Studentų istorijos. Transporto elektronika.

Svarbiausios | 2022-07-25

Savo pirmųjų studijų metų patirtimi mielai su mumis pasidalinti sutiko Transporto elektronikos studentas Rokas. Jis šias studijas pasirinko, nes nuo pat vaikystės domėjosi transportu: iš pradžių sakosi labiau linkęs link mechanikos srities – buvo įdomu kaip viskas veikia ir funkcionuoja – bet sparčiai besivystančio pasaulio kontekste elektronika atrodė patrauklesnis ir universalesnis studijų variantas.

Paklaustas, ko tikėjosi stodamas į šią studijų programą, Rokas pirmiausia pamini sunkų darbą, kurio beje, pasak jo, universitete tikrai netrūksta. Jis taip pat džiaugėsi naujai išsiugdytu laiko planavimo įgūdžiu, kurio dėka pirmakursiui sėkmingai pavyko balansuoti tarp studijų ir laisvalaikio. Studentas mums teigė, jog yra patenkintas savo pasirinkta Transporto elektronikos studijų programa ir dalinosi savo įspūdžiais, sukauptais per pirmuosius studijų metus: „vienas įsimintiniausių eksperimentų vyko pirmo semestro metu, inžinerijos pagrindų modulyje – specialiomis staklėmis turėjome per pusę pertraukti plieno strypą. Man sukant staklių rankeną strypas pasiekė įtempimo ribą ir trūko su dideliu garsu, kuris išgąsdino visus buvusius aplink.“

Rokas taip pat lygino mokytojus ir universiteto dėstytojus: „Dėstytojai mus laiko suaugusiais žmonėmis, vertina mūsų nuomonę, su jais galima užmegzti įdomias diskusijas“ ir kaip pavyzdį įvardijo Transporto sensorikos modulio dėstytoją, kuris, pasak studento, mokymąsi padarė įdomiu ir išklausęs studentų norą naudotis KTU XI rūmų diagnostikos laboratorija, suteikė jiems šią prieigą.

Galiausiai, būsimiems studentams Rokas linkėjo prieš renkantis studijų kryptį gerai pasidomėti jos perspektyvomis ir galimybėmis bei nebijoti aukštojo mokslo, kuris iš šono pažiūrėjus gali pasirodyti „neįkandamas“, tačiau „universitete yra labai daug žmonių, kurie yra pasiruošę padėti ir patarti.“