Tradicija tampantys Suomijos svečių vizitai fakultete

Svarbiausios | 2017-04-07

Balandžio 6 d. KTU Elektros ir elektorinikos fakultetą aplankė svečiai iš Helsinkio Metropolia taikomųjų mokslų universiteto. Tradicija tampantys svečių vizitai – puikus elektros inžinerijos ir energetikos krypčių studijų programų įvertinimas ir tvaraus bendradarbiavimo pavyzdys.

Vizito metu svečiai aplankė išmaniųjų elektros energetikos technologijų ir tinklų, elektros mašinų charakteristikų ir aukštųjų įtampų mokslines-mokomąsias laboratorijas, bendravo su dėstytojais ir dalijosi gerąja patirtimi, įžvalgomis apie studijų organizavimo tvarką.

Daugiausia diskusijų sukėlė 4-osios pramonės revoliucijos (angl. Industry 4.0) technologijas, kaip daiktų internetą, debesų technologiją ir kt., taikanti elektros mašinų charakteristikų laboratorija: Helsinkio Metropolia taikomųjų mokslų universiteto studentai ir lydyntys dėstytojai stebėjosi laboratorijosi potencialu ir studentams paruoštų laboratorinių darbų kokybe.

Aplankę laboratorijas svečiai iš Suomijos kartu su Elektros energetikos sistemų katedros atstovais išskubėjo į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (KHAE), kur jų laukė pažintinė ekskursija elektrinėje. Jos metu studentai susipažino su energijos gamybos ir saugojimo procesais, elektros įrenginiais ir išskirtinėmis statybinėmis konstrukcijomis.