Stipendijos mokslinėms stažuotėms Prancūzijoje

Svarbiausios | 2014-12-17

„Campus France“ skelbia stipendijų konkursą mokslinėms stažuotėms Prancūzijoje. Stipendijos tikslas yra  stiprinti Lietuvos ir Prancūzijos mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimą.

„Campus France“ skelbia stipendijų konkursą mokslinėms stažuotėms Prancūzijoje. Stipendijos skiriamos Lietuvos doktorantų, jaunųjų mokslininkų mobilumui, kurių atliekamiems darbams yra būtini moksliniai tyrimai ar/ir studijos Prancūzijoje, trunkantys nuo vieno iki dviejų mėnesių. Stipendijos tikslas yra taip pat stiprinti Lietuvos ir Prancūzijos mokslinių tyrimų įstaigų bendradarbiavimą.

Stipendijos pobūdis:
Stipendijos mokslinėms stažuotėms dydis – 1 370 eurų per mėnesį. Stipendijos reikalais rūpinasi Campus France (www.campusfrance.org). Ši stipendija apima socialines garantijas, jei reikia bilietų tarp Paryžiaus – Provincijos – Paryžiaus apmokėjimą. Jei stipendininkas pageidauja, Campus France gali pasiūlyti gyvenamąjį būstą savo bendrabučiuose. Stipendininkas apmoka pats savo kelionę iš Lietuvos į Prancūziją.

Kandidatas privalo:
•    turėti Lietuvos pilietybę,
•    būti doktorantūros studentu Lietuvos aukštojoje mokykloje arba dirbti aukštojoje mokykloje ar mokslinių tyrimų institucijoje,
•    pateikti projektą, kuris vykdomas bendradarbiaujant ar ketinamas vykdyti su numatyta Prancūzijos mokslinių tyrimų įstaiga,
•    paskutinius dvejus metus nebūti gavęs Prancūzijos vyriausybės stipendijos mokslinėms stažuotėms.

Stipendijos skyrimo kriterijai:
Komisija atrinks kandidatus atsižvelgdama į šiuos kriterijus:
•    kandidato akademinė patirtis ir mokslinio tyrimo kokybė,
•    viešnagės Prancūzijoje nauda mokslinio darbo eigai,
•    viešnagės įnašas į prancūzų – lietuvių bendradarbiavimo vystymą. Atrankos komisija skirs ypatingą dėmesį pateiktiems dokumentams, kad būtų užtikrintas projekto tęstinumas ir jo naudingumas Lietuvoje.

Procedūra:
Kandidato stipendijai gauti dokumentai:
•    kandidato anketa,
•    curriculum vitae,
•    rekomendaciniai laiškai iš Lietuvos mokslo institucijos,
•    kvietimas iš priimančios mokslo institucijos Prancūzijoje,
visi papildomi dokumentai, kurie nurodytų projekto reikalingumą.

Dokumentai turi būti pateikti prancūzų kalba ir atsiųsti paštu (adresu Prancūzų institutas Lietuvoje, Didžioji g. 1, 01128 Vilnius) ar elektroniniu paštu giedre.bernotaite@diplomatie.gouv.fr.

Terminai:
Konkursas skelbiamas du kartus per metus:
– Pavasario atranka:
Dokumentai turi būti atsiųsti iki vasario 28 dienos, jei mokslinės stažuotės numatomos tarp kovo 15 ir rugpjūčio 31 dienos.
– Rudens atranka:
Dokumentai turi būti atsiųsti iki liepos 1 dienos, jei mokslinės stažuotės numatomos tarp rugsėjo 1 ir gruodžio 31 dienos.

Kandidatai privalo:
Už suteiktą paramą stipendininkai privalo per mėnesį nuo grįžimo į Lietuvą parašyti ataskaitą Prancūzijos ambasadai Lietuvoje apie viešnagę Prancūzijoje, kurioje būtų nurodyta, kiek pasistūmėjo mokslinis darbas ir kokių rezultatų tikimasi iš Lietuvos ir Prancūzijos įstaigų tolimesnio bendradarbiavimo.
Visose publikacijose, kurios bus išleistos remiantis viešnagės vykdomais darbais, nurodyti apie skirtą paramą.

Informacija internete.

Kontaktai pasiteiravimui:
Giedrė Bernotaitė-Salfati
Bendradrbiavimo ir kultūros skyrius
Tel : + 370 5 219 96 30
Fax : + 370 5 219 96 39
giedre.bernotaite@diplomatie.gouv.fr