus giminingose srityse, pasitaikius progai KTU EEF doktorantai išvyko įgyti žinių apie elektroninių patikimumo sistemų projektavimą. Modulio tikslas buvo pristatyti įvairius elektronikos patikimumo projektavimo metodus, analizuojant praktinius pavyzdžius. Taip pat, doktorantai identifikavo šių metodų pritaikomumą elektronikos inžinerijos projektuose, įgydami žinių apie leistinus nuokrypius projektavime, blogiausių atvejų įvertinimą, nusidėvėjimo įtaką patikimumui, atmestas bei patikimas prielaidas, ir standartus, pavyzdžiui tokius kaip MIL-HDBK-217 bei IEC62380.   Doktorantai turėjo galimybę įgyti tiek teorinių, tiek praktinių žinių, dirbdami UMH Pramoninės elektronikos mokslo grupėje.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis UMK atveria galimybę ne tik vienu metu įgyti tiek Lietuvos, tiek Ispanijos universitetų mokslinį laipsnį, bet ir stažuotis juose. To puikus pavyzdys  – Elektros ir elektronikos inžinerijos studijų krypties doktorantai.