Senato posėdyje pagerbti Lietuvos mokslo premijos laureatai

Svarbiausios | 2015-04-01

Balandžio 1 d. vykusiame Senato posėdyje pagerbti 2014 m. Lietuvos mokslo premijos technologijos mokslų srityje laureatai Rimvydas Simutis, Donatas Levišauskas ir Vytautas Galvanauskas.

Garbingas apdovanojimas KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Automatikos katedros profesoriams įteiktas už darbų ciklą „Pažangūs biotechnologinių procesų modeliavimo, optimizavimo ir valdymo metodai. Kūrimas ir taikymai (1999–2013)“.

Iš viso buvo skirtos šešios Lietuvos mokslo premijos – po dvi fizinių bei biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse ir po vieną humanitarinių ir socialinių mokslų bei technologijos mokslų srityje.

„Labai džiaugiuosi šiuo pasiekimu. Jei sakome, kad mūsų Universitetas yra mokslu grįstas, tokių premijų norėtųsi dar daugiau“, – sakė rektorius Petras Baršauskas.

Mokslo prorektorė Asta Pundzienė pabrėžė, kad, turint omenyje didžiulę konkurenciją mokslo srityje, šis apdovanojimas tampa dar garbingesnis ir reikšmingesnis.

„Labai džiaugiuosi, kad prof. R. Simučio vadovaujama mokslininkų grupė sugebėjo būti matoma ir pripažinta. Tikiu, kad jaunoji karta seks jų pėdomis. Močiutės išmintis sako: „Neužtenka būti protingais, dar reikia tai ir parodyti“, – atkreipė dėmesį A. Pundzienė.

Dėkodamas už sveikinimus, R. Simutis prisipažino, kad mokslininkai nėra viešumos mėgėjai, o mieliau tyliai dirba. Profesorius pasidžiaugė, kad pradėtų darbų tęstinumas užtikrinamas – brandžių mokslininkų komandoje yra ir vienas jaunas narys.

KTU Senato tarybos posėdyje taip pat buvo pasveikinti 9 mokslo daktarai.