Automatizuotas svetimkraščių fitoplanktono rūšių atpažinimo ir kiekybinių rodyklių nustatymo metodas (AUTOFITOMET)

Projekto nr.: LEK-05/2010

Trukmė:
2010 - 2011

Padalinys:
Elektros ir elektronikos fakultetas