Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas (Robotizacija)

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-01-0212

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra sukurti automatinę skirtingų tipų elektronikos gaminių programavimo, kalibravimo, funkcinio testavimo ir klasifikavimo technologiją ir robotizuotą mechatroninės linijos prototipą jai realizuoti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

Nauja koncepcija ir technologija,nauji įrenginiai jai realizuoti, nauji metodai padidintam pozicionavimo tikslumui, defektų vietos suradimui, objektyviam klasifikavimui ir aukštai greitaveikai pasiekti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-01 - 2018-12-31

Projekto koordinatorius: UAB „Selteka"

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vytautas Deksnys

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas