Žemos įtampos elektros tinklų parametrų stebėsenos sinchronizavimo būdų tyrimas paskirstytomis matavimo priemonėmis (Psmart)

 

Projekto nr.: PP32/1801

Projekto aprašymas:

Aktyviai vystantis išmaniųjų elektros tinklų funkcionalumui ir augant lokalių apskaitos prietaisų (išmaniųjų elektros skaitiklių, išmaniųjų rozečių ir kt.) kiekiui žemos įtampos elektros tinkle, aktualūs tampa inovatyvių, išmaniųjų elektros tinklų koncepcijas atitinkančių, metrologinės priežiūros metodų taikymai išmaniosios energijos perdavimo tinklų energetinio efektyumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemoms. Lokaliuose žemos įtampos elektros tinkluose patikimai identifikuojant ir lokalizuojant nepertraukiamą energijos tiekimą trikdančius veiksnius bei vykdant ne tik vartotojui patogią, bet ir metrologiškai patikimą nuotolinę energijos apskaitą, lemiantys sandai yra: elektros tinklų parametrų stebėsenos sinchronizavimo būdų aprėptis, sinchronizavimo laiko žymės tarp elektros tinkle paskirstytų matavimo priemonių sklaidos laikinė neapibrėžtis bei energijos apskaitos priemonių metrologiniai parametrai.
Projekte numatoma tirti paskirstytų sinchronizuotų matavimų žemos įtampos elektros paskirstymo tinkle realizavimo galimybes. Išmaniųjų elektros apskaitos priemonių nuotolinei paklaidų stebėsenai skirtas metodas yra pagrįstas sinchronizuotu trumpalaikiu suvartojamos energijos matavimu nutolusiose tikrinamojoje ir atraminėje matavimo priemonėse. Metodo patikimumas priklausys nuo sinchronizavimo tikslumo, tačiau kiekybinė matavimų sinchronizavimo įtaka metodu pasiekiamai paklaidų stebėsenos neapibrėžčiai nėra ištirta.

Projekto finansavimas:

KTU MTEPI fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-03 - 2018-12-31

Vadovas:
Pranas Kuzas

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas